Tiskové oddělení MŽP "> 30 let, šest miliard eur, 5 500 projektů - to je LIFE - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/30-let-sest-miliard-eur-5-500-projektu-to-je-life
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: 30 let, šest miliard eur, 5 500 projektů - to je LIFE

25. října 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
V průběhu 30 let pomohl financovat a realizovat více než 5 500 úspěšných projektů za téměř 6 miliard eur napříč celou Evropou. To je podpis programu LIFE - finančního nástroje Evropské unie, který podporuje četné aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu již od roku 1992. V současné době probíhá v Evropě více než tisíc projektů. Evropská komise na ně vyčlenila pro období 2021 až 2027 5,45 miliard eur. Oproti předcházejícímu období jde o šedesátiprocentní navýšení finančních prostředků. Zároveň se program LIFE rozšířil o pilíř Přechod k čisté energii. Podpora projektů je tak směrována do čtyř podprogramů: Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a Přechod na čistou energii.

Od roku 2004 v ČR projekty za stovky milionů korun

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.

„V současnosti jsou české subjekty v pozici hlavního koordinátora nebo partnera zapojeni do více než 30 projektů,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: “Polovina z těchto projektů je realizována s finančním příspěvkem z národních zdrojů. Úspěchem je také schválení osmiletého projektu „LIFE-IP: N2K Revisited“ zaměřeného na péči o evropskou soustavu chráněných území Natura 2000“, který předložilo MŽP v roce 2017 Evropské komisi.“ Pro Českou republiku byl poměrně úspěšný i rok 2021, kdy byly v rámci evropské výzvy schváleny dva české projekty v podprogramu Zmírňování změny klimatu, dva v podprogramu Přechod na čistou energii a čtyři národní projekty jsou na rezervním listě v podprogramu Příroda a biologická rozmanitost. V letošním roce přijalo MŽP v rámci národní výzvy pro rok 2022 čtyřicet dva přihlášek tuzemských projektů.

„Některé projekty získaly za svou činnost významná ocenění,“ neskrývá spokojenost ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a upřesňuje: „Například akce Slavnosti pastvin, konající se v rámci Projektu LIFE České středohoří, se stala certifikovaným zážitkem v rámci regionálních známek „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“. Známku udělila Destinační agentura České středohoří, o.p.s. a jde o první podobné ocenění pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Dále třeba projekt LIFE-Život pro kuřičku-obdržel v rámci kategorie Nature prestižní ocenění Best LIFE Nature Projects, které každoročně uděluje Evropská komise nejlepším projektům ukončeným v daném roce.“

„Výroční“ akce po celé republice

Téměř všechny projekty realizované v současné době na území České republiky se připojily k oslavám 30. výročí vzniku programu LIFE. Po celý rok se konaly speciální akce nebo dny otevřených dveří, na kterých se širší veřejnost seznámila nejen s konkrétními aktivitami a cíli jednotlivých projektů, ale i celého programu. Na Šumavě se například v rámci projektu LIFE for MIRES uskutečnily Dny pro rašeliniště na Rokyteckých slatích. Šlo o dobrovolnickou akci věnovanou práci na odvodněných šumavských mokřadech.

Během další akce - cyklojízdy Tour de Aleje - se účastníci seznámili s realizaci konkrétních aktivit spojených s ochranou stromů a alejí v rámci kampaně Zachraňme stromy! a projektu LIFE na ochranu brouka páchníka hnědého v Poodří.

Několikaletou tradici mají setkání veřejnosti na Slavnostech pastvin, které probíhají v rámci projektu LIFE České Středohoří, a návštěvníci se během nich mohou projít obnovenými pastvinami v krajině kolem Litoměřic.

Do tajů projektu LIFEPOPWAT mohli návštěvníci proniknout na lokalitě lom Hájek u Karlových Varů, kde se seznámili s inovativní technologií pro čištění vod kontaminovaných pesticidy. Projekt CZ–SK SOUTH LIFE uspořádal Den otevřených dveří v ZOO Hluboká nad Vltavou, kde se návštěvníci seznámili s plněním hlavního cíle projektu – a to je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů v evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku. Jak probíhá plnění cílů projektu LIFE Coala – Adaptace pohornické krajiny – představila veřejnosti ostravská konference 15. září a ekologická akce Barevný podzim a Evropský týden mobility v Karviné.

Unijní program LIFE tak prostřednictvím úspěšných projektů stoprocentně plní své poslání, se kterým se před třiceti lety narodil, a to je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je odolné vůči změně klimatu a zároveň přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Pro radu a finance na Ministerstvo životního prostředí

Na podporu programu LIFE v ČR bylo v roce 2004 zřízeno v rámci Ministerstva životního prostředí národní kontaktní místo, jehož cílem je průběžná podpora zájemců o program LIFE na našem území. Od roku 2015 je každoročně vyhlašována národní výzva na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a v oblasti Opatření v oblasti klimatu. Součástí je také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu.

Kudy k dalším informacím?

Aktuální data jsou k dispozici zde: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en Informace jsou rovněž průběžně zveřejňovány na stránkách programu nebo na www.program-life.cz . Své dotazy mohou zájemci zasílat na life@mzp.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist