Markéta Cińková "> Cyklus se uzavírá: jak mohou firmy budovat udržitelnější budoucnost? - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cyklus-se-uzavira-jak-mohou-firmy-budovat-udrzitelnejsi-budoucnost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

HP: Cyklus se uzavírá: jak mohou firmy budovat udržitelnější budoucnost?

1. června 2023 | HP
Autor: Markéta Cińková, tel: 724012612
Přírodní zdroje Země se vyčerpávají alarmujícím tempem – 1,8krát rychleji, než je planeta dokáže obnovovat. Očekává se, že do roku 2050 dosáhne toto tempo 2,3násobku udržitelné spotřeby. Každoročně k tomu přispívá 50 milionů tun elektronického odpadu, což odpovídá hmotnosti všech komerčních letadel, která byla kdy vyrobena.
Přijetí postupů oběhového hospodářství, jako je minimalizace odpadu, opětovné použití a opravy výrobků a podpora udržitelné výroby, nám může pomoci vybudovat lepší budoucnost. K tomu však povede ještě dlouhá cesta – dnešní světová ekonomika je oběhová pouze ze 7,2 %.
Ačkoli zásadní úlohu v implementaci oběhového hospodářství hrají nadnárodní společnosti, svým dílem mohou přispět organizace všech velikostí ze všech odvětví. Začínající firmy se od samého počátku hlásí k modelům oběhové ekonomiky, malé a střední podniky jsou hnací silou platforem pro sdílení a spoluspotřebitelství.
Společnost HP, která má desítky let zkušeností s provozováním udržitelného podnikání, si stanovila k plně oběhovému hospodářství, jehož motorem jsou služby a výrobky souznějící s jeho zásadami, svou vlastní cestu. Zde jsou některé z jejích poznatků:

Získejte na svou stranu uvědomělého spotřebitele
Dnešní zákazníci jsou ekologicky uvědomělejší. Podniky, které upřednostňují oběhové hospodářství, mohou tedy jejich očekávání naplnit a zároveň dosáhnout dlouhodobých environmentálních a obchodních přínosů.
Přestože programy oběhového hospodářství obvykle vyžadují počáteční investice, mohou pomoci snížit režijní náklady, zvýšit efektivitu, a dokonce poskytnout nové zdroje příjmů. Poskytování nástrojů, jež dokážou předpovědět, o kolik méně odpadu vznikne a jaké náklady se ušetří, může pomoci prokázat výhody tohoto způsobu hospodaření a dále prohloubit důvěru a loajalitu zákazníků.
Postupy oběhového hospodářství navíc mohou mít pozitivní vliv na společnost. Například programy společnosti HP, zaměřené na klima, posílily komunitní složky naší strategie udržitelného dopadu. Na Haiti spolupracovala společnost HP s nevládními organizacemi na vytvoření programu recyklace plastů, které by jinak skončily v oceánu. Program podporuje místní pracovníky. Tyto plasty se používají ve výrobcích HP, čímž přispívají k oběhovému hospodářství a zajišťují místním komunitám příležitosti k výdělku a ke vzdělávání.

V první (i poslední) řadě mějte na paměti životní prostředí
Opětovně využitelné výrobky jsou navrhovány s ohledem na životní prostředí a se zřetelem ke každé fázi jejich životního cyklu. Tedy i poté, co doslouží. Jednou z priorit by mělo být udržitelné získávání zdrojů se zaměřením na etické postupy a na ambiciózní, avšak dosažitelné cíle.
Společnost HP například od roku 2016 vyžaduje, aby veškerý značkový papír pocházel z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů. V roce 2020 rozšířila tento požadavek i na papírové obaly pro domácí a kancelářské tiskárny a spotřební materiál, počítače a displeje. Naším cílem je získat do roku 2030 status Forest Positive a bojovat tímto způsobem proti odlesňování, které souvisí s používáním papíru jiných výrobců v našich produktech a tiskových službách.
K pozitivní změně přispívají také inovace v oblasti obalů. Nedávno byly vyvinuty 100% kompostovatelné materiály na bázi chitinu a k rozšíření produkce ekologických obalů ve velkém měřítku mohou přispět i nástroje na výrobu obalů z nasávané kartonáže vytvářené pomocí 3D tisku. Další výhody může přinést pokrok v oblasti tisku, včetně tisku přímo na přepravní krabice a používání inkoustů na vodní bázi. Společnost HP si klade za cíl do roku 2025 eliminovat 75 % jednorázových plastových obalů ve srovnání s rokem 2018–a v roce 2021 se již pohybovala v půli cesty k jeho dosažení.

Snižujte množství odpadů, prodlužujte životnost výrobků
Spotřeba energie představuje u elektronických zařízení zásadní faktor, pro spotřebitele však může být matoucí. Organizace, jako jsou ENERGY STAR, TCO a Blue Angel, mohou spotřebitelům pomoci přijímat informovaná rozhodnutí. Kromě srovnávacích nástrojů mohou výrobci spotřebitelům pomoci tím, že budou na štítcích a obalech výrobků a v prodejních materiálech uvádět jasné a přesné informace.
Společnosti mohou pomoci snížit poptávku po nových surovinách, pokud budou nabízet prodloužené záruky a zajistí opravitelnost výrobků. Výrobky HP jsou za svou opravitelnost pravidelně oceňovány organizacemi, jako je iFixit, jež hodnotí opravitelnost výrobků a poskytuje návody na opravy svépomocí.
Odpovědné společnosti se snaží výrobky, které již zákazníci nepotřebují, získat zpět a znovu využít. Obchodní model „zařízení jako služba“ uspokojuje potřeby zákazníků a zároveň podporuje oběhové hospodářství prostřednictvím zpětného odběru výrobků.

Miliarda důvodů pro recyklaci v uzavřeném cyklu
Recyklace v uzavřeném cyklu má v oběhové ekonomice zásadní význam a společnost HP realizuje různé iniciativy na její podporu. Například program HP Planet Partners přispívá k tomu, aby inkoustové a tonerové kazety nekončily na skládkách. V tomto programu bylo letos dosaženo významného milníku, neboť byla zrecyklována více než miliarda kazet. Tonerové kazety HP Evocycle, vyrobené z opakovaně recyklovaného plastu, dále zákazníkům ve Francii, Německu a Velké Británii pomáhají splnit cíle udržitelnosti.
Také se zlepšujeme při opětovném používání stále širší škály materiálů. Díky tomu se například využívají suroviny biologického původu, jako jsou kávová sedlina při výrobě monitorů a kuchyňský olej při výrobě krytů notebooků.

Spolupráce násobí síly pro ještě větší dopad
Oběhové hospodářství je týmová práce, jež nezbytně vyžaduje partnerství se státními úřady, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami. Firmy mohou být vždy o krok napřed, pokud rozšíří spolupráci s nevládními organizacemi, výzkumnými ústavy a think-tanky. Společnost HP například spolupracuje s organizacemi World Wildlife Fund a Forest Stewardship Council, aby zlepšila programy na získávání a certifikace buničiny.
Spolupráce znamená přínos pro všechny typy společností, ať už na cestě k oběhovému hospodářství pokročily jakkoli daleko. Účastí v oborových orgánech a spoluprací s výrobními partnery lze dosahovat konsenzu, prosazovat vhodnou legislativu a podporovat myšlenky oběhové ekonomiky.
Společnosti se stávajícími programy mohou rozšířit dopad své působnosti zapojením svého podnikatelského ekosystému. Partnerský program HP Amplify Impact, do něhož se celosvětově zapojilo více než 3 500 partnerů, se stal hnacím motorem masivních změn v této oblasti.

Představte si budoucnost
Koncepce oběhové ekonomiky představuje vizi regenerativnější a udržitelnější budoucnosti. Bude-li správně realizována spolu s odpovědným využíváním zdrojů a obalů, materiálů a výrobků, které zůstanou déle v oběhu, a s uplatňováním recyklace v uzavřeném cyklu, mohla by globální ekonomice do roku 2030 přinést 4,5 bilionu dolarů.
Přechod na oběhové hospodářství není možností, nýbrž nutností. Aby se podařil, musíme naléhavě změnit svůj způsob myšlení, osvojit si postupy oběhového hospodaření a rozvíjet partnerství a strategie potřebné pro úspěch. Společnosti, které stojí v čele tohoto úsilí, budou odměněny nejvíce.
Budoucnost tkví v oběhovém hospodářství a záleží na společnostech po celém světě, aby tuto vizi naplnily. Ať už právě začínáte nebo jste už dosáhli určitého pokroku – přišel čas udělat další krok.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist