https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/analyza-pricin-sesuvu-na-dalnici-d8-je-tajna-uz-pet-mesicu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Analýza příčin sesuvu na dálnici D8 je tajná už pět měsíců

13. října 2016 | Děti Země
Ministerstvo má strach, že by analýza negativně působila na veřejnost

Děti Země se již pět měsíců marně domáhají získat od Ministerstva dopravy studii Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR o analýze příčin sesuvu na dálnici D8 v Českém středohoří.

Ministerstvo nejprve nezákonně tvrdilo, že tvoří podklad pro jeho rozhodnutí, nyní nově tvrdí, že se týká rozhodovací činnosti soudů.

Podle Dětí Země jde čistě jen o politické rozhodnutí zatajit před veřejností informace, že hlavním viníkem sesuvu jsou státní instituce, které dálnici přes sesuvné území připravovaly a schvalovaly.

„Jde o typický případ arogance veřejné moci, která si za veřejné peníze obstará odborný posudek, z něhož pak občanům účelové šíří jen vybrané části, ačkoliv ti mají právo znát, co odborníci o příčinách sesuvu na dálnici D8 zjistili a příp. vést veřejnou diskusi,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministerstvo tvrdí, že i když analýza zatím není součástí žaloby Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty ze dne 6. 6. 2016 o náhradu škody ve výši 1,037 miliónů korun, proti firmě KÁMEN Zbraslav, která vlastní lom Dobkovičky, stále se o tom uvažuje. Podle obou institucí je právě tato firma hlavním viníkem sesuvu, takže do skončení soudního sporu je analýza tajná.

„Prý bychom získáním analýzy mohli zmanipulovat soudní řízení o náhradě škody a také veřejnost, která by byla proti státu negativně naladěna, což je prý nežádoucí. Navíc jsme prý neprokázali zvláštní zájem na tom, aby občané obsah analýzy znali,“ vysvětluje s ironií Patrik nové důvody odmítnutí žádosti Dětí Země o analýzu.

Patrik také odmítá, že by zveřejněním analýzy došlo k porušení ústavních práv státu na spravedlivý proces, jak ministerstvo tvrdí. Jde čistě jen o politické rozhodnutí ministra Dana Ťoká.

Podle Patrika přitom nemusí ministr hájit neudržitelnou skutečnost, že dálnice D8 byla v minulosti naplánovaná a schválená státem nezákonně a že hlavní podíl na tom mají i někteří lidé ze současného vedení ŘSD ČR.

Nezávislí geologové na vysoká rizika oživení sesuvu poprvé veřejně upozorňovali již v roce 1995 při schvalování územního plánu Litoměřicka a pak s ekologickými organizacemi v čele s Dětmi Země v roce 1996 při nezákonně vedeném procesu EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí pak v listopadu 1996 podle Dětí Země vybralo nejhorší možnou trasu: v koridoru „C“ přes sesuvné území délky asi 2 km, ačkoliv v koridoru „B“ existovala trasa s dlouhým tunelem.

„Na rizika sesuvů ve vybrané trase dálnice D8 jsme opakovaně upozorňovali téměř deset let až do března 2005, kdy zastupitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem (ODS) zamítli vybudovat tunel Kubačka délky 3,4 km, neboť by prý byl příliš drahý a výstavba by se zpozdila. Cena dálnice bez dlouhého tunelu je již teď o šest miliard korun vyšší a termín dostavby se posunul o šest let,“ připomíná nakonec Patrik.


* * * * * * * * * * *


Průběh vyřizování žádosti o poskytnutí „Analýzy příčin vzniku sesuvu na dálnici D8 u Dobkoviček“ s termínem zhotovení do 6. 5. 2016, kterou vypracoval Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.


1) 10.05.2016 = žádost Dětí Země
2) 03.06.2016 = Ministerstvo dopravy analýzu odmítá dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1000 Sb.
3) 16.06.2016 = rozklad Dětí Země
4) 02.09.2016 = ministr Dan Ťok odmítavé rozhodnutí Ministerstva dopravy ruší
5) 10.10.2016 = Ministerstvo dopravy analýzu odmítá dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1000 Sb.


Geologové k trase dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes sesuvné území délky 2 km


RNDr. Vladimír Cajz (oblastní geolog Českého geologického ústavu): Posouzení studie „Dálnice D8 – stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ pro Valbek a spol. v. o. s., Liberec (28. 3. 1995):

„Stavba charakteru dálničního tahu natolik zatěžuje podklad, že jev aktivizace staršího sesuvu, či objevení se sesuvu nového v náchylném území jsou dosti pravděpodobné... To by patrně znamenalo technicky i ekonomicky velmi náročné kotvení vozovky a stabilizaci rozsáhlého areálu sesuvného území.“


Ing. Zdeněk Hroch, CSc. (Český geologický ústav): Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Dálnice D8 – stavba 0805 v úseku mezi Sulejovicemi a Stadicemi (vyjádření ke stanovisku RNDr. Jiřího Čeláka v dokumentaci EIA) pro vyjádření MŽP, odbor ochrany horninového prostředí ze dne 10. 4. 1996, č.j. 630.523-4/96 (11. 3. 1996):

„Předložené trasy dálnice D8, dotýkající se prostoru lomu Prackovice, jsou z hlediska geologických nebezpečí velice riskantní, technicky a finančně náročné, budou vyžadovat rozsáhlé a nákladné sanační práce a nelze vyloučit, že stavba dálnice v tomto prostoru může ohrozit celkovou stabilitu území v poměrně velké rozloze...“


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Závěry expertního posouzení svahových deformací v úseku dálnice D8 – stavba 0805 (širší oblast Prackovice) pro posudek EIA (červenec 1996):

„Variantu doporučuji nadále sledovat jako geotechnicky nejvhodnější i v další etapě průzkumu a projekční přípravy.“


RNDr. Jan Čurda a kolektiv: Vyjádření k „návrhu vybudovat na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří tunel Kubačka délky 3,35 km namísto dvou krátkých z geologického hlediska s důrazem na inženýrsko-geologické vlivy“ pro Děti Země (16. 12. 2004):

„K variantě se schváleným územním rozhodnutím (varianta „ŘSD původní“) je možné říci, že prochází po svazích údolí Labe velmi komplikovaným územím poznamenaným těžební činností v bývalém lomu Prackovice a sesuvným územím s četnými vymapovanými sesuvy všech možných stáří až po recentní... Lehká pata svahu nutně nemůže udržet stabilitu svahu a dochází ke vzniku sesuvu... K jejich aktivaci většinou dochází po delším období srážkové činnosti...“


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.: Geotechnické posouzení, dálnice D-8 stavba 805, varianty „tunel Kubačka“: Srovnávací posouzení geotechnických podmínek výstavby – autorizovaný odborný posudek pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (17. 12. 2004):

„Trasa je projektovaná tak, že se výstavbou dálnice stabilita svahu neporuší... Navíc snaha o převedení dálnice tunelem není opodstatněná, neboť stále opakované obavy z nestability území nejsou vůbec oprávněné. Území je postiženo fosilními jevy, které jsou dnes stabilní, a trasa dálnice je důsledně vedena tak, aby stabilitu nejen neporušila, ale naopak zajistila.“

tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist