https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ohrozila-stavka-v-ceske-televizi-jadernou-bezpecnost-obyvatelstva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Sommer: Ohrozila stávka v České televizi jadernou bezpečnost obyvatelstva?

15.1.2001
Dosti mě překvapilo, jak značně neurčitý je ve skutečnosti vztah veřejnoprávní televize a státu. Takový stav by se mohl velice osudově odrazit v přesnosti informování obyvatelstva o důležitých rozhodnutích státních orgánů při vnějším ohrožení státu, popřípadě při průmyslových haváriích nebo živelných katastrofách. Velice důležitou a citlivou záležitostí je varování obyvatelstva při poruchách v jaderných elektrárnách, jejichž dopad by se mohl projevit třeba i v okolních státech. Samozřejmě televize představuje jen část společenských informačních systémů. Patří však k těm nejvýznamnějším a nejnázornějším metodám sdělování informací obyvatelstvu.
 
Naši politici se sice hlásí ke vstupu do EU, ale zatím se asi neseznámili se zásadami EU na řešení bezpečnostních situací v organizacích veřejného, průmyslového či jiného charakteru, popřípadě při živelných katastrofách. Jde o poměrně složité záležitosti, které nelze stručně vyložit, avšak prvotní nebezpečné situace jsou jasné a jsou vyjmenovány již i u nás v organizačních řádech organizací, které řídí zahraniční management.

Tak například za nebezpečné situace ohrožující zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí, se považuje nejen povodeň, požár nebo výpadek dodávky elektřiny z veřejné sítě atd., ale i obsazení pracovišť zaměstnanci nebo jinými osobami, stávky a demonstrace v okolí organizace.

Lze tedy konstatovat, že ve smyslu zmíněných zásad byla snížena bezpečnost a hodnověrnost České televize tím, že zaměstnanci s dalšími nepovolanými osobami zabrali její pracoviště, dále stávkou zaměstnanců a demonstracemi v bezprostředním okolí televizních studií.

Co se týče jaderných elektráren, zaznamenal jsem již zprávu, zřejmě jako odezvu na obavy obyvatelstva, že varovný systém JE Dukovany by přes ČT nejspíš fungoval (MF Dnes 29. 12. 2000). Taková formulace není zrovna povzbudivá. Značné znepokojení o stav jaderné bezpečnosti však ve mně vyvolaly dvě následující okolnosti:

1. Vláda považuje za naprosto důvěryhodné sdělovat obyvatelstvu závažné informace prostřednictvím stávkujících zaměstnanců. Alespoň to tak vyplývá z postupu ministra kultury Pavla Dostála, který vyhlásil již v závěru svého televizního vystoupení ve stávkujícím studiu, že podá trestní oznámení, protože vysílání bylo zčásti přerušeno. Sdělení ministra veřejnosti pomocí stávkujících nepovažuji za důvěryhodné, protože odporuje výše uvedeným bezpečnostním principům. Při stávce se obvykle projevují rozhořčené, podjaté nálady, vedou soudní spory o její legalitu atd. Ministr Dostál se bohužel stal účastníkem tohoto stávkového boje a bude čelit podezření, že stávkujícím úmyslně nadržoval. Bude jistě požádán o vysvětlení, zda se obrátil s požadavkem vlády vysílat oznámení také na zvoleného generálního ředitele.

2. Do Rady České televize směřují ekologičtí extremisté. K podpoře stávky za nezávislost televize se připojili také ekologisté, horlivě vystupující proti spuštění Temelína. Vlastně jsem zaznamenal, že i většina ústavních činitelů, nesouhlasících s Temelínem (Pavel Dostál, Miloš Kužvart, Petra Buzková aj.), podporuje stávku. Jan Beránek, předseda Hnutí Duha, prohlásil (MF Dnes 3. 1. 2001 ): "Mnohokrát jsme již zažili, že Česká televize neinformovala vyváženě. Například při zářijových protestech proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a při spouštění Temelína. Nutno však říct, že stávkující novináře podporujeme." To už mi připadá jako tragikomedie, a proto se domnívám se, že v pozadí pozoruhodného obratu ekologistů je následující mocenská vábnička.

V Právu 4. 1. 2001 ministr Dostál uvedl, že podle nového návrhu zákona mají být členy Rady České televize pouze zástupci nepolitických organizací, a otevřel tak cestu i ekologickým extremistům. Současně se Právo zeptalo zmíněného J. Beránka, zda by přijal členství v radě. Odpověď zněla ano. V podstatě tak předseda Hnutí Duha zahájil svoji kampaň za zvolení do Rady České televize a lze očekávat akce ekologistů na jeho podporu.

Závěrem bych konstatoval, že si někteří politici a novináři neuvědomují, jakým nezodpovědným stylem se vyjadřují. Zaznamenal jsem slovo heydrichiáda, boj o rozhlas 1945, Norimberský proces, okupace, normalizace, únor, rok 1968, listopad, vzbouřenci, teror atd. Termínem teror rozumím akci komanda teroristů, vraždy nebo něco podobné. Čekal bych tedy, že zasáhne policie nebo státní zastupitelství. Ale ono se nic neděje, jde pouze o jakýsi český politický folklór veřejně strašit. Jen jestli to tak pochopí v okolních státech?

Co když Rakousko vznese otázku, je-li česká vláda schopna zabránit, aby se vedení jaderné elektrárny ujali teroristé, jak se údajně stalo v České televizi (vyhlášení Richarda Falbra)? Nemůže za některých okolností dojít k obsazení velínu JETE zaměstnanci nebo jinými osobami? Je vůbec schopna česká vláda zajistit v současnosti objektivní varování obyvatel, žijících ve větší vzdálenosti od jaderných elektráren, před radioaktivním spadem? Podobných otázek by se našlo jistě více a jednání s Rakouskem o Temelínu se může vrátit na počátek.

Přiznám se, že se mi pochybnosti o stavu jaderné bezpečnosti v současnosti jeví jako pochopitelné, i když jsem zastáncem využívání jaderné energie. Připadá mi samozřejmě za nezbytné jednoznačně vymezit vztah státu a ČT. Řešení současné situace vidím v zákazu stávek v České televizi a v dočasném snížení výkonu jaderných elektráren.


reklama

 
Ivan Sommer

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist