Veronika Krejčí &Tiskové oddělení MŽP "> 20 milionů pro partnery projektů LIFE - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/20-milionu-pro-partnery-projektu-life
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP: 20 milionů pro partnery projektů LIFE

25. března 2024 | MŽP
Autor: Veronika Krejčí &Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835

Třetím rokem mohou partneři projektů LIFE žádat o podporu z národních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo další národní výzvu k předkládání žádostí o podporu na spolufinancování účasti partnerů v běžících projektech podpořených v evropské výzvě unijního programu LIFE. Díky tomu mají české projekty výrazně vyšší šanci uspět.

Výzva LIFE Partner je určena pro spolufinancování českých partnerů tradičních, standardních akčních projektů, koordinačních a podpůrných akcí a integrovaných projektů podpořených z unijního programu LIFE v rámci výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014-2020 v podprogramech Životní prostředí a Klima a v letech 2021-2022 v oblastech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu.

„Celková alokace pro tuto výzvu činí v letošním roce dvacet milionů korun,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Výše podpory udělená žadateli činí maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera a zároveň ne více než 1 000 000 korun. Maximální výše příspěvku pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory přidělené z národní výzvy koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 95 % celkových způsobilých výdajů projektu.“

Uzávěrka již 7. května

Žádost o podporu musí být podána nejpozději do 7. května 2024. Oprávnění žadatelé, jejichž žádosti splní formální náležitosti, budou vyzváni k předložení projektové dokumentace nejpozději 7. června 2024. Uzávěrka příjmu kompletní dokumentace je 31. července 2024. Výsledky žadatelům sdělíme písemně do 31. října 2024. Podíl partnera na projektu ve finančním vyjádření se posuzuje podle aktuálního stavu čerpání rozpočtu projektu ke dni vyhlášení výzvy, tzn., že výchozím podkladem pro určení výše podpory bude stav rozpočtu schváleného Evropskou komisí ke dni vyhlášení výzvy.

Výplata podpory i zpětně

Finanční prostředky z národní výzvy LIFE Partner míří nejen na úhradu budoucích způsobilých výdajů v rámci grantové smlouvy, tedy výdajů uhrazených do konce realizace projektu, ale i některých způsobilých výdajů již zaplacených v průběhu realizace projektu, jako například mzdové náklady, služby nebo nákup a pořízení materiálu a vybavení. O finanční prostředky na krytí výdajů lze možné žádat v obou kategoriích. Podpora bude obecně poskytnuta v režimu dvou plateb. První platba, ve výši 80 % udělené částky, bude příjemci poskytnuta po schválení podpory, resp. po podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Druhá, závěrečná platba ve výši až 20 %, bude vyplacena po ukončení projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy. Oprávněným žadatelem je každá právnická osoba se sídlem na území České republiky, s právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace, která je v pozici partnera projektu, který je ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a zároveň plánovaný termín ukončení je nejdříve po 31. 12. 2024. Termínem ukončení je míněn aktuální termín platný v době podání žádosti. Žadatelé se musí na projektu podílet věcně, tj. přímou účastí na realizaci aktivit, a finančně tím, že vkládají do rozpočtu projektu vlastní finanční příspěvek.

Další pomoc z národních zdrojů

Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE je součástí dlouhodobé ministerské podpory českých žadatelů v programu LIFE prostřednictvím nejen finanční, ale i informační a konzultační pomoci. Podpora poskytovaná z národních zdrojů usnadňuje zapojení českých subjektů do přípravy a realizace opatření, která mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu. „Chceme finančně ulehčit českým partnerům v projektech a jsme opravdu rádi, že můžeme tuto výzvu vyhlásit i v letošním roce,“ říká na závěr ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. „Chceme tak přispět ke zvýšení absorpční schopnosti programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky.“

Informace a podmínky výzvy jsou ke stažení na: https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Veronika Krejčí &Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisková zpráva byla na Ekolistu vydána v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist