https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ekologicka-hnuti-na-prelomu-stoleti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Stanislav Komárek: Ekologická hnutí na přelomu století

6.3.2001
Na koncích staletí, a tím spíše na koncích tisíciletí, byla vždy pociťována jakási přelomovost, skonání jedné éry a začátek nové. Ještě žádné tisíciletí, ba ani století, nezačínalo v období ekologických hnutí.
 
Ekologická hnutí jako náboženství

Už několikrát jsem zdůrazňoval podobnost celého fenoménu s náboženskými válkami a hnutími a zcela zřejmý kryptoreligiózní aspekt ekologismu vůbec. I religionista amatér postřehne sto a jednu podobnost: legendu o zlatém minulém věku, kdy všechny bytosti žily spolu v harmonii, která pak lidskou špatností a hříchy byla zničena. Nebo nutnost tento stav znovunastolit, byť značná část populace si tuto nutnost ani neuvědomuje či vyloženě nepřeje.

Vyvstává i podobná potřeba opustit své rodiče, sourozence a přátele, pokud také nové pravdě neuvěřili, což se často skutečně nestane. Je zde i časté dilema radikálů, kdy jedna cesta vede do ghetta a druhá do praktické politiky s jejím handrkováním, taktizováním a ústupky.

Čínská cesta "shora"

Je zajímavé, že to, co v euroamerické kultuře probíhalo "zdola", probíhá dnes v Číně "shora". Právě v době mého nedávného pobytu v této zemi tam začínala rozsáhlá vládní kampaň za ochranu životního prostředí a ohrožených druhů. Situace v tomto směru je v Číně dosud nesrovnatelně horší než u nás, už s ohledem na přelidněnost země a velmi intenzivní zemědělskou i průmyslovou výrobu. Říčka protékající Pekingem je děsivě páchnoucí černou stokou - sám ovšem dobře pamatuji, jak třeba před třiceti roky hýřilo barvami Labe ve Dvoře Králové. Čínské vyhlídky nejsou tudíž tak temné, jak by se v chuchvalcích smolně černého dýmu tamních fabrik zdálo.

Boj o Království boží

Situace ekologických aktivistů se dnes téměř navlas podobá situaci bojovníků evropské reformace. Pomáhají měnit tvář světa, byť Království boží na Zemi, které hodlají zavést, je a bude vždy dále, nežli si představují. Zdá se mi, že stejně paradoxně jako úspěšně proběhlá reformace z dlouhé perspektivy utlumila zájem o náboženskou problematiku vůbec (není náhodou, že právě konzumní společnost západního typu je praktickým výsledkem této rezignace), zcela obdobně po vydiskutování a vybojování všech ekologistních témat nastane v tomto oboru, nepochybně ještě v tomto miléniu, útlum zájmu.

Tento paradox účinkuje ve všech oblastech lidského konání a vede většinou k opaku proklamovaných snah, asi tak, jako touha po osvobození dělníků a rolníků od vykořisťování v bývalém Sovětském svazu vedla k jejich největšímu odírání a znevolnění všech dob. Technický rozvoj paradoxně umožňuje v některých aspektech lepší ochranu přírodního prostředí než jeho zastavení. Dnes je v Čechách na kusy nepochybně více stromů i divokých zvířat a ptáků, nežli tomu bylo v roce 1850. Vědom si těchto věcí, vidím cíl univerzitního "mudrce", jemuž leží na srdci živá příroda a adekvátní vztah k ní, spíše v podpoře společenské sebereflexe, která je tím, co nám dnes nejpalčivěji chybí.


reklama

Stanislav Komárek
Autor je vedoucím Katedry filosofie přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
tisknout poslat  twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist