Oto Klikar "> Čtyři české projekty uspěly v rámci výzvy LIFE - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ctyri-ceske-projekty-uspely-v-ramci-vyzvy-life
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Čtyři české projekty uspěly v rámci výzvy LIFE

19. prosince 2023 | MŽP ČR
Autor: Oto Klikar
V rámci evropské výzvy k předkládání návrhů LIFE pro rok 2022 schválila Evropská komise 171 nových projektů z celé Evropy v hodnotě přesahující 396 milionů eur. Úspěšné projekty byly vybrány z více než 751 žádostí. Úspěch zaznamenala i Česká republika. Podporu Evropské komise získaly čtyři standardní projekty, a to v oblastech Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a Přechod na čistou energii.

Když k těmto čtyřem projektům přidáme ještě úspěšný integrovaný projekt Protect Species Actively by LIFE a projekt technické asistence FUTURE for Czech LIFE, které rovněž uspěly v evropské výzvě, jsme na rekordním počtu šesti schválených projektů v jednom roce. „Tak vysoké číslo zaznamenal český program LIFE poprvé od roku 2004, kdy Česká republika začala tento program využívat,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „I když v minulých letech české projekty nedosahovaly takové úspěšnosti, přesto se od té doby uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky miliónů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu. Ministerstvo k tomu dlouhodobě přispívá svojí koordinační rolí a dílčí finanční podporou na přípravu projektů a kofinancování.“

V současnosti jsou české subjekty v pozici hlavního koordinátora nebo partnera v konsorciu zapojeni do více než 30 projektů, včetně 3 integrovaných projektů. V realizaci je 15 projektů s finančním příspěvkem z národních zdrojů. České projekty, které uspěly v rámci Evropské výzvy LIFE 2022

Podprogram Příroda a biologická rozmanitost

LIFE in Salt Marshes – Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek v moravské Panonii /Koordinující příjemce - Masarykova univerzita/

Masarykova univerzita a její partneři řeší problém degradace a diverzity biotopů osmi lokalit lučních mokřadů soustavy Natura 2000. Stromové populace ubývá v předmětech ochrany, stejně jako výskyt biotopů vnitrozemských slaných luk. Podrobnou pilotní analýzou a opatřeními na konkrétních lokalitách konsorcium obnoví nejméně 20 ha luk, což odpovídá přibližně 28 fotbalovým hřištím.

Podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života

LIFE 4 ZOO – Hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických areálech – technologie recirkulace vody FIT4USE /Koordinující příjemce - Technická univerzita v Liberci/

V městských zoologických zahradách se stává naléhavým problémem nadměrná spotřeba vody vedoucí k nadměrné potřebě čištění odpadních vod. Následný nedostatek vody způsobuje zoologickým zahradám i další potíže. Projekt proto bude řešit především dva problémy s nimiž se zoologické zahrady potýkají – velká spotřeba vody a nízká odolnost vůči jejímu nedostatku.

Podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

LIFE ClimArchiBase – Klimatická vzdělávací platforma pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí /Koordinující příjemce - Centrum pasivního domu/

České konsorcium vytvoří v rámci projektu klimatickou vzdělávací platformu pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí. Cílem týmu je poskytovat průběžné vzdělávání v oblasti uhlíkově neutrálních budov a zajistit navrhování a realizaci projektů udržitelných budov, které podporují zmírňování dopadů na životní prostředí a přizpůsobování se změně klimatu.

Podprogram Přechod na čistou energii

LIFE (RePower the Regions) – Ambiciózní a inkluzivní plány čisté energie pro regiony s přechodem na novou energetiku /Koordinující příjemce - CEE Bankwatch Network/

Tým, který vyvíjí a realizuje tento projekt, pomáhá regionům ve střední a východní Evropě urychlit proces dekarbonizace. Konsorcium se skládá z devíti zemí a jeho cílem je vyvinout modely pro realizaci inkluzivních a regionálních plánů čisté energie. Realizují se holistická řešení, jako jsou místní a komunitní iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Evropská komise vyčlenila pro období 2021 až 2027 5,45 miliard euro

V současné době probíhá v Evropě více než tisíc projektů. Evropská komise na ně vyčlenila pro období 2021 až 2027 5,45 miliard euro. Oproti předcházejícímu období jde o šedesátiprocentní navýšení finančních prostředků. Zároveň byl program LIFE rozšířen o pilíř Přechod k čisté energii. Podpora projektů je tak směrována do čtyř podprogramů: Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a Přechod na čistou energii.

Program LIFE, finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu, pomohl od roku 1992 financovat a realizovat více než 5 500 úspěšných projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou, které stoprocentně naplňují hlavní cíl programu – přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu a současně přispět k zastavení a úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist