https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/4-nejvetsi-uspechy-charity-v-gruzii-za-rok-2021
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Charita ČR: 4 největší úspěchy Charity v Gruzii za rok 2021

13. ledna 2022 | Charita ČR
Rok 2021 byl kvůli pokračující pandemii koronaviru náročný – zatížení zdravotnictví i ekonomiky bylo enormní, prohlubovala se stagnace a rostla inflace. Náš život zároveň negativně ovlivnilo omezení mezilidských kontaktů kvůli protipandemickým nařízením. Potřeba humanitární pomoci a rozvojové spolupráce tak byla větší než kdy jindy. Na to reagovala i Charita Česká republika v Gruzii, kde jsme za minulý rok dokázali poskytnout potřebnou pomoc více lidem než obvykle. Šlo tedy o velmi úspěšný rok, ve kterém jsme se aktivně podíleli na 14 projektech ve čtyřech oblastech - zdravotnictví, sociální služby, rozvoj venkova a ochrana životního prostředí - s celkovým ročním rozpočtem bezmála dva miliony eur. Jaké jsou ty nejvýznamnější úspěchy roku 2021 v Gruzii?


1. Díky moderním IT řešením k lepší primární zdravotní péči

V oblasti systémového zlepšení systému primární zdravotní péče patří Charita Česká republika mezi nejdůležitější partnery gruzínského ministerstva vnitřně vysídlených osob z okupovaných území, zdravotnictví, práce a sociálních věcí (MoILHSA). Díky finanční podpoře České rozvojové agentury jsme přinesli moderní IT řešení, která povedou ke zvýšení kvality primární péče v zemi a umožní rozsáhlý a detailní sběr dat o výskytu chronických onemocnění. Součástí nového systému je i rezervační portál pro očkování proti nemoci covid-19, který využívají všichni, kdo se v Gruzii nechávají očkovat.

Aby dokázaly venkovské ordinace naplno využít nový informační systém, zorganizovali jsme řadu online i offline školení, kde se lékaři a sestry naučili pracovat s novým softwarem a zároveň se seznámili s moderními postupy v léčbě a diagnostice. Nové závazné klinické postupy vznikly také jako součást projektů podpory rozvoje primární péče v Gruzii. Charita zároveň poskytla venkovským ambulancím v západní Gruzii, včetně regionu Gali, IT vybavení, osobní ochranné pomůcky a drobné zdravotnické vybavení.

V západní Gruzii jsme také aktivně podpořili bezplatný přístup k onkologickým screeningovým programům a vyšetření k včasnému záchytu rakoviny. Jednak díky zajištění kvality a dohledu nad screeningovým centrem v Zugdidi, jednak díky rozsáhlé osvětové kampani. Projekt, který měl za cíl zřízení screeningového centra v Zugdidi, sice skončil v prosinci 2021, Charita ale bude pokračovat v podpoře přístupu k onkologickým screeningovým programům pokračovat i v průběhu roku 2022, a to prostřednictvím českého programu MEDEVAC.


2. Lepší služby pro osoby se zdravotním postižením

Již řadu let usilujeme o zlepšení kvality života osob s mentálním i tělesným postižením. Charita Česká republika pracuje spolu s gruzínským ministerstvem na národní strategii deinstitucionalizace a akčním plánu, jak jí dosáhnout. Ten povede k uzavření dvou velkých ústavů pro osoby s postižením a k vytvoření služeb založených na individuálních potřebách každého jednotlivého klienta. V souladu s tímto principem buduje tým Charity Česká republika pro osoby s postižením komunitní bydlení rodinného typu v Dušeti.

V prosinci 2021 došlo také k završení dlouhodobých aktivit zaměřených na zkvalitnění služeb pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). Tento projekt odstartoval již v roce 2015 a za dobu svého trvání přinesl schválení národních standardů služeb pro děti s poruchou autistického spektra, i proškolení stovek venkovských lékařů byly v rozpoznávání rizika poruchy autistického spektra u dětí. Desítky regionálních terapeutů zároveň prošly školením v moderních terapeutických přístupech k ASD. Díky těmto aktivitám se podmínky pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiny v Gruzii výrazně zlepšily.

V roce 2021 jsme se zaměřili také na jednu z nejzranitelnějších skupin společnosti - děti s těžkým zdravotním postižením. Pro zlepšení kvality jejich života a ulehčení jejich situace Charita Česká republika částečně vybavila nové oddělení dlouhodobé péče v dětské nemocnici Zhvania v Tbilisi a proškolila jeho nový personál v poskytování dlouhodobé a paliativní péče.


3. Nové příležitosti pro lidi ve venkovských oblastech

V rámci svých aktivit v oblasti rozvoje venkova se Charita zaměřuje na zlepšování socioekonomických podmínek lidí žijících v chudých horských oblastech Gruzie. Díky financování z programu Evropské unie ENPARD jsme v uplynulých čtyřech letech podpořili socioekonomický rozvoj v obci Khulo. Po založení a posílení místní akční skupiny, aktivizaci místní mládeže a poskytnutí 63 grantů a školení místním malým a středním podnikům tento projekt v únoru 2021 úspěšně skončil.

V obcích Rača, Oni a Ambrolauri jsme podpořili 25 malých a středních podniků a individuálních podnikatelů granty a budováním kapacit, abychom jim pomohli zmírnit negativní dopady pandemie covidu-19. Své úspěchy v projektu jsme měli příležitost představit i delegaci slovenského ministerstva zahraničních věcí, které tyto aktivity financovalo.


4. Efektivní nakládání s odpady - klíčová součást ochrany životního prostředí

V průběhu loňského roku Charita Česká republika posílila své již tak rozsáhlé aktivity v oblasti odpadového hospodářství a položila základy pro významné zlepšení odpadového hospodářství v regionech Racha-Leckhumi a Dolní Svanetie. Připravili jsme obecní rámcové dokumenty pro všechny čtyři obce, uspořádali školení zaměřená na budování kapacit a pomohli rozjet spolupráci v oblasti odpadového hospodářství mezi jednotlivými obcemi. Díky osvětovým akcím se podařilo začít měnit návyky místních obyvatel, co se týče produkce a likvidací odpadu. Konkrétně jsme podpořili opětovné využívání biologicky rozložitelného odpadu ve formě kompostu.

Odborné znalosti Charity Česká republika v oblasti nakládání s odpady byly oceněny i na národní úrovni, neboť odborníci organizace byli pozváni na slyšení Výboru pro životní prostředí gruzínského parlamentu a poskytli své podklady pro budoucí strategii země v oblasti recyklace inertního odpadu.


Naše práce by se neobešla bez našich dárců a partnerů

Všechny výše uvedené aktivity by nebyly možné bez soustavné podpory dárcovských organizací. V průběhu roku 2021 spolupracovala Charita Česká republika se sedmi institucionálními dárci, a to s Českou rozvojovou agenturou, SlovakAid, Delegací Evropské unie, Litevskou rozvojovou agenturou, UNICEF, Mezinárodním visegrádským fondem a Partnerstvím ČR a UNDP pro SDGs. Všem upřímně děkujeme za důvěru a spolupráci.

Vše výše uvedené by navíc nebylo možné bez obětavých partnerských organizací - mezi ně patří MoILHSA, Státní agentura pro péči, ESCUAC, Gruzínský zdravotnický holding, ILIAUNI, obce Oni a Ambrolauri a Ministerstvo zemědělství Adžarské autonomní republiky. I jim děkujeme.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist