Veronika Hešíková "> Co se povedlo v roce 2023 a co chystáme dál? - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/co-se-povedlo-v-roce-2023-a-co-chystame-dal
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: Co se povedlo v roce 2023 a co chystáme dál?

28. prosince 2023 | MMR ČR
Autor: Veronika Hešíková, tel: 705 894 932
Rok 2023 se blíží ke konci a spolu s tím přichází čas na pravidelné bilancování a rekapitulaci toho, na čem Ministerstvo pro místní rozvoj letos pracovalo a co plánuje pro budoucí měsíce.

„Všichni zaměstnanci MMR odvedli v končícím roce pořádný kus práce ať už v oblasti evropských a národních dotací, cestovního ruchu, veřejných zakázek a mnoha dalších. Patří jim za to velké děkuji. Pokud bych měl vyzdvihnout jedinou věc, budou to naše kroky v oblasti bydlení. Podařilo se nám prosadit novelu stavebního zákona, spustili jsme nový program na výstavbu bytů a vládě jsme předložili návrh zákona o podpoře v bydlení,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „V intenzivní práci budeme pokračovat i v následujícím roce, kdy nás čeká řada dalších výzev. Zajistíme digitalizaci stavebního řízení, rozjedeme další investiční programy na podporu dostupného bydlení a budeme pokračovat v podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území,“ dodal Bartoš.

Co se nám v roce 2023 povedlo?

Spustili jsme nový program Státního fondu podpory investic Nájemní bydlení, který poskytl na výstavbu bytů prioritně obcím více než jednu miliardu korun ve formě výhodných úvěrů a dotací. Vznikne tak 474 nových bytových jednotek, většina z nich do roku 2025. Jde o slibný první krok v oblasti investic do bydlení, které nově nastavujeme. Velký zájem o tento program potvrdil výsledky našeho průzkumu, podle kterého chtějí byty rekonstruovat nebo stavět téměř tři čtvrtiny obcí.

Po dlouhém vyjednávání s Evropskou komisí se podařilo zajistit 8,5 miliardy z Národního plánu obnovy zejména na investice do dostupného nájemního bydlení, a to jak pro obce, tak další právnické osoby. Jednotlivé programy MMR vypíše v průběhu příštího roku.

Vládě jsme předložili návrh zákona o podpoře v bydlení, který by měl pomoci především lidem, kteří mají největší potíže zajistit si a udržet bydlení vlastními silami, tedy například seniorům nebo samoživitelkám. Podpoří různé formy poradenství v kontaktních místech pro bydlení, systém garancí bude motivovat soukromé majitele, aby pronajali své byty, a obce, aby rozvíjely vlastní bytové fondy.

Zjednodušili a zmírnili jsme podmínky a technické předpisy pro novou bytovou výstavbu. Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu snižuje požadavky na parkovací místa, minimální výšku bytů a ruší některé přežité hygienické předpisy nebo povinnost proslunění bytů. Jen toto může snížit náklady na byt v některých případech i o více než 1 milion oproti současnosti. Vyhláška bude účinná od července 2024.

Rychlejší stavební řízení blízko lidem zajistí nový stavební zákon. Podporu pro nový stavební zákon se nám podařilo vyjednat napříč politickými kluby – Poslaneckou sněmovnou prošel jednomyslně. Díky jedinému řízení o povolení, jedinému řízení o odvolání a pevně nastaveným lhůtám bude možné začít stavět třeba rodinný dům už za 30 dní.

Nastavili jsme architekturu digitalizace stavebního řízení tak, aby byla efektivnější a zároveň uspořila veřejné finance. Pro zajištění fungování základních informačních systémů ministerstvo uzavřelo smlouvu s dodavatelem, který má už s dodávkou obdobných systémů pro veřejnou správu řadu zkušeností.

Přispěli jsme k budoucí obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Program Ministerstva pro místní rozvoj pro ně v nejbližších deseti letech uvolní až 1,2 miliardy korun. Podpora nepůjde jen na záchranu jednotlivých objektů, ale i na dlouhodobě udržitelný rozvoj obou pevnostních měst.

V programovém období 2014–2020 evropských fondů se podaří vyčerpat téměř všechny alokované finanční prostředky. Výrazně jsme pokročili v čerpání také v programovém období 2021–2027. Ve všech ohledech jsme předčili rychlost čerpání ve srovnatelné fázi předchozího programového období. ČR patří mezi pouhých 8 zemí, kterým už Evropská komise proplatila prostředky, a v rychlosti čerpání jsme na 5. místě z celé sedmadvacítky.

V dotačních programech jsme zavedli větší zvýhodnění obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území. Například v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ se díky tomu zvýšila úspěšnost žadatelů z těchto území na více než 80 %. Obce tak mohou snadněji získat peníze na opravu cest, stavbu školek, hřišť, kulturních domů nebo třeba demolice budov ve vyloučených lokalitách.

Na základě Strategie RE:START se podařilo do strukturálně postižených regionů dostat už více než 10,7 miliardy korun z národních i evropských zdrojů. Z prostředků Národního plánu obnovy jsme vyhlásili výzvy v objemu 2,8 miliardy korun, které pomohou regeneraci brownfieldů. Na dosud nevyužívaných plochách vzniknou nové školy, tělocvičny, obecní budovy nebo je zaplní zeleň.

Současný způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v centrálně vytápěných domech nemotivuje k šetření. To jsme se rozhodli změnit. Připravili jsme nová pravidla pro rozúčtování, která povedou k férovějšímu nastavení plateb a budou motivovat k úsporám. Nově se zohlední i energetická náročnost budovy. Novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění nabude účinnosti od 1. 1. 2024.

Prosadili jsme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Snížila administrativní zátěž, zabránila firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech nebo umožnila úřadům sdílet zdroje mezi sebou. Zároveň uvedla zákon o zadávání veřejných zakázek do souladu s unijním právem.

Na podporu cestovního ruchu jsme vyčlenili skoro 200 milionů korun. Podpoříme projekty třeba na vybavenost turistických tras, navigační a informační systémy, ekologickou dopravu i marketingové aktivity. Význam cestovního ruchu pro českou ekonomiku je nezpochybnitelný. Má velký dopad na rozvoj regionů, brání jejich vylidňování a podporuje investiční příležitosti.

MMR jako první resort přešlo na společnou doménu gov.cz. Představili jsme Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024–2028, spustili jsme nový Věstník veřejných zakázek, připravili nový zákon o vyvlastnění, vyhlásili už druhou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech a vláda schválila návrh na vznik Výboru pro regionální politiku.

Co plánujeme?

Prioritou zůstává oblast bydlení. S Evropskou komisí dojednáváme program na podporu výstavby obecních nájemních bytů, který chceme v příštím roce spustit. Kromě prostředků ze státního rozpočtu ho budou tvořit hlavně peníze z Národního plánu obnovy. Ministerstvo plánuje, že evropské finance budou do podpory výstavby směřovat také přes Národní rozvojovou banku. Nechceme se ale spoléhat jen na veřejné zdroje. Se zapojením soukromého sektoru plánujeme do dostupného bydlení v příštích několika letech dostat až 20 miliard korun, které nastartují dlouhodobé rozšiřování obecních bytových fondů.

Na počátku roku 2024 plánujeme vyhlásit dotační výzvu na IT vybavení stavebních úřadů. Týká se zhruba 700 stavebních úřadů v jednotlivých obcích a směřuje k pořízení balíčku IT vybavení vyšší kvality pro cca 6000 úředníků. Nejpozději v červnu 2024 budou mít stavební úřady a stavebníci k dispozici základní informační systémy pro stavební řízení v rozsahu, který vyžaduje nový stavební zákon.

Z pohledu stavebníků bude k povolení stavby stačit jedno razítko jednoho úřadu. Celý proces se výrazně zjednoduší a zrychlí pro ně i úředníky. V průběhu příštího roku vydáme prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, které stanoví podrobnosti. V druhé polovině roku plánujeme vydat první územní rozvojový plán, který zatím nebude závazný pro rozhodování. Také začne fungovat národní geoportál územního plánování, který na jednom místě zpřístupní veškeré výstupy územního plánování.

MMR zůstane partnerem malých obcí s omezeným rozpočtem v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Vyhlásíme nový program pro tyto oblasti, kde aktuálně žije asi čtvrtina české populace. Chceme, aby se snižovaly rozdíly v kvalitě života mezi regiony.

Vládě předložíme aktualizace Strategie RE:START, která bude platná na následující 3 roky. Cílem je zajistit lepší podmínky pro rozvoj strukturálně postižených regionů a uplatňování územní dimenze v existujících národních a evropských programech.

Ve spolupráci s partnery v oblasti cestovního ruchu budeme pokračovat v přípravě nových dotačních programů, které podporu tohoto odvětví do budoucna ještě lépe zacílí a zefektivní.

V návaznosti na nový zákon o veřejných dražbách připravíme dvě prováděcí vyhlášky a dokončíme budování nového informačního systému Centrální evidence veřejných dražeb. V něm budou bezplatně zveřejňovány informace o připravovaných veřejných dražbách.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist