Milan Trachta "> Členové FSC ČR schválili nový český standard FSC - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/clenove-fsc-cr-schvalili-novy-cesky-standard-fsc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

FSC ČR: Členové FSC ČR schválili nový český standard FSC

6. června 2023 | FSC ČR
Autor: Milan Trachta, tel: 777 263 510
Na půdě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhla ve čtvrtek 1.6. již šestnáctá valná hromada organizace FSC ČR. Hlavními body jejího programu bylo zvolení nové výkonné rady a také finální schválení nového Českého standardu FSC pro hospodaření v lesích. Oba ty body byly úspěšně naplněny.

Český standard FSC je zásadní dokument pro certifikaci odpovědného lesního hospodaření v ČR. Stanovuje pravidla pro lesníky, které musí splnit pokud chtějí získat prestižní mezinárodní certifikát FSC a mít tak třetí stranou potvrzenou vysokou úroveň hospodaření, které zohledňuje jak ekonomické, tak sociální a environmentální aspekty.

Návrh standardu, který připravila Standardizační komise členské organizace FSC ČR již byl schválen mezinárodním ústředím organizace FSC a Před samotným hlasováním na národní úrovni proběhla debata o podobě předkládaného standardu, který byl pak většinou hlasů členů ve všech třech sekcích - ekonomické, ekologické a sociální - schválen.

Nový Český standard začne platit zhruba za 4 měsíce a nový zájemci o tento certifikát se již budou muset řídit touto verzí. Stávající držitelé certifikátu budou mít 1 rok na úpravu svého hospodaření a vnitřních procesů.

V ČR hospodaří podle Č STD FSC 71 vlastníků lesů, zejména z řad městských lesů (mj. Praha, Brno, Olomouc, Zlín), obecních, církevních a soukromých lesů na 136 000 ha. Certifikované dřevo z těchto lesů se může, pokud jsou ve zpracovatelském řetězci certifikovaní také všichni zpracovatelé/obchodníci, objevit v obchodech s logem FSC. Pro vlastníky lesů je certifikát oceněním jejich hospodaření, ale může být i příležitostí pro lepší odbyt vytěženého dřeva.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nových členů výkonné rady, kterou tvoří vždy 2 zástupci ze všech tří výše zmíněných sekcí.

Na valné hromadě bylo dále také představeno hospodaření a činnosti, kterými se organizace FSC ČR, krom tvorby nového standardu, v posledních letech zabývala a které plánuje do budoucna.

Celá akce se nesla v přátelské atmosféře a zúčastnilo se jí i mnoho těch, kteří byli na valné hromadě FSC poprvé. Tímto bychom chtěli všem přítomným moc poděkovat a poděkování patří i Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.


O FSC ČR
Základní ideou organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku tak znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Národní kancelář FSC ČR (Fairwood z.s.) prosazuje šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření v České republice. FSC ČR se také věnuje informování o odpovědné spotřebě výrobků ze dřeva a environmentálnímu vzdělávání. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.myslinalesy.cz.

Kontakt:
Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR, tel.: 737 406 093, e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz
Milan Trachta, tel: 777 263 510
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist