https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-bendl-elektromobilita-vytlaci-klasicke-naftove-a-benzinove-motory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Bendl: Elektromobilita vytlačí klasické naftové a benzinové motory

15.11.2010
Příchod elektromobility může být obdobný jako byl nástup mobilních telefonů, které nezadržitelně a relativně rychle nahradily těžkopádné přenosné vysílačky a výrazně převzaly i roli klasických telefonů. Od vynálezu uplynul sice delší čas, ale inovace v oblasti baterií a bezdrátového přenosu cenově zpřístupnily mobil téměř každému a spustily jejich nezadržitelný boom. Obdobně se může rozvinout i elektomobilita, kam patří nejen eklektromobily, ale i elektroskůtry, elektromotorky, elektrokola, elektrobusy a nebo i lodě na elektrický pohon. Technicky byl zvládnut i oblet planety letadlem s využitím elektromotoru a baterií napájených fotovoltaicky.
 

Principielně je složitý a těžký spalovací motor nahrazen elektromotorem a bateriemi, aniž tak dochází ke zvyšování hmotnosti dopravního prostředku. Každé současné další vylepšení elektrických baterií a tím i zvýšení dojezdu a snížení ceny stále více jednoznačně zvýhodňuje elektromobilitu nejen pro uživatele, ale i pro celou společnost.

Elektromobilita, která dříve nebo později vytlačí z užívání klasické naftové a benzinové motory, výrazně odlehčí zdravotní zátěži obyvatel před rizikovými látkami z dopravy, kam patří především mutagenní a karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky a mikročástice menší než 10 mikrometrů nebo 2,5 mikrometru. Jen tyto škodliviny především z naftových motorů se kvalifikovaným odhadem podílejí na zkrácení života průměrného Evropana o jedenáct měsíců. To znamená, že citliví jedinci a skupiny obyvatel z imisně dopravou velmi zatížených lokalit tak ve skutečnosti přichází o mnoho let svého aktivního života. Externí škody a útok na zdraví páchají klasické naftové a benzinové motory též prostřednictvím emisí dráždivých oxidů dusíku, mutagenního benzenu, těkavých organických látek jako prekursorů dráždivého přízemního ozónu, vznikem aldehydů a celé škály dalších organických sloučenin a těžkých kovů. Především studené starty, které bohužel trvají i 20 minut jízdy a výrazně během chladných dnů, tedy polovinu roku, až o řád zvyšují všechny tyto emise škodlivin, které nakonec dýchají naše děti, aniž je proti tomu můžeme ubránit.

Elektromobilita je přirozenou a technicky zvládnutou cestou, jak výrazně, až převratně zvýšit kvalitu života obyvatel. Kromě snížení emisí rizikových látek lze předpokládat i snížení zátěže stresujícím přímým i stále trvajícím pozaďovým hlukem. Výhody elektromobility se odrazí na zvýšení svěžesti i produktivity občanů a na snížení enormních nákladů za léčbu a zdravotnictví.

V české kotlině tak odpadne téměř polovina těch nejvážnějších problémů s kvalitou ovzduší, které způsobuje doprava. Obdobný zdravotní atak budou produkovat nadále jen nekvalitní domácí kamna na pevná paliva a stále velký počet nezodpovědných, kteří pálí i domovní odpad a emitují tak ve všech obcích obdobně toxické, mutagenní a karcinogenní látky. U elektromobilů lze předpokládat, že nadále zůstanou jen emise nežádoucích látek, které vznikají otěry z pneumatik, odíráním brzdových destiček a otěrem povrchů vozovek. Tyto zatím tvoří asi jen 10 až 15 procent z emisí běžného automobilu, ale výzkum se na ně již zaměřuje, aby snížil rizikovost vznikajících jemných i hrubých prachových částic. Ekodriving, tedy ekologický způsob řízení vozidel, který dobře zvládají po zacvičení vyspělí řidiči i řidičky, dovede ušetřit asi 10 až 20 % pohonných hmot, nákladů na jízdu, emisí, ale především minimalizuje otěry brzdových obložení a destiček, hluk z příliš rychlé jízdy a plynulostí i do značné míry snižuje otěry z pneumatik i povrchů komunikací. Pro elektromobilitu je též přínosem.

Energetický mix pro výrobu elektřiny je samozřejmě důležitý z hlediska celkové bilance emisí, avšak z hlediska emisí především rizikových látek jsou zdroje pro výrobu elektřiny mnohem lépe pod kontrolou a technickým řešením než miliony mobilních zdrojů. I na poli energetiky stále dochází k technologickému pokroku a snižování neblahých emisí i díky tlaku legislativy a snaze o internalizaci externích nákladů, která se však v dopravě stále neuplatňuje. To znamená, že provozovatel vozidla stále neplatí za škodu, kterou způsobuje ostatním jak na zdraví, životě nebo majetku.

Boom elektromobility v oblasti elektrokol již vlastně začal. Jakmile si zájemce prakticky vyzkouší elektrokolo a zažije neuvěřitelnou sílu elektromotoru a nezvyklou výdrž vyjímatelné malé baterie, propadá kouzlu tohoto stále významnějšího dopravního prostředku osobní dopravy, kterým je kolo. Veškeré sklady elektrokol v Rakousku byly vyprodány poté, co byl uspořádán závod zástupců médií na elektrokolech do vrcholu vysoko-alpského přejezdu Grossglockner.

Nabíjecími stanicemi je každá domácnost a její obyčejná zásuvka, kde si přes noc a za nízký tarif může každý dobít baterii. Jelikož doprava stále nemá internalizované externí náklady, Rakousku se např. vyplatí, poskytovat příspěvky na podporu nákupu elektrokol, kdy uděluje podporu 200 EUR na zakoupení elektrokola a v případě smlouvy, že bude elektřina z obnovitelných zdrojů energie podporu až 400 EUR.

V oblasti lodní dopravy, kde jsou velkým problémem emise z naftových motorů, např. přístav Rotterdam zavádí pro pobřežní dopravu lodí do vnitrozemí lodě na elektřinu. Pilotní projekt se bude týkat do roku 2012 všech příbřežních lodí ve spolupráci se Stena Line. Jak by si oddychli obyvatelé Kampy od ranního startování lodních nafťáků a nemuseli již sepisovat petice. Navíc pro loď není ani problém větší hmotnost klasických baterií. Vzácné nejsou ani stížnosti občanů, které trápí i dieselové posunovací lokomotivy svým hlukem a emisemi.

Převrat a masové uplatnění elektromobility je nyní zdánlivě v rukách výrobců dostatečně lehkých a kapacitních baterií za příznivou cenu. Již vyvinuté i nové baterie je však třeba podrobit pečlivému hodnocení jejich celoživotního cyklu a při odhalení nějaké slabiny se zaměřit na její včasné vyřešení. Hodnocení se musí týkat již od získávání surovin pro výrobu, aby někde nevzniklo překvapivé ohrožení biodiverzity, týká se dále veškerých, především rizikových emisí při výrobě a to do všech složek životního i pracovního prostředí. Posouzení i řešení musí zahrnovat i důslednou recyklaci baterií, zpětné využívání veškerých surovin z baterií a jejich odběr. Odhalené slabiny se tak stanou výzvou pro vědu, výzkum, inovace, legislativu, nikoli však pravděpodobně nepřekonatelnou překážkou. V případě příznivého celoživotního cyklu elektromobility a při odstranění posledních nežádoucích jevů by měl stát spravedlivě nastavit podmínky pro její uvedení do praxe z hlediska externích škod, které páchají klasické dopravní prostředky. Osud naftových motorů s jejich stále nepříznivými emisemi by měl být podobný jako osud parních lokomotiv na železnici, ačkoliv byly ve své době dotaženy do dokonalosti i krásy, přesto však relativně rychle byly během jedné generace vystřídány. Ekonomičnost a cena však v současné společnosti překvapivě neurčuje vše. Je téměř nepochopitelné, že např. doprava založená na zemním plynu, tedy metanu, na kterém se běžně vaří a topí a jehož světové zásoby jsou nejméně dvakrát větší než zásoby docházející ropy, není všude kolem nás jako hlavní palivo pro dopravu. Metan (CH4) je natolik jednoduchá molekula, že ve spalovacím motoru běžného automobilu na CNG nevytvoří obávané mutagenní a karcinogenní polycyklické uhlovodíky a ani další rizikové látky a mikročástice. Rizikové emise z dopravy na zemní plyn jsou velmi nízké, podobné emisím z elektromobility. Motory jsou přitom vyvinuté, automobily se sériově vyrábějí a cenově jsou shodné s klasickými, provozní náklady na palivo se zhruba pohybují na polovině již několik let, a přesto si lidé stále neuváženě kupují a obměňují vozový park emisně nebezpečnými a provozně nákladnými vozidly na naftu nebo benzin. Pravděpodobně agresivní a zavádějící reklama, nízká míra informovanosti a stereotyp nedovolí tak snadno změnu v rozhodování občanů pro zdravější a ekonomičtější volbu, kterou jsou již nyní jednoznačně automobily na CNG nebo elektromobily. Pokrokově a hlouběji smýšlející skupina obyvatel si alespoň v předchozí době pořídila navzdory všem tlakům emisně i ekonomicky příznivou dopravu na LPG.

V případě obměny vozového parku např. v Praze, i přes veškeré a jednoznačné výhody autobusů na zemní plyn, odpovědní rozhodli nezodpovědně a na mnoho let nadále budou vystavovat obyvatele, ženy i děti rizikovým látkám z naftových motorů. Obměna vozového parku státních institucí rovněž zaspala dobu. Kromě neinformovanosti je nutné též počítat s tlaky lobistických skupin naftařů i automobilek, které chtějí protahovat období svých zisků z investic do naftových a benzinových motorů co nejdéle.

Již při stávajícím propracovaném technickém řešení elektromobility i mobility na CNG a ukončování ekonomicky zatěžující éry dovozu cenově rizikové ropy pro dopravu, lze předpokládat, pokud se občané budou při koupi rozhodovat ekonomicky, že do pěti let budou tvořit jednu šestinu vozového parku elektromobily a jednu šestinu vozidla na CNG. Nabíjecí stanici má již nyní každý doma a ostatní rychlonabíjecí vzniknou jako houby po dešti. Pokrok zde velmi usnadní výstavnictví a nutné investice do informovanosti obyvatelstva. Soutěž uvadajícího sektoru nafty a benzinu s mnohem čistším sektorem CNG i elektromobility příznivě oživí nabídku a svobodu výběru. Vzhledem k imisní příznivosti jak elektromobility, tak CNG, by tato odvětví neměla být vzájemně konkurencí v tom tvrdém slova smyslu, ale spíše spolupracujícím novým odvětvím, které společně zápasí se stereotypy a mýty společnosti. Ono lze očekávat i budoucí propojení obou směrů ve vozidlech, kdy čistý palivový článek na metan je umístěn přímo v elektromobilu a umožní velkou dojezdovou vzdálenost a zpříjemní energetický mix, kterým je pouze metan.

Až dorazí další šrotovné, je potřeba, aby automobilky v Česku již dobře zvládaly výrobu elektromobilů i vozidel na CNG pro svět. V elektro i CNG mobilitě se bude dobře jezdit i cyklistům, což přinese další zkvalitnění života.


reklama

 
foto - Bendl Jiří
Jiří Bendl
Autor pracuje na oddělení strategií a politiky životního životního prostředí ministerstva životního prostředí a externě přednáší na PřF UK Praha.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist