https://ekolist.cz/cz/kultura/zpravy-kultura/k-cemu-jsou-dobre-letecke-snimky-z-minuleho-stoleti-nejen-k-mapovani-ekologickych-zatezi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

K čemu jsou dobré letecké snímky z minulého století? Nejen k mapování ekologických zátěží

25.6.2010 09:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jedním z výstupů projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, který má za cíl vytvořit seznam míst s ekologickou zátěží na území České republiky, je i historická ortofotomapa České republiky. Hlavním důvodem pro vznik on-line mapy je podle informací CENIA zobrazení řady již zaniklých objektů, které mohly být příčinou vzniku kontaminace. Mapa může posloužit řadě dalších uživatelů, například zájemcům o historický vývoj české krajiny.
 

Historická ortofotomapa
Letecké snímky ve své práci často využívají i krajinní ekologové, kterým poskytuje objektivní zobrazení zemského povrchu.
Licence: Historická ortofotomapa © CENIA 2010 - Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009
Zdroj: CENIA
Historická ortofotomapa vznikla digitálním zpracováním leteckých snímků z 50. let 20. století a je umístěna v mapové aplikaci CENIA.

„Každý uživatel mapové aplikace má možnost oznámit místo s důvodným podezřením na kontaminaci životního prostředí, jako je například indikace dosud neznámé ekologické zátěže nebo staré nelegální skládky,“ uvádí stěžejní cíl vedoucí projektu spolufinancovaného Evropskou unií Zdeněk Suchánek. (Více se o možnosti hlásit kontaminovaná místa dočtete ve zprávě Lidé se mohou zapojit do vyhledávání starých ekologických zátěží.)

Letecké snímky ale ve své práci často využívají i krajinní ekologové, kterým poskytuje objektivní zobrazení zemského povrchu, byť se mohou objevit problémy s nejednoznačným rozlišováním polí od luk nebo odlišením lesů od křovinatých porostů.

Pro ně i pro další zájemce o nekomerční využití (pro osobní potřebu, užití ve veřejné správě a pro účely vzdělávání) jsou data historické ortofotomapy poskytována bezplatně, případně za manipulační poplatek odpovídající nákladům vyskladnění. Podmínkou užití dat je dodržení licenčních podmínek, včetně citování a uvedení copyrightu.

Letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce zpracovala společnost GEODIS BRNO. Součástí mapové aplikace jsou i další vrstvy jako například současná ortofotomapa nebo podkladové snímky družice Landsat 7.

Ortofotomapa je mapa vytvořená z leteckých snímků daného území. Fotografie jsou dále zpracovány geodetickými metodami tak, aby se mimo jiné odstranila zkreslení vzniklá objektivem a úhlem, pod kterým byla krajina při fotografování zachycena.

Kromě popisované ortofotomapy z 50. let si lze na internetu prohlédnout současné i historické ortofotomapy Prahy z let 1938, 1953 a 1975. Nejnovější fotomapy ze satelitních snímků nabízí například aplikace google earth nebo na server mapy.cz. Posledně zmiňované stránky nabízejí i historickou mapu z let 1836 a 1852. Skeny císařských otisků stabilního katastru z první poloviny 19. století, tisků ze třetího vojenského mapování z druhé poloviny 19. století a sbírka map a plánů z období do roku 1850 je vystavena na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.


reklama

 
Zdeňka Vítková
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist