https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dalnice-d8-pres-ceske-stredohori-i-po-peti-letech-s-problemy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Dálnice D8 přes České středohoří i po pěti letech s problémy

16. prosince 2021 | Děti Země
Zpackanou stavbu čeká ještě několik řízení

V pátek 17. prosince 2021 uplyne přesně pět let od zprovoznění dálnice D8 přes České středohoří. Přesto je tento úsek stále bez kolaudačního souhlasu v režimu předčasného užívání, neboť nesplňuje všechny podmínky stavebních povolení.

Navíc musí ještě proběhnout nové stavební řízení pro trasu délky 4,66 km u Řehlovic a dvě řízení o dodatečném vydání stavebního povolení, neboť Děti Země z nich byly vyloučené nezákonně.

Podle Dětí Země bylo tehdejší zprovoznění dálnice jen populistické bizarní divadlo.

„Zmatečně a narychlo zprovoznit nedodělanou dálnici D8 před pěti lety ještě před vánocemi mělo jen politický význam, neboť část estakády Prackovice ujížděla do Labe, takže před jižním portálem tunelu Prackovice byla automobilová doprava v délce tří kilometrů svedena do jednoho směru a asi půl roku se zde jezdilo rychlostí 60 km/h. Navíc některé části dálnice se ještě stavěly,“ vzpomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik také připomíná, že spolky a geologové od roku 1996 opakovaně upozorňovali na nezákonný výběr trasy dálnice přes sesuvné území. Riziko sesuvu se pak naplnilo, neboť 7. června 2013 obrovský sesuv zničil železniční trať v délce asi 200 metrů i rozestavěnou dálnici.

Výstavba se tak prodražila a protáhla. Soudy nakonec zrušily všechna tři územní rozhodnutí a v květnu 2020 bylo dokonce vydáno nové stanovisko EIA.

„Známým mýtem je tvrzení, že přípravu a výstavbu dálnice blokovala nějaká z dvaceti šesti žalob, neboť když bylo v červnu 2010 zrušeno územní rozhodnutí, tak už bylo vydáno asi 90 procent všech stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla. Navíc soudy žalobám nepřiznávaly odkladné účinky, kromě jednoho nepodstatného případu. Spolky nakonec v letech 2003 až 2012 vyhrály třináct sporů,“ upozorňuje Patrik.

Podle Dětí Země prezident Miloš Zeman při zprovoznění D8 před pěti lety ve svém projevu šířil demagogii, neboť tvrdil, že v kraji „řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté, to jsou lidé, kteří podávali jednu žalobu za druhou, když to prohráli, tak se odvolávali, a díky těmto soudním komplikacím tito bojovníci za čistotu ovzduší strpěli, že kamiony na serpentinách přes středohoří čoudí desetkrát víc, než by čoudily na dálnici“.

„Jediný, kdo něco u dálnice D8 dlouhodobě sabotuje, je krajský úřad, který od dubna 2013 svou nečinností a opakovanými nezákonnostmi osm a půl roku odmítá povolit obnovení stavebního řízení,“ tvrdí Patrik.

Při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál stát již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji to byl ústecký krajský úřad.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 17. prosince 2016, i když řada objektů má stále problémy. Předčasné užívání dálnice je platné do 31. 12. 2022.


* * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes České středohoří


01) 20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

02) 21.12.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 k ÚP VÚC Litoměřicko přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

03) 15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

04) leden 1998 = Děti Země předkládají MŽP studii s názvem „Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most – Freiberg (alternativní návrh k dálnici D8+A17 Lovosice – Pirna) mimo CHKO České středohoří

05) 20.11.1998 = ředitel odboru na MŽP Petr Roth výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří nepovoluje


06) 13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje

07) prosinec 2000 = firma CZ-ABP na žádost MŽP předkládá studii D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km mimo sesuvné území

08) 14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart povolenou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje

09) 26.03.2002 = stavební úřad v Lovosicích vydává územní rozhodnutí pro celou dálnici D8

10) 17.01.2003 = zveřejnění Litoměřické výzvy 60 spolků politikům a ŘSD ČR na podporu výstavby dlouhého tunelu na dálnici D8 mimo sesuvné území


11) 05.06.2003 = krajský úřad v Ústí nad Labem územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 potvrzuje

12) 31.07.2003 = veřejný ochránce práv Otakara Motejla předkládá kritické stanovisko o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přes sesuvné území

13) 2003-2012 = Děti Země a místní spolek podávají 26 žalob, přičemž vyhrávají 13 soudních sporů

14) 2004-2012 = vydávání asi 30 dílčích stavebních povolení pro asi 390 stavebních objektů

15) 16.12.2004 = na žádost Dětí Země vydává Česká geologická služba kladné vyjádření k výstavbě tunelu Kubačka délky 3,44 km v koridoru „C“ mimo sesuvné území


16) 09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do 12/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,44 km mimo sesuvné území, tzn. zamítlo změnu části územního plánu kraje

17) 06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v 12/2010

18) 17.06.2010 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,4 km

19) 27.02.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 100 metrů

20) 14.05.2012 = slavnostní zprovoznění úseku D8 od MÚK Lovosice do MÚK Bílinka délky 3,7 km


21) 20.12.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 4,66 km

22) 12.04.2013 = Děti Země podávají ke krajskému úřadu žádost o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km

23) 07.06.2013 = sesuv o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů, který zničil železniční trať a část rozestavěné trasy dálnice D8 v km 56,3-56,5

24) 06.06.2016 = ŘSD ČR a SŽDC podávají žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 proti firmě KÁMEN Zbraslav o náhradu škody ve výši 1,038 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční trať (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 sesuvem asi 500 tisíc m3 zeminy dne 07.06.2013

25) 17.12.2016 = slavnostní předčasné zprovoznění úseku dálnice D8 od MÚK Bílinka do MÚK Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné území


26) 13.02.2017 = Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality sděluje Dětem Země, že jejich trestní oznámení ze dne 06.06.2016 proti viníkům sesuvu ze dne 07.06.2013, který zničil 200 metrů železniční trati a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou dálnici D8, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin

27) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km i rozsudek krajského soudu o zamítnutí žaloby Dětí Země

28) 25.05.2020 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA pro trasu D8 délky 4,66 km pro nové stavební řízení

29) 18.05.2021 = krajský soud na základě žaloby Dětí Země ukládá krajskému úřadu do 30 dní vydat rozhodnutí o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km, protože byl nečinný

30) 07.06.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři zhotovené objekty, takže řízení s jejich účastí začne znovu


31) 19.10.2021 = MMR ruší rozhodnutí krajského úřadu z 22.06.2021 o zamítnutí žádosti Dětí Země z 12.04.2013 o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km

32) 29.11.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu i MěÚ Lovosice o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest zhotovených objektů, takže řízení s jejich účastí začne znovu

33) 2014-2021 = Děti Země podávají 4 žaloby a vyhrávají 4 spory, resp. stát prohrává celkem 17 sporů z 30

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist