https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/malo-uceni-muze-mit-velky-dopad
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Claude Martin: Málo učení může mít velký dopad

4.1.2000
V každé společnosti vzdělávání patří mezi politicky citlivé oblasti. Tak proč dovolila komunistická Čína WWF zahrnout enviromentální prvky do svého centrálně kontrolovaného základního a středního školství? Protože čínská vláda uznává, že výchova lidí k úctě k přírodním zdrojům je důležitá pro budoucí prosperitu a společenskou soudržnost.
 
Dramatické ekonomické a společenské změny, ke kterým došlo během 20. století, mimo jiné vyvolaly debatu o základní povaze vzdělávání. Jeden z názorů říká, že vzdělání musí především zaměřeno na budoucí povolání, má mladé lidi vybavit dovednostmi, které budou přínosem jak jim, tak i jejich národní ekonomice. Druhý naopak - trochu vznešenějším způsobem - považuje vzdělání za hlavní cestu k popsání světa takového, jaký skutečně je, a k pomoci lidem v něm žít.

Pravda se zřejmě nalézá někde mezi těmito dvěma pohledy. Například na konferenci OSN o populaci před několika lety v Káhiře bylo řečeno, že vzdělání hraje důležitou roli v kontrole porodnosti. Patří tedy k globálně enviromentálním problémům. Vzdělání může lidem popsat podstatu mnohých problémů, řekněme například klimatických změn nebo ztráty biodiverzity, současně je podporuje v tom, aby přemýšleli, a poskytuje jim prostředek ke zvládání těchto problémů. Mnoho z nás v ekologickém hnutí již nějakou dobu ví, že vzdělání je rozhodující faktor v naší snaze a jsem poslední dobou potěšen, když jsem si všiml, že naše úsilí prosazovat specifické enviromentální prvky ve výchově začíná plodit ovoce.

Častěji a častěji nyní potkávám mladé lidi, mnohé zaměstnané v oblasti podnikání, kterým nemusím vysvětlovat, že zdroje planety jsou omezené a že ekonomické výsledky jsou na tomto faktu závislé. Je to evidentní skutečnost, které se naučili ve škole, a tak jsou schopni si ji povšimnout a reagovat na ni. Mezinárodní organizace pro ochranu přírody WWF byla zapojena do enviromentální výchovy od svých prvních dní a já nelituji žádné námahy, kterou jsme na to vynaložili. Nicméně důvodem k jistému znepokojení je obtížnost, s jakou někdy přesvědčujeme dárce, že investice do vzdělání sklidí nemalé výsledky. Ochránci zvířat mají sklon zabývat se okamžitým řešením. Vzdělávání je celé o budoucnosti. Mohlo by také vypadat jako poněkud nežádoucí činnost, a to vzhledem k faktu, že je politicky citlivé, nepřináší žádný krátkodobý efekt a je náročné na náklady.

Avšak praktický účinek ekologického vzdělávání se stává zřejmým, snad nikde jinde ne více než v Číně, nejlidnatější zemi světa a jedné z životně důležitých pokladnic biodiverzity. WWF se tam začala angažovat před pěti lety z jednoduchého důvodu, že enviromentální výchova může být těžko důležitější jinde než v místě, kde žije plná pětina světové populace.

Náš úkol byl vskutku odrazující, a to nejen kvůli tamní geografické oblasti a množství studentů - Čína má 220 milionů žáků na základních a středních školách - ale též kvůli extrémní citlivosti vzdělávacího systému, který se pojímá především jako nástroj k šíření ideologie komunistického státu. Nicméně disciplína vyžadovaná pro vedení tak početné společnosti a udržování "socialistické čistoty" překvapivě slouží ve prospěch WWF. Učební osnovy na čínských školách jsou, tak jako mnoho jiného, centrálně řízeny, což vede k velmi velkému stupni uniformity napříč zemí, nehledíc na etnickou a kulturní různorodost. Současně to, co může být chápáno jako propagandistické prvky ve výuce, slouží k podpoře idejí patriotismu, a v této souvislosti se studenti učí vidět myšlenky ochrany přírody a péče o ni.

To nicméně neznamená, že systém je statický. Jako všude jinde je Čína měnící se zemí a vzdělávací systém se musí měnit s ní. WWF je schopna přispívat k reformě učebních plánů. Ministerstvo školství je zainteresováno používat náš přístup jako základní pro školení učitelů a vývoj učebních plánů v Číně.

Iniciativa enviromentálních školitelů bude začleněna do programů pro výchovu učitelů a koncepce "výchovy k trvale udržitelnému životu" bude význačným rysem nových učebnic pro základní a střední školy, které vydá Lidové vzdělávací nakladatelství. Další zajímavý spočívá ve vytvoření Centra pro enviromentálního vzdělávání v Pekingu, řízeného Čínským sdružením pro vědu a techniku ve spolupráci s WWF. Středisko již přijalo více než 20000 studentů a vytvoření obdobných středisek se chystá také v dalších čínských městech.

Tak kdo tvrdí, že investice do enviromentálního vzdělávání nepřináší rychlé a viditelné výsledky? Podle všech kritérií pokrok ve vzdělávacích programech v Číně je pozoruhodný. Proto musíme poděkovat nejen vizi našich dárců, nýbrž také čínské vládě, která si jasně uvědomuje spojení mezi ekonomickou a sociální prosperitou a ochranou přírody.

Lekce enviromentální výchovy nejsou pouze pro školy.


reklama

 
Claude Martin
Autor je generální ředitel Světového fondu na ochranu přírody (WWF)
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist