https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/6-zadatelu-z-programu-life-muze-pocitat-s-prislibem-dotaci-z-mzp-ve-vysi-temer-50-milionu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: 6 žadatelů z programu LIFE může počítat s příslibem dotací z MŽP ve výši téměř 50 milionů

31. srpna 2016 | MŽP ČR
Autor: Oto Klikar, tel: 731 690 212
Úspěšné projekty přesvědčily hodnotící komisi MŽP o tom, že splňují všechny podmínky národní výzvy a zároveň mají předpoklad uspět ve výzvě komunitárního programu LIFE vyhlášené Evropskou komisí letos v květnu. Pokud se jim to podaří a splní podmínky evropské výzvy, rozdělí MŽP mezi šest úspěšných projektů 51 milionů korun. 48 milionů korun z nich půjde na spolufinancování projektů a 3 miliony na zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v červnu národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů. Poskytnutí finančních prostředků podmínilo úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujích požadavky národní výzvy programu LIFE. Národní výzva byla ukončena 7. července 2016. K tomuto datu obdrželo MŽP 17 projektových návrhů.

"Odbornou a formální stránku žádostí hodnotili odborníci z Ministerstva životního prostředí a přizvaní externí hodnotitelé," říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: "Jejich bodové hodnocení sloužilo jako podklad pro hodnotící komisi MŽP, která na základě jejich doporučení a vlastního rozboru nakonec schválila příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splňují předpoklad, že vyhoví náročným hodnotící kritéria Evropské komise a uspějí v evropské výzvě. Dalších sedm hodnocených projektů označila komise za tzv. rezervní. Tyto projekty mají šanci na dotaci z finančních prostředků MŽP, pokud uspějí v evropské výzvě a zároveň některý z primárně vybraných šesti projektů neprojde sítem Evropské komise."

Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

V tomto roce je poprvé součástí národní výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 150 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. V tomto případě byla úspěšnost žadatelů ještě vyšší. Ministerská komise rozhodla udělit finanční podporu na přípravu projektové dokumentace patnácti podaným projektům.

Úspěšnými žadateli, kterým komise schválila příslib kofinancování i příspěvek na přípravu projektové dokumentace jsou Agentura ochrany přírody a krajiny s projektem Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří, Palivový kombinát Ústí, státní podnik a projekt MORWELL - Inovativní metoda redukce emisí metanu z ropoplynových vrtů, Správa národního parku Šumava s projektem Obnova šumavských rašelinišť na podporu biodiverzity a udržení vody v krajině, Ekologické centrum Orlov a projekt Mokřady v srdci Evropy, Centrum pro podporu občanů s projektem Páchník hnědý - zachování druhu v EVL Poodří a firma Aqua PROCON s projektem Vývoj a ověření expertního systému bezpilotního mapování zemědělské půdy pro lokálně cílenou aplikaci hnojiv.

Hnacím motorem pro poskytnutí finanční podpory je snaha MŽP jako garanta programu LIFE v České republice maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů do programu LIFE. Důvodem je dosud nízké procento žadatelů, které v minulosti odrazovala především složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké náklady. MŽP se proto maximálně snaží zvýšit zájem o program na straně českých žadatelů, kterými mohou být všechny právnické osoby, např. subjekty z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací.

Bližší informace o programu LIFE jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_lifenebo na webu www.program-life.cz.

Poznámky:
Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU. Program LIFE podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity. Přidanou hodnotou programu jsou nejen nové příležitosti a kontakty pro žadatele, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce.
V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist