https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-se-topi-biomasou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak se topí biomasou?

9.2.2000 15:30 | PRAHA (EkoList)
V současné době se mnoho ekologicky uvažujících lidí začíná zajímat o alternativní zdroje energie. Proto vás chceme v EkoListu informovat o možnosti využití jednotlivých druhů alternativní energie, o jejich výhodách, nevýhodách a zkušenostech z praxe. Tentokrát se budeme věnovat využití biomasy.
 

Co je biomasa?
Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Je získávána jako odpad ze zemědělské, či průmyslové činnosti nebo jako komunální odpad. Lze ji získávat také záměrným pěstováním energetických plodin nebo rychle rostoucích dřevin. Je nejstarším lidmi využívaným zdrojem, má obnovitelný charakter. Její využívání má minimální dopad na životní prostředí.

Jak se získává energie z biomasy?
Způsob získávání energie je podmiňován chemickými a fyzikálními vlastnostmi biomasy. Největší vliv má množství vody a sušiny, podle nějž se zpracování dělí na mokré (nad 50% vody) a suché procesy. K prvním se řadí alkoholové a metanové kvašení, mezi druhé patří spalování, pyrolýza (rozklad chemické látky za vysoké teploty) a zplynování.

Zdroje biomasy
Obecně se dají rozdělit na záměrně pěstované a odpadní. Záměrně jsou pěstovány energetické rostliny - rychle rostoucí dřeviny (vrba, topol, olše, akát, platan, líska atd.), nebo rostliny bylinného charakteru (řepka, konopí, amarant, šťovík, u mokrých procesů cukrová řepa, obilí, brambory, a další) Jan Pokorný z Botanického ústavu AV považuje za nejlepší zdroj biomasy les. "Má úžasné funkce, za rok jej naroste pět tun na hektaru," říká. "Jestliže začnu pěstovat třeba olšiny, duby v nivě, budu sklízet za deset, patnáct let. Mezitím čistím vodu, potlačím vodní květ. Váže se oxid uhličitý tím, že jsem zastavil rozklad v půdě. Zalesnění energetickými dřevinami je bezvadné." Doktor Pokorný doporučuje zvážit jak moc pěstování biomasy znečišťuje vodu a vysiluje pole. U nás se podle něj jeví výhodným pěstovat biomasu v trvalých porostech v zátopovém území. Lze získat 10 - 20 tun sušiny biomasy, přitom nejvýhodnějším zdrojem je palivové dříví.

Odpadní biomasou mohou být například rostlinné i živočišné zbytky ze zemědělské výroby, lesní odpady, komunální organické odpady, odpady z potravinářské a průmyslové výroby.

Jak využít biomasu?
Jednou se základních podmínek je využití místních zdrojů biomasy. Doprava nejenže zbytečně prodražuje cenu energie, ale zatěžuje i životní prostředí. Nutné je také vybrat správný druh energetické plodiny pro pěstování. Velmi záleží na konkrétních podmínkách. Předem se musí porovnat náklady na pěstování a výrobu a zisk energie. Na spalování a zplynování je nutné používat vhodný druh kotle (podrobněji příště) a důsledně dodržovat jeho provozní režim.

Výhody využití biomasy
Biomasa má jako zdroj obnovitelný charakter, je tuzemským zdrojem energie, který není vázán na určitou lokalitu. Pěstováním energetických plodin lze využít zemědělské půdy, které nejsou potřebné nebo se nehodí pro pěstování potravin. Lze ji pěstovat i na devastované či kontaminované půdě. Dá se využít i pro likvidaci odpadů, zbytek po zpracování je velmi malý a lze jej využít jako hnojivo.

Nevýhody využití biomasy
Biomasa má větší obsah vody, a tudíž i nižší výhřevnost. Je nutný celkem velký objem paliva, který klade nárok i na skladovací prostory. Výroba probíhá pomocí speciálních zařízení, jež vyžadují investice. Nevýhodou je i lokální využití paliva.

V tomto díle jsme se pokusili o obecnější základní informaci o biomase. Příště bychom vás rádi informovali o jednotlivých druzích kotlů a jejich využití.


reklama

 
Lucie Domonkošová

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist