https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/zvedy-ve-vlastni-zemi-a-ekolistky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zvědy ve vlastní zemi a Ekolístky

1.3.2004
Vážné poškození životního prostředí je výzvou naší civilizaci: náš vztah k přírodě není v pořádku. Hledat nesnadnou cestu k nápravě je úkolem, jehož vážnost si často ani neuvědomujeme, který tu však je a jemuž se nelze vyhýbat. Jeho aspoň částečné plnění je především záležitostí etickou, avšak velice důležité je také poznání (a neustálé poznávání) přírody. Tradiční školní vzdělání sice nabízí poměrně široké přírodovědné informace, ale často od samého počátku chybí vytváření vztahu k přírodě a přijímání přírody jako skutečnosti, která není kdesi mimo nás, nýbrž k níž všichni patříme.
 
Od nejútlejšího věku by děti měly nejen poznávat fakta o přírodě, nýbrž - a především - přijímat okolní přírodu jako to, co se jich týká, na čem jsou závislé a co zas zpětně mohou ovlivňovat. Je dobré a žádoucí vést děti nenásilnou formou k tomu, aby svět kolem sebe nevnímaly instrumentálně, nýbrž jako funkční celek, jehož my lidé jsme nedílnou součástí; pro křesťansky orientované čtenáře dodejme: jako svět, který stvořil Bůh (a který jsme my lidé svým hříchem značně pokazili). Je potěšením moci přinést informaci o dvou nedávno vydaných knihách, které tomuto cíli slouží.

EkoLístky
Repro: ČKA

Koncem loňského roku vydala A Rocha, křesťané v ochraně přírody, v České Skalici útlou, hezkou a příjemnou publikaci Pavla Světlíka, Idy Kohoutkové a Věry Soukupové Zvědy ve vlastní zemi, která přináší řadu podnětů k poznávání přírody a vytváření vztahu k ní. V tom spočívá její základní zaměření. Autoři jsou křesťané a příroda pro ně je především Božím dílem a svědectvím o Stvořitelově velikosti. Tato skutečnost, již v předmluvě zdůrazňuje prof. ThDr. Jan Heller, se do výkladu nenásilně promítá. A protože poznávat přírodu a sbližovat se s ní je radost - tak to autoři prožívají a tento prožitek chtějí sdělit dále, je knížka doplněna i několika křesťansky radostnými písněmi. Sympatickým doplněním knížky je připomenutí Dr. Alberta Schweitzera, velkého svědka pokorného vztahu ke stvoření, informace o organizaci A Rocha a několik krátkých k prostředí orientovaných kázání.

V prvním čtvrtletí letošního roku vycházejí Metodické listy Svatojanské koleje Ekolístky Kateřiny Jančaříkové. Po úvodních poznámkách jsou děti během 26 zastavení, zamyšlení a pozorování přírodních jevů vedeny k prožití důležitých přírodovědných skutečností, k hledání souvislostí existujících v přírodě i k propojení poznávání přírody s poselstvím Bible. Výklad je veden jednoduchým, nenásilným způsobem, přiměřeným dětským možnostem. Četba těchto kapitolek je obohacením i pro dospělého čtenáře, ať již pedagoga, který těmito zastaveními děti provází, či kohokoli jiného, toužícího rozšířit, prohloubit, obohatit své vnímání stvoření. Praktickým doplněním výkladu jsou i náměty na výlety a exkurse. V Ekolístcích se spojuje autorčina hluboká křesťanská víra s přírodovědným vzděláním, s praxí lektorky Svatojánské koleje i se zkušenostmi s vedením přírodovědného oddílu. Čtenáři Ekolistu, kteří se nějakým způsobem věnují výchově dětí, nepochybí, když budou z Ekolístků čerpat.

Obě knihy jsou věnovány současně křesťanské i přírodovědně ekologické výchově. Poslouží širokému spektru učitelů vychovatelů, vedoucích přírodovědných kroužků a i rodičům a dětem samým. Rozhodně si nekonkurují a nepochybí ten, kdo bude užívat obě. Zatímco kniha Zvědy ve vlastní zemi začíná spíše z pohledu na přírodu a jejího spontánního pozorování a velice ji ocení zvláště ti, kdo vedou a organizují zájmovou činnost dětí (zejména starších), Ekolístky vycházejí od dětí, systematicky sledují vytčený didaktický cíl a mají na zřeteli především mladší děti. V obou knihách je výklad provázen pěknými ilustracemi a doplněn citlivě sestaveným seznamem literatury.

O propojení víry s nefragmentárním poznáním Božího stvořitelského díla usiloval poslední biskup původní Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Je velice potěšitelné, že se teď k čtenářům dostávají knihy, které tomuto cíli plně odpovídají a slouží.


reklama

Jiří Nečas
Autor je ředitel Ekologické sekce České křesťanské akademie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist