https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-duda-jak-se-fsc-vyporadalo-s-firmou-schweighofer-zapletenou-do-nelegalni-tezby-dreva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Duda: Jak se FSC vypořádalo s firmou Schweighofer, zapletenou do nelegální těžby dřeva?

9.1.2017
FSC lesy jsou i v ČR. Na snímku smíšená přirozená obnova v FSC certifikovaných lesích Krkonošského národního parku
FSC lesy jsou i v ČR. Na snímku smíšená přirozená obnova v FSC certifikovaných lesích Krkonošského národního parku
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Tomáš Duda / FSC
Níže reagujeme na popis přístupu organizace FSC (Forest Stewardship Council) - certifikační systému lesů - k ilegální těžbě v Rumunsku respektive k FSC certifikaci firmy Holzindustrie Schweighofer (HS) v článku Jakuba Málka.
 

Na úvod bychom rádi v krátkosti shrnuli dosavadní stav situace a postup FSC vzhledem k firmě Holzindustrie Schweighofer. Jakub Málek ve svém textu nesprávně spojuje různé procesy v rámci kauzy, z čehož se snaží vyvodit, že FSC nepřikročilo k sankcionování koncernu HS či odebrání certifikátů a tedy i znemožnění užívání loga FSC. O tom, že FSC vnímá nelegální těžbu jako velmi závažný problém, svědčí také to, že je jediným certifikačním systémem lesního hospodaření, který uplatnil sankce vůči koncernu HS a postavil se proti nelegálním praktikám a těžbě lesů v Rumunsku.

1) Není pravdou, že by FSC chtělo „dočasně pozastavit“ v minulém roce certifikaci FSC firmě HS a pak jí jen byla „udělena pouze dvouměsíční zkušební doba, během které si již takového jednání nesmí dopustit“, tím pádem nedošlo „k pozitivnímu posunu“, jak nepřesně uvádí Jakub Málek. FSC skrze certifikační firmy odebralo certifikáty firmě HS již před více než rokem a tento proces pokračoval i v roce 2016. Byla také ukončena akreditace nezávislé certifikační firmy, která HS certifikát udělila (Quality Austria). Nutno podotknout i základní věc, že dřevozpracovatelské podniky bez certifikátu FSC samozřejmě nemohou nakupovat a prodávat FSC dřevo/materiál a používat logo FSC na svých produktech.

2) Důležitou souvislostí z pohledu FSC je také to, že kauza nelegální těžby v rumunských lesích se týká primárně NEcertifikovaných lesů v Rumunsku, jejichž hospodaření nemá FSC možnost přímo ovlivnit (v nejlepším případě se může stát dobrovolně zvoleným mediátorem s občanskou sférou a místními neziskovými organizacemi).

3) Pokud FSC shledá možnost poškození svého dobrého jména v souvislostí s činností (bývalého, současného) držitele certifikátu, tvrdším obranným krokem je tzv. disasociace FSC od firmy, která porušuje základní pravidla této certifikace. A to se týká i dřeva či produktů firmy, které NEjsou pokryty certifikátem FSC. O tomto kroku rozhodne Výkonná rada FSC za necelý měsíc. Je to však odlišný proces než odebírání nebo dokonce „dočasné pozastavení“ certifikátu certifikační firmou, jak je v článku nepříliš šťastně spojeno. I vzhledem k tomu, že žádný jiný certifikační systém lesního hospodaření k sankcím vůči firmě HS nepřikročil a neshledal u ní pochybení a přesto je nyní v tomto textu v negativních souvislostech zmiňováno právě FSC.

Neholosečné hospodaření ve víceetážových smíšených porostech v Polsku.
Neholosečné hospodaření ve víceetážových smíšených porostech v Polsku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Tomáš Duda / FSC

Pokud jste se ještě v relativně komplikované kauze a často stejně komplikovaných pravidlech certifikačního systému neztratili, dovolíme si zjednodušeně popsat, jak certifikace FSC principiálně funguje a jaké obranné mechanismy má proti subjektům, které se k dodržování pravidel FSC dobrovolně zavázaly. Vzhledem k tomu, že certifikační systém FSC, podobně jako řada dalších systémů, má řadu postupů a standardů, kterými si řídí a které bývají často dosti komplikované, je nám jasné, že ani autor textu si nemusel být všech odlišností a detailů vědom. Proto budeme velmi rádi, pokud se na nás kdokoliv v podobném případě obrátí pro informace.

Organizace FSC v celém systému certifikace má (mimo jiné) roli tvůrce standardů (pravidel) pro ty, kteří chtějí získat certifikát FSC - jak pro lesníky, tak pro dřevozpracovatele. Kontrolu a udělování certifikátů žadatelům pak podle těchto standardů provádí tzv. třetí strana, tedy nezávislé akreditované certifikační firmy (jako zmíněná Quality Austria). Těch je celosvětově zhruba třicet. Na ty zase dohlíží (uděluje, kontroluje a odebírá akreditace) další složka systému ASI (Accredation services international). Tyto role jsou kvůli transparentnosti, důvěryhodnosti a hrozícímu střetu zájmu striktně odděleny. Jednotlivé certifikáty mohou být také různého rozsahu a mohou zahrnovat různé aspekty produkce držitele certifikátu (tedy koncernu HS, který patří k největším v Evropě).

Obecně řečeno jsou firmám, které závažně nebo dlouhodobě nedodržují pravidla FSC, nezávislou certifikační firmou odebírány jejich certifikáty (firmám HS byly v minulých 2 letech odebrány). Dalším, přísnějším krokem v obraně dobrého jména FSC je tzv. disasociace FSC od firmy, která porušuje základní pravidla. Tím může být například podíl na ilegální těžbě a to i pokud se to týká dřeva, které není pokryto certifikátem FSC. Certifikované firmy totiž běžně zpracovávají/obchodují jen část FSC suroviny a zbylá část jejich produkce není z certifikovaných lesů. Pokud se FSC od nějaké firmy disasociuje, pak to znamená, že žádný podnik dané firmy nemůže zažádat o certifikát FSC, dokud nebudou splněny stanovené podmínky a firmy samozřejmě nemůžou používat logo FSC. O disasociaci HS pak rozhodne za měsíc výkonná rada mezinárodní organizace FSC (7. února 2017). Přechodná doba, tedy zmíněná "podmínka" nebo-li jakési „ultimátum“ se již netýká samozřejmě firem HS, kterým byl certifikát FSC již odebrán, ale celého koncernu HS kdekoliv na světě.

Je nám jasné, že celý případ HS je vzhledem ke svému rozsahu velmi závažný a proto FSC, mimochodem jako jediný z certifikačních systémů, přistoupilo k jeho poctivému řešení (včetně přípravy rozsáhlé důvodové zprávy). I s vědomím toho, že pro pozitivní řešení celého problému nelegální těžby v Rumunsku mohou být právě nezávislé certifikace lesů jedním z reálných a funkčních řešení, zvláště pokud mají přísně a transparentně nastavené standardy (zde je FSC nejpřísnějším a nejlépe hodnoceným certifikačním systémem lesního hospodaření) a tento problém se vyskytuje v prostředí ohroženém korupcí. To, že nelegální těžba v Rumunsku pokračuje, je velký problém, jde však nyní právě spíše o necertifikované lesy či subjekty, které pochybení HS neidentifikovaly a tak k jeho prohlubování přihlížejí a nelegálně vytěžené dřevo se tak dostává i na český trh. To však není případ FSC a je trochu smutné i paradoxní, že právě jméno FSC je s nimi v kontextu, jak ho popisuje článek Jakuba Málka, spojováno.

Souhrnný popis „kauzy Schweighofer“ i další podrobnější informace.


reklama

 
Tomáš Duda
Autor je ředitel FSC ČR.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist