Vilém Frček "> 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/18.narodni-stala-konference-cilila-na-temata-podpory-hospodarsky-a-socialne-ohrozenych-regionu-brownfieldu-i-na-start
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: 18. Národní stálá konference cílila na témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů i na start nového sedmiletého programového období

9. prosince 2021 | MMR ČR
Autor: Vilém Frček, tel: 724 639 428, 224 861 445
Dne 8. 12. se konalo 18. zasedání Národní stálé konference, které se však opět muselo přesunout do online prostoru vzhledem k epidemické situaci. I přesto se setkalo více než sto zástupců územních partnerů – regionů, měst, obcí společně s dalšími organizacemi a ministerstvy. Jedná se o největší platformu pro vyjednávání o územním zacílení financí z EU fondů v ČR i národních dotací, která stojí na principech partnerství a spolupráce. Diskutují se zda však již také další témata spojená s regionálním rozvojem ČR.

„Stojíme na počátku nového sedmiletého programového období, chceme přispět k tomu, aby investice politiky soudržnosti podpořily rozvoj krajů, měst a obcí. Priority pro investování byly schváleny letos v září v Dohodě o partnerství a na projekty v oblastech, jakými jsou nízkouhlíková ekonomika, digitalizace, výzkum, doprava či vzdělávání, je v ČR připraveno až 550 mld. korun. Přestože v řadě případů ještě nejsou známy detailní podmínky výzev, již nyní je ale nutné připravovat projekty, aby se podařilo prostředky zdárně využít. Totéž platí i pro projekty Národního plánu obnovy nebo Fondu spravedlivé transformace,“ říká náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu David Koppitz.

Jedním z témat, která na plenárním zasedání zazněla, byla oblast podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). „HSOÚ jsou definována ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ jako území charakteristická například vyšší nezaměstnaností, horší dostupností služeb či odlivem mladých lidí. Na tato území bychom neměli zapomínat, zaujímají cca třetinu rozlohy a žije zde čtvrtina obyvatelstva ČR. Spolupracujeme s regionálními stálými konferencemi v jednotlivých krajích, snažíme se vytvářet lepší podmínky pro HSOÚ při získání vyšší míry podpory, nejen té dotační, nebo jim usnadnit podmínky při získávání investičních pobídek. Rádi bychom pro tato území v příštím roce spustili samostatný dotační titul,“ doplňuje David Koppitz.

V souvislosti s projektovou přípravou byl územním partnerům prezentován v komoře regionální aktuální stav informačního systému sprojektových záměrů (www.projektovezamery.cz), čítající již více jak 24 tis. záměrů. V kurzu je nyní diskuze nad jeho propojením s dotačními příležitostmi – včasné upozornění obcí a krajů na spuštění dotační výzvy dle jejich projektového záměru - další moduly, které by měly v budoucnu pomoci jak samosprávám, tak státní správě.

Tématem byl také Národní plán obnovy, v němž se Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) soustředí na podporu projektů obcí a krajů zaměřených na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) s alokací 2,8 mld. Kč nebo demonstrativní projekty využívající technologii 5G s rozpočtem 1,1 mld. Kč. Národní plán obnovy je příležitostí, jak ČR pomoci stát se předním evropským inovátorem a zároveň přispět k řešení hospodářských a společenských dopadů koronavirové krize, k čemuž je nezbytná úzká spolupráce všech zapojených aktérů na národní úrovni, ale i partnerů v regionech.

Urbánní komora mj. informovala o plánované prestižní mezinárodní události Cities Forum 2023, pro niž Evropská komise hledá hostitelské město. Ústředním bodem programu byla příprava programového období Evropské unie 2021-2027 a nástroje Integrovaných územních investic. Dále se zde diskutovaly např. otázky metropolitní spolupráce a perspektivy jejího dalšího směřování.

Komora Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se zabývala implementací CLLD v novém programovém období, kde by se projekty CLLD – přínosné pro rozvoj venkovských oblastí – měly začít realizovat, co nejdříve. Národní síť Místních akčních skupin ČR mj. prezentovala inspirativní projektové záměry pro realizaci v novém programovém období. V přípravě CLLD 21+ je ČR do jisté míry průkopníkem, některé procesy již byly realizovány (standardizace místních akčních skupin), ty další, potřebné ke spuštění nástroje v novém programovém období, jsou právě v realizaci (schvalování strategií CLLD).
Vilém Frček, tel: 724 639 428, 224 861 445
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist