https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/jak-vybrat-zdravotne-nezavadnou-a-ekologickou-matraci-na-spani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak vybrat zdravotně nezávadnou a ekologickou matraci na spaní?

dotaz: 225

25. listopadu 2006 | AnnaS.
Dobrý den,

zajímalo by mne, z jakého ekologicky šetrného materiálu vybrat matraci do postele - jak pro dospělého, tak pro dítě od čtyř let.

Když se syn narodil, koupila jsem mu sendvičovou matraci z kokosových vláken (ta i dítě do dvou let proleží). Pro sebe jsem zakoupila polyuretanovou matraci od spol. JMP Studio zdravého spaní, se kterou jsem velice spokojená. Firma na mě působila seriózně, ale spíš intuitivně. Prvních čtrnáct dní matrace vydávala zápach (z lepidla pojících jednotlivé díly), který posléze vymizel.

Manžel má za to, že "jed" je to tak jako tak, a ještě drahý. Synovi chce zakoupit matraci co nejlevnější. K tomu mám výhrady, neboť se obávám, že by taková matrace mohla být vyrobena nekvalitní technologií za použití nekontrolovaných surovin.

Jaký je váš názor na tuto problematiku? Nikde jsem k tomuto tématu nenašla ani srovnávací testy, ani seriozní informace.

Děkuji za odpověď.
odpověď:


25. listopadu 2006

Výběr matrace by se skutečně neměl podceňovat, a to nejen z ortopedického hlediska. Z matrace se mohou uvolňovat látky, které škodí zdraví, a je třeba si uvědomit, že lidé obvykle spánkem tráví třetinu svého času - chemikáliím z matrace jsme tedy vystaveni poměrně významně.

Nebezpečné látky v matracích se mohou vyskytnout hned na několika místech:
* přímo v materiálu jádra matrace (například mohou obsahovat tzv. samo zhášecí prostředky - PBDE - polybromované difenylethery, které jsou mimo jiné pravděpodobně karcinogenní)
* na pružinách (ty bývají často galvanizovány olovem, které je nebezpečné pro nervovou soustavu)
* v potahových tkaninách (také mohou obsahovat PBDE, ale i různá nebezpečná barviva)
* v konstrukci matrace (výpary z pojiva dřevotřísky, výpary z lepidel)
* v lepidlech spojujících jednotlivé vrstvy matrace (výpary z organických rozpouštědel apod.)

Máte pravdu, že informace o ekologických vlastnostech matrací se hledají jen velmi obtížně. Výrobci dražších matrací obvykle uvádějí, že jejich matrace jsou naprosto zdravotně nezávadné, ale těžko to můžeme ověřit, jen málokdy je uvedeno přesné složení. Bylo by třeba se důsledně a detailně vyptávat výrobce, zda pružiny neobsahují olovo, zda pěna neobsahuje samo zhášecí prostředky, jaké lepidlo bylo použito apod. Ideální by bylo, kdybychom měli k dispozici výsledky nezávislého spotřebitelského testu, který by se zaměřil na zdravotní nezávadnost. To však nemáme a tak nezbývá, než si vybrat a důvěřovat. Při výběru lze vycházet z domněnky, že zavedený výrobce si k zákazníkům nedovolí tolik, jako „noname“ výrobce. Jde však o domněnku, nikoliv podložené tvrzení.

Lze také předpokládat, že dražší matrace jsou "zdravější", protože na jejich výrobu byli použity kvalitnější materiály. Například u matrací s latexovým jádrem obecně platí, že čím vyšší cena, tím vyšší je podíl přírodního kaučuku ve hmotě. Dražší jsou i matrace s přírodním potahem (například můžete zvolit potah Lyocell z čistého přírodního vlákna vyrobeného ze dřeva).

Přírodní materiály by mohly být při výběru vodítkem. Například výrobce Dřevočal (www.matrace-drevocal.cz) vyrábí pružinové matrace Kamela a Karin, u kterých udává, že vyjma pružin je veškerý použitý materiál přírodního původu. Jednou z možností je také zvolit tzv. futon z přírodních materiálů, např. www.futoncentre.cz. Přírodní materiály však také nemusí být vždy jednoznačně zdravější než umělé, závisí hodně na zpracování. Co se týče umělých materiálů, i tam se dají vybírat méně škodlivé varianty: například u tzv. studené pěny výrobci (např. PerDormire) uvádějí, že při výrobě nepoužívají formaldehyd ani jiné nebezpečné látky.

Pro výběr matrace, ze které se stoprocentně neuvolňují žádné jedovaté látky, v současnosti nemá zákazník dostatek informací. V případě, který jste popsala ("Prvních čtrnáct dní matrace vydávala zápach (z lepidla pojících jednotlivé díly), který posléze vymizel.") by asi pomohlo nechat matraci pár dní pořádně vyvětrat, než se na ní bude spát. Výrobci totiž matrace často vakuově zabalí a čerstvé výpary z lepidla nemají kam uniknout. Koncentrace unikajících škodlivin v tomto případě s časem klesá.

Rizikové je kupovat výrobky, které nejsou řádně označené. Zákon přesně vymezuje informace, které je prodejce povinen nakupujícímu sdělit. Následující informace jsou převzaty ze stránek České obchodní inspekce.

Prodávané výrobky by měly být viditelně a srozumitelně označeny:
a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,
b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,
c) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

V případě, že není možné prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji výše uvedenými jiným vhodným způsobem. Pokud není možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pravdivě sdělit, popřípadě doložit (ust. § 10 odst. 3 cit. zákona).

Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být dle ust. § 11 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, v českém jazyce.

Další významnou informací pro spotřebitele je informace o ceně. Podle ust. § 12 odst. 1 výše uvedeného zákona je prodávající povinen informovat v souladu s cenovými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb., o cenách) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Způsob označování zboží cenami je upraven zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, konkrétně ustanovením § 13 cit. zákona, a jeho prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., v platném znění.

Tolik informace z České obchodní inspekce. Pokud byste nakoupila matraci (nebo jiné zboží), o kterém byste měla vážné podezření, že je zdravotně závadná, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci. Kontakty na jednotlivé inspektoráty naleznete na stránkách www.coi.cz.

Snažili jsme se najít, zda jsou dostupné výsledky nějakého spotřebitelského testu, který by se zaměřil na škodlivé látky z matrací, ale neúspěšně.

Jako zajímavost lze ještě uvést, že teoreticky by šlo vhodnou matraci vybrat podle certifikátu Ekologicky šetrný výrobek. Tento certifikát je garantován Ministerstvem životního prostředí a pro jeho získání musí výrobce splnit daná zdravotní, ekologická a legislativní kritéria. V současné době však tento certifikát žádný výrobce nemá. Tento fakt ale neznamená, že by výrobci nebyli schopni splnit kritéria, ale spíše o certifikátu nevědí nebo o něj nemají zájem, protože tato značka není mezi spotřebiteli příliš známa. Rozhodně je velmi zajímavé si pročíst směrnici pro udělování ekoznačky, dozvíte se, jaké všechny látky lze v matracích kontrolovat, směrnici naleznete zde.

Pokud si však budete pořizovat i ložní prádlo, pak zde již je firma, která na toto zboží získala ekoznačku. Jde o firmu Hybler. Více viz článek Podnikatelé mohou pro své výrobky a služby žádat o českou i unijní ekoznačku z 9. března 2005. V tomto článku se hovoří i o unijní ekoznačce, tzv. Květině. Obě ekoznačky jsou kompatibilní, respektive česká ekoznačka vychází ze směrnic unijní ekoznačky. V databázi unijní ekoznačky jsme nalezli celkem 16 matrací od 2 výrobců z Dánska a 6 výrobců z Řecka. Nepodařilo se nám ověřit, zda jsou některé z těchto výrobků dostupné i v ČR. Pro jistotu zde překopírováváme výpis názvů výrobků s unijní ekoznačkou, aktuální k březnu 2010. Můžete zkusit se po nich přeptat:

Výrobek Výrobce / prodejce Původ
Bed matresses K. BALLING-ENGELSEN A/S Denmark
Eco - Ideal Strom IDEAL STROM KARDAKOS BROS Greece
GRECOLATEX-ECO GRECO STROM Greece
Helsemadrasser CARPENTER APS Denmark
Hephaestos - Hercules EVRO STROM VAS. CHANTIRIDIS SA Greece
Kids-mattress, Combi CARPENTER APS Denmark
Materasso_Ataflex ATAFLEX Italy
Materasso_Cignus CIGNUS SNC Italy
Materasso_IM IM SRL Italy
Materasso_Ima Flex IMA FLEX SNC Italy
Materasso_Maxitalia MAXITALIA Italy
Materasso_Morfeus MORFEUS Italy
Materasso_Simam SIMAM Italy
NATURLATTO SOMMA CONFORT, S.L. Spain
Pocket/Latex mattresses ELITE STROM Greece
SUPERFLEX-ECO CANDIA STROM Greece

K matracím jsou nabízeny i ložní podložky, které se dávají mezi matraci a prostěradlo. Jejich smysl je čistě praktický – podložku můžete snadno vyprat, což s matrací udělat nelze. Tyto ložní podložky někdy nesou certifikát Oeko-Tex. Kritéria při získání tohoto certifikátu naleznete na stránkách www.oeko-tex.com.

Aktualizace 30.9.2015

V Česku vznikla firma Amwa: kromě biobavlněných povlečení, prostěradel, polštářů a přikrývek nabízí i matrace ze 100% přírodního latexu certifikované Oeko-Tex a dokonce i bio certifikované matrace ze 100% přírodního latexu (Global Organic Latex Standard, GOLS).

Hana Hermová, Martin Mach
Autoři jsou redaktory EkoListu.


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 225".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PS

Petra Seniášová

30.12.2018 11:40
Dobrý den,
co si myslíte o matraci https://www.arecenze.cz/test-matraci/tropico-romantika-plus/ ? íši zde také o kokosovém vláknu, stejně jako se ptá zakladatel. Jak moc je tohle šetrné? Děkuji
Odpovědět
ni

1.5.2020 13:13
Dobrý den. Ještě bych zmínila matrace ze studené pěny - tady v článku je o nich dobře napsáno https://comfortmatrace.cz/vyhody-matrace-ze-studene-peny/
Může se hodit)
Odpovědět
LD

Libor Dostálek

29.10.2020 13:33
My máme také pěnovou matraci. Mně je vcelku jedno, na čem budeme spát, ale manželka její výběr hodně řeší, tak jsem nechal výběr matrace na ní. Na matrace ještě objednala chránič z https://www.doma-stylove.cz/ , aby se prý matrace nezašpinily. Což nevím, čemu by vadilo, když stejně nejsou vidět :-D . Ale tak hlavně, že je spokojená.
Odpovědět
VP

Václav Příhoda

27.2.2022 17:36
Takové rady se budou ještě hodit, právě novou matraci do ložnice bychom během tohoto roku určitě rádi koupili. Celkově bychom do ložnice chtěli fungl nové vybavení. Už je to potřeba. Procházel jsem nějaké obchody a eshopy s nábytkem a docela se mi líbí sestavy do ložnice, které mají tady https://www.hmnabytek.cz/loznice/ Co jsem tak koukal, tak bychom se s nimi i vešli do rozpočtu.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist