Filip Šebek "> Charita ČR byla v Gruzii oceněna za realizaci projektu zaměřeného na zemědělský rozvoj horského regionu Khulo - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/charita-cr-byla-v-gruzii-ocenena-za-realizaci-projektu-zamereneho-na-zemedelsky-rozvoj-horskeho-regionu-khulo-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Charita ČR byla v Gruzii oceněna za realizaci projektu zaměřeného na zemědělský rozvoj horského regionu Khulo

Koncem ledna se uskutečnila prezentace ministerstva zemědělství Adžarské autonomní republiky, na níž pracovníci ministerstva i dalších organizací ze státní i neziskové sféry prezentovali výsledky dosažené v sektoru za rok 2019. Jedním z hlavních bodů programu bylo ocenění organizací, které přispěly k rozvoji zemědělství v tomto regionu. Mezi oceněnými byla také Charita ČR, která zde již od roku 2017 implementuje projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou, jehož cílem je snížit chudobu obyvatel a přispět k celkovému společensko-ekonomickému rozvoji oblasti.

Horský region Khulo se nachází v Adžarii, autonomní republice na jihozápadě Gruzie. V minulosti byla oblast vícekrát zasažena povodněmi a následnými sesuvy půdy, které zapříčinily odliv částí místní populace. Rozvoji regionu také brání zaostalost zemědělství, obchodu, turismu i dalších služeb. Místní podnikatelé a farmáři nemají dostatek znalostí o plánování a řízení obchodu a marketingu, nejsou schopni ekonomicky výhodně prodat své produkty nebo služby na místním trhu. Některé zdejší postupy v zemědělství navíc způsobují erozi a nízkou výnosnost půdy, což má negativní dopad na příjmy domácností a další rozvoj. Podobná neznalost omezuje také lepší využití potenciálu cestovního ruchu, zejména v oblasti agroturismu.

I když je Adžarie známá spíše svými plážemi či jako producent citrusových plodů a čaje, velká část této autonomní republiky je položená ve výšce nad tisíc metrů nad mořem. Tyto oblasti jsou však kvůli svému vysokohorskému položení přesahující přes dva tisíce metrů nad mořem i omezenému množství obdělávatelné půdy využívány především pro chov dobytka a pro samozásobitelské farmaření. Další možnosti živobytí jsou v této části Adžarie stále omezené.

Proto již od roku 2017 implementuje Charita ČR v municipalitě Khulo projekt Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Khulo, jehož cílem je snížit chudobu obyvatel a přispět k celkovému společensko-ekonomickému rozvoji oblasti. „Municipalita Khulo byla po mnohá desetiletí geograficky i infrastrukturně téměř odříznutá od zbytku Gruzie, důvodem bylo nejen její položení v adžarských horách, ale také umístění v příhraniční oblasti, v níž byl v době studené války pohyb přísně limitován. Kvůli tomu je společensko-ekonomická úroveň oblasti oproti zbytku země stále podprůměrná. Projekt se snaží tento rozdíl snížit podporou podnikatelských i kulturních aktivit i zlepšením využívání přírodních zdrojů, a to za aktivní participace místních obyvatel,“ vysvětluje vedoucí mise Charity ČR v Gruzii Jan Blinka.

Oblast v nádherných adžarských horách má velký turistický potenciál

A nutno dodat, že úspěšně. V rámci podpory rozmanitosti a udržitelnosti místní ekonomiky s ohledem na ochranu životního prostředí vznikla funkční místní akční skupina, která formuluje lokální rozvojovou strategii a do níž se zapojily desítky členů komunity. Strategie vychází ze zkušeností chorvatských a dalších gruzínských místních akčních skupin a pomáhá vytvořit a zavést udržitelnou strategii rozvoje regionu, která přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a příjmu domácností. Podpora a zaškolení farmářů, místních podnikatelů, mládeže či drobných řemeslníků navíc přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ziskovosti. Cílové skupiny získají také lepší dovednosti v oblasti plánování a řízení podniku a posílí propagaci svých produktů a služeb. Vznikne také plán turistického rozvoje či kampaň propagující turismus v Khulo. Celkově by se mělo zapojit zhruba 130 podnikatelů, 50 poskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů.

Na zmíněné prezentaci, kde byla Charita ČR oceněna jako nejlepší partner adžarského Ministerstva zemědělství v zemědělském rozvoji municipality Khulo, byli přítomni vedle zástupců nevládních organizací a místních zemědělců také předseda autonomní vlády Adžarie, starosta Batumi a členové parlamentů Gruzie a autonomní republiky Adžara. „Být vyhlášen nejlepším partnerem je pro nás významné ocenění. Vyjadřuje totiž, že práce, kterou pro místní rozvoj odvádíme, má svůj smysl a váží si jí kromě našich příjemců také naši partneři ve státní správě,“ říká Jan Blinka.

Finančními granty v celkové hodnotě 963 000 EUR zde bylo v poslední době podpořeno jednasedmdesát podnikatelských i neziskových projektů, které vytvoří na 250 pracovních míst. „Hodně z podpořených projektů cílí na turistický sektor a pohostinství, municipalita totiž leží v nádherných adžarských horách s velkým turistickým potenciálem. Místní kultura jsou spolu s kuchyní také jedinečné, mísí se v nich totiž křesťanské ortodoxní vlivy s těmi muslimskými,“ dodává Blinka.

Projekt „Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Khulo“ je realizován Charitou Česká republika ve spolupráci s gruzínským partnerem organizací PMC Research Center a Chorvatskou sítí pro rozvoj venkova (HMRR) s finanční podporou Evropské unie v rámci Evropského programu sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova v Gruzii ENPARD II. Projekt byl v letech 2018-2019 podpořen také Českou rozvojovou agenturou.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist