https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dalnice-d52-na-mikulov-projde-novym-hodnocenim-vlivu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Dálnice D52 na Mikulov projde novým hodnocením vlivů

3. srpna 2022 | Děti Země
Závěry zjišťovacího řízení uložilo dvacet jedna podmínek


Ministerstvo životního prostředí 29. července 2022 zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení pro stavbu dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova a na Vídeň délky 23,1 km, které Ředitelství silnic a dálnic ČR ukládají vypracovat dokumentaci EIA a na základě zaslaných asi třiceti vyjádření splnit dvacet jedna podmínek.

Vyjádření zaslalo také osm českých a čtyři rakouské spolky. Podle zjištění Dětí Země byly do závěrů zahrnuty téměř všechny jejich požadavky z celkových devatenácti, které 9. února 2022 zaslaly ve vyjádření.

„S obsahem závěrů zjišťovacího řízení jsme spokojeni, neboť ministerstvo uznalo většinu našich připomínek, které je nutné zohlednit při zpracování dokumentace EIA. Největší nesouhlas vzbudila varianta dálnice s výstavbou estakády délky 2,5 km přes Vodní nádrž Nové Mlýny, k níž mají výhrady zejména místní obce a podnikatelé. Pohořelice proto žádá posoudit trasu vedenou pod vodní nádrží,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Patrika je také důležité, že investor má spolu s dálnicí D52 posoudit i vlivy dalších plánovaných záměrů v území, a to ve variantě bez dálnice a s variantou využití dálnice D2 na Bratislavu, k níž se má do budoucna napojit od Zlínska dálnice D55 a směrem na Rakousko dvoupruhový obchvat Břeclavi.

„Překvapilo nás také, že ministerstvo požaduje předložit modely dopravních intenzit pro dopravní koridor s dálnicí D52 a D43 přes okraj Brno až na dálnici D11 do Polska, aby se také posoudily vlivy této transevropské automobilové dopravy na obyvatele Brna a brněnské aglomerace,“ upřesňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země je největším problémem stavby průchod dálnice přes Vodní nádrž Nové Mlýny, o němž se ví více než patnáct let.

Po opuštění varianty z roku 2005 s přisypáním hráze je nyní ve hře varianta se samostatným násypem vedle stávající hráze, na němž mají být dvoumetrové protihlukové stěny a na nich ještě dvoumetrové sítě na ochranu ptáků a netopýrů, a varianta s obrovskou estakádou, která by byla o 5,5 metrů vyšší.

„Estakáda sice způsobuje menší zásah do objemu vody v nádrži a do území ptačí oblasti, nicméně vytvoří značnou migrační překážku pro ptáky a letouny, naruší krajinný hráz a harmonické měřítko v území s panoramatem Pálavy a Mikulova s jeho okolím, zvýší světelný smog a může mít i vliv na stav ovzduší a na hlukovou situaci, což nelibě nesou všichni, kteří jsou závislí na cestovním a turistickém ruchu a na lázeňství v území,“ upozorňuje Patrik

Dálnice D52 sice stanovisko EIA získala již v květnu 2005, ale schválená varianta s přisypáním hráze k té stávající se podle očekávání ukázala nyní po více než patnácti letech jako nereálná, takže nyní probíhá nový proces EIA. Podle letáků ŘSD ČR z června 2022 má výstavba dálnice D52 délky 23,1 km probíhat v letech 2025-2030.


* * * * * * * * * * * *


I. Výběr z uložených 21 podmínek závěrů zjišťovacího řízení pro dálnici D52 Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko ze dne 29. 7. 2022


„1. Zaměřit se na kumulativní a synergické vlivy stávajících a připravovaných záměrů v území s předmětným záměrem. Prověřit možnost neprovedení záměru a využití dálnice D2, včetně vyhodnocení dopravních intenzit.

2. Aktualizovat hlukovou studii...

3. Aktualizovat rozptylovou studii...

5. Zpracovat studii o vlivu na klima...

6. V rámci modelů dopravní zátěže na D52 zohlednit i intenzity po propojení v síti TEN-T (Rakousko – D52 – D1 – D43 – D35 – D11 – Polsko) a vliv na obyvatele Brna, brněnské aglomerace a dalších obcí na trase D52.

7. Provést přesné bilanční hydrologické výpočty pro variantu násypu...

8. Vypracovat hydrogeologický posudek... Posoudit, zda zátěž vodního zdroje Nová Ves solemi ze zimního posypu je z dlouhodobého hlediska přípustná.

9. Navrhnout a vyhodnotit vlivy technického provedení odvodnění D52 a nakládání se srážkovými vodami tak, aby byla zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod...

10. Zpracovat naturové hodnocení...

11. Vypracovat jednu souhrnnou a aktuální biologickou studii obsahující biologické průzkumy...

13. Navrhnout technická opatření k zamezení vlivu světelného smogu...

14. Zpracovat studii vlivu záměru (resp. jeho variant) na krajinný ráz, včetně vizualizací. V rámci hodnocení zohlednit i fakt, že se jedná o území přírodního, vinařského i rekreačního charakteru. Studie bude také obsahovat návrh zmírňujících opatření (i ve vztahu k vodní nádrži Nové Mlýny, k Pálavským vrchům či k Mikulovu).

15. Zpracovat dendrologický průzkum, který popíše nejen počty uvažovaných kácených dřevin...

19. Zpracovat studii vlivu záměru na socioekonomický stav území jižní Moravy, okolí vodní nádrže Nové Mlýny a Mikulova, a to vzhledem ke specifickému území přírodního, vinařského i rekreačního charakteru.

20. Z rakouských vyjádření vyplývají zejména tyto požadavky:

a) Určit dopravní intenzity na hraničním úseku D52 se zohledněním dopravy na rakouské komunikaci A5, popř. S1. Na základě těchto údajů zpracovat dopravní model...

b) Doplnit navržený seznam opatření vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů a předmětů ochrany, včetně opatření pro následnou péči. Vyhodnotit vlivy záměru na hnízdiště ptáků (zejména v ptačí oblasti AT1202000 March-Thaya-Auen).

c) V rámci navrženého technického řešení nakládání se srážkovými vodami ze záměru, zejména v úseku u stavby D5206, vyhodnotit vlivy na potok Včelínek...“


II. Odmítavá stanoviska k variantě dálnice D52 s estakádou přes Vodní nádrž Nové Mlýny


Proti variantě dálnice D52 s estakádou délky 2,5 km se k oznámení EIA vyslovily Pasohlávky a Pohořelice, které navíc žádají posoudit ještě variantu vedení dálnice pod vodní nádrží, a dále firmy Hotel Termal Mušov, a. s., Pasohlávky rekreační, s. r. o., ŽS REAL, a. s., RiseSun Healthcare & Tourism CZ a. s. a Termal Pasohlávky a. s.

* Varianta A – dálnice na samostatném násypu

„Celková délka trasy je mezi km 23,000 – 28,500 (...) 5,570 km, délka přechodu přes vodní nádrž je cca 2,5 km. Trasa varianty A se výškově v místě hráze pohybuje mezi 0,5 m – 4,5 m nad úrovní stávající nivelety I/52.

V převažující délce bude výška záměru 1,5 m nad stávající niveletou silnice I/52, výška 4,5 m nad stávající niveletou silnice I/52 bude jen u jižního břehu.

Při započítání ochranných bariér s výškou 2 m, bude záměr v této variantě v převážné délce ve výšce 3,5 m nad stávající niveletou silnice I/52. Další 2 m se předpokládá výška ochranných sítí...

* Varianta B – estakáda přes vodní nádrž

„Celková délka trasy je mezi km 23,000 – 28,500 (...) 5,487 km. Celková délka nosné konstrukce estakády přes vodní nádrž je cca 2,5 km. Most o 49 polích zachovává průběžné břehové linie. Trasa varianty B se výškově pohybuje mezi 5 m – 7 m nad úrovní stávající nivelety I/52.

V převažující délce bude výška záměru 7 m nad stávající niveletou silnice I/52 (započítána výška pilotů a vlastní konstrukce). Při započítání ochranných bariér s výškou 2 m, bude záměr v této variantě v převážné délce ve výšce 9 m nad stávající niveletou silnice I/52. Další 2 m se předpokládá výška ochranných sítí...“


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,115 km (letáky ŘSD ČR)


D5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny
= délka 6,776 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (06/2022)

D5205 přechod VN Nové Mlýny
= délka 5,624 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2030 (06/2022)

D5206.4 VN Nové Mlýny – Bavory
= délka 5,000 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (06/2022)

D5206.3 Bavory – silnice II/414
= délka 1,050 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (06/2022)

D5206.1 obchvat Mikulova
= délka 3,895 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (06/2022)

D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice
= délka 0,770 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2028 (06/2022)
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist