https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ambiciozni-zavazky-z-8-ministerske-konference-blize-chytre-ekonomice-a-cistemu-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ambiciózní závazky z 8. ministerské konference: blíže chytré ekonomice a čistému ovzduší

10. června 2016 | MŽP ČR
Autor: Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379
V gruzínském Batumi skončila 10. června 8. ministerská konference procesu Životní prostředí pro Evropu, který vznikl v roce 1991 v tehdejší ČSFR v Dobříši [1]. Zúčastnilo se jí na 900 delegátů z 56 států Evropské hospodářské komise OSN. Českou republiku na konferenci zastupoval velvyslanec ČR v Gruzii Tomáš Pernický, který vystoupil s úvodním proslovem k výročí 25 let procesu. Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž se konference zúčastnil prostřednictvím videovzkazu u příležitosti slavnostní publikace regionální části Globální zprávy o životním prostředí (GEO-6) [2].

Konference zastřešené Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN) se zúčastnilo na 900 zástupců 56 zemí EHK OSN. Mezi hlavní témata patřila ochrana ovzduší a koncept tzv. zelené ekonomiky. Účastníci konference v Batumi přijali dobrovolné závazky zemí pro obě oblasti. Mezi 28 zeměmi, které se v oblasti zlepšování ovzduší zavázaly ke snižování emisí, tzv. chytrým řešením v oblasti udržitelné dopravy nebo ke stanovení přísnějších limitů pro domácí topeniště, jsou všechny sousední státy ČR, ale také např. USA. Tyto dobrovolné závazky jsou výsledkem dlouhodobé přeshraniční spolupráce, kterou umožňuje právě platforma EHK OSN.

Česká republika se v oblasti této mezinárodní spolupráce v rámci EHK OSN dlouhodobě profiluje jako odpovědný mezinárodní partner. Vedle dobrovolného závazku snížit do roku 2020 emise oxidů síry, dusíku, amoniaku, PM2,5 a těkavých organických sloučenin nad závazky v rámci relevantního protokolu EHK OSN [3] prezentovala ČR na konferenci také své aktivity v oblastech, jako jsou čistá mobilita nebo efektivita využívání zdrojů. Pokroky a budoucí plány ČR [4] u posledně zmiňovaného tématu byly předmětem vystoupení velvyslance ČR na doprovodné akci pořádané Evropskou agenturou životního prostředí (EEA) u příležitosti slavnostního zveřejnění publikace „More from less – material resource efficiency in Europe“. Tato důležitá zpráva přináší důkazy o ekonomických přínosech efektivnějšího využívání zdrojů a souhrnně představuje dílčí aktivity 33 států EEA, včetně ČR.

Důležitou součástí konference byl dialog s partnery z neziskového sektoru, kteří jako stěžejní téma pro budoucnost procesu Životní prostředí pro Evropu považují Agendu udržitelného rozvoje do roku 2030. Také pro ČR je toto téma důležité, což zmínil vedoucí delegace ČR ve zmiňovaném úvodním projevu. ČR v něm vyjádřila zájem pořádat další ministerskou konferenci v ČR. Rok 2021 bude významný nejen z hlediska třicetiletého výročí vzniku procesu Životní prostředí pro Evropu, ale také příležitostí pro jeho reformu směrem k odstraňování duplicit a propojování regionálních a globálních procesů.

Závazky v oblasti zlepšování kvality ovzduší zde: www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html
Závazky v oblasti tzv. zelené ekonomiky zde: www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html
Publikace EEA „More from less – material resource efficiency in Europe“: www.eea.europa.eu/highlights/resource-efficiency-in-europe-benefits

Poznámky:
[1] Proces „Životní prostředí pro Evropu“ představuje jedinečné fórum pro politiku životního prostředí členských států Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN). Jeho vznik inicioval v červnu 1991 Josef Vavroušek, ministr – předseda Federálního výboru pro životní prostředí tehdejší České a Slovenské federativní republiky.
[2] Tzv. Global Environment Outlook (GEO) - Globální výhled životního prostředí – publikaci hodnotící stav světového životního prostředí vydává vždy s odstupem několika let UNEP. První vyšla v roce 1997 a poslední GEO-5 před 4 lety. Připravovaná GEO-6 se očekává v roce 2018.
[3] Závazky v rámci Göteborského protokolu Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP).
[4] Konkrétní cíle a pokroky ČR viz s. 134 publikace „More from less – material resource efficiency in Europe“, např. cíle ČR ohledně třídění, materiálového využití, recyklace různých složek komunálního odpadu, ale i stavebních odpadů či biologicky rozložitelného komunálního odpadu k roku 2020 ad.
Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist