https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/reakce-jindricha-petrlika-simony-jasove-a-miroslava-patrika-na-informace-zverejnene-tydnem-a-prevzate-ctk
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dr. Jindřich Petrlík: Reakce Jindřicha Petrlíka, Simony Jašové a Miroslava Patrika na informace zveřejněné Týdnem a převzaté ČTK

23.4.2002
Žádáme časopis Týden a ČTK, která od něj převzala nepravdivé informace, o zveřejnění tiskové opravy v následujícím znění:

"V článku nazvaném "Dobře zaplacené dobro", který s podtitulkem "Odkud plynou peníze do pokladny Dětí Země" vyšel v časopise Týden 22. dubna 2002 byly uvedeny nepravdivé a zavádějící informace, které uvádíme na pravou míru.

Není pravda, že ekologické hnutí Děti Země a jím vedenou kampaň proti malešické spalovně platil nadnárodní rakouský koncern ASA.

 
Rovněž nejsou pravdivé další informace uvedené v článku, a sice:
- že by kampaň vedená Dětmi Země proti malešické spalovně začala až v roce 1998; byla zahájena již v roce 1996, což je patrné z vydaných tiskových zpráv sdružení,
- že by Děti Země anebo vedoucí kampaně Dr. Jindřich Petrlík tvrdili, že spalovna nedodržuje české limity, naopak pravdivě uváděli , že spalovna překračuje limit stanovený pro dioxiny v některých zemích Evropské unie,
- že se malešická spalovna dostala s obsahem dioxinů pod uvedený evropský limit a tím skončily protesty Dětí Země proti této spalovně, což je rovněž v rozporu s fotografií z akce z roku 2001,
- že by sdružení Děti Země pořádalo v letech 1998 - 1999 nějakou akci před branami malešické spalovny, první takovou akci uspořádalo až v květnu 2001, tedy dlouho po namontování v článku citovaného vynálezu "chemiků", který snížil emise dioxinů (nikoliv však pod evropský limit, jak je v článku rovněž mylně uvedeno).

Jindřich Petrlík neřekl: "Kampaň jsme platili z grantu nadace Partnerství." Řekl: "Projekt jsme platili například z grantu Nadace Partnerství." Rovněž neřekl, že se Děti Země "... nakonec s nadací (myšleno Nadace. Partnerství) rozešli, neboť byla napojená na společnost Monsanto .....". Děti Země i sdružení ARNIKA dostaly od roku 1999 od Nadace Partnerství několik grantů, což je patrné z výročních zpráv přístupných na internetu a zveřejněných Dětmi Země.

Jindřich Petrlík uvedl, že "Společný projekt mezi Nadací Partnerství a společností Monsanto byl ukončen a peníze od společnosti Monsanto nebyly využity pro financování základního grantového programu nadace." Jeho citace uvedené v článku byly nepřesné a zavádějící. Děti Země, resp. sdružení Arnika, s Nadací Partnerství nadále spolupracují k oboustranné spokojenosti.

Obecný grantový program Nadace Partnerství je sponzorován ze zdrojů uvedených v jejích výročních zprávách, které jsou dle zákona veřejně dostupné

Údaje uvedené ve sloupku nazvaném "Tok peněz pro Děti Země" nelze dát do vztahu s touto ekologickou organizací, jde o nepodloženou spekulaci.

Omlouváme se proto ekologickému sdružení Děti Země, Nadaci Partnerství a Dr. Jindřichu Petrlíkovi za nepříjemnosti způsobené nepravdivými informacemi a nepřesnými citacemi ve zmíněném článku." až potud tedy text tiskové opravy.

Připojujeme doplňující informace a vysvětlení pro Týden a ČTK:

K potvrzení financování kampaně Dětí Země firmou ASA (přes několik účtů) nebyly Patrikem Kaizrem předloženy žádné konkrétní důkazní materiály se vztahem k Dětem Země či k jejich kampani, jde pouze o spekulativní „poskládání“ různých fakt a dohadů a o jakýsi blíže nespecifikovaný odkaz na analytický odbor MF a nespecifikované bankovní transakce.

První tiskovou zprávu k malešické spalovně vydaly Děti Země již v lednu 1996.

Projekt "Občanská kontrola malešické spalovny" získal řádně vyúčtované granty od Nadací Partnerství Brno a Nadace rozvoje občanské společnosti Praha, což si lze u těchto nadací ověřit. Jako jeden z jeho výsledků vznikla "Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny".

O výsledcích měření emisí dioxinů po namontování vynálezu českých chemiků informují internetové stránky společnosti TESO: http://www.teso.cz/product/malesice_2000.htm a koneckonců i samotné Pražské služby (http://www.psas.cz/).

Z obou vyplývá, že změřené hodnoty dioxinů se pohybují v rozmezí 0,09 (s přimhouřením oka) až 0,18 ngTEQ/m3. Evropský limit je 0,1 ngTEQ/m3 a spalovna jej musí plnit pořád a nikoliv jen v jednom či dvou případech měření, jak tomu bylo na konci roku 1999. Měření dioxinů z roku 2000 udávají podle ČIŽP dokonce hodnotu 1,6 ngTEQ/m3 - není však jasné, zda v době měření byl onen český vynález stále ještě v provozu nebo nikoliv.

Děti Země i stávající program "Toxické látky a odpady" ve sdružení ARNIKA kritizovaly a kritizují jak spalování, tak skládkování odpadů jako ekologicky nešetrný způsob nakládání s odpady. Nadnárodní firma ASA naopak např. projevila zájem o koupi liberecké spalovny odpadů, nejde tedy o výhradně skládkařskou firmu, jak uvádí článek..

V Praze dne 23.4.2002

Dr. Jindřich Petrlík, místopředseda sdružení Arnika, jindrich.petrlik@arnika.org
Simona Jašová, předsedkyně sdružení Děti Země, dz.liberec@ecn.cz
Dr. Miroslav Patrik, místopředseda sdružení Děti Země, miroslav.patrik@ecn.cz


reklama

 
Dr. Jindřich Petrlík
Autor je místopředsedou sdružení Arnika a bývalým předsedou sdružení Děti Země.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist