https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-cekaji-rychle-rozhodovani-o-rozkladu-proti-d1109
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země čekají rychlé rozhodování o rozkladu proti D1109

27. října 2023 | Děti Země
Čtyři odvolací námitky mají jen procesní charakter, říká Patrik

Ministerstvo dopravy má již měsíc k dispozici rozklad Dětí Země ze dne 25. září 2023 se čtyřmi námitkami procesního charakteru proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1109 Trutnov – státní hranice, k němuž se do pondělí 23. října 2023 mohli další účastníci řízení vyjádřit. Stavební řízení začalo v červenci 2022 a Děti Země předpokládají, že by mohlo brzy skončit vyhověním jejich rozkladu nebo zamítnutím.

„Předpokládáme, že Ředitelství silnic a dálnic ČR i město Trutnov k našemu rozkladu zaslaly podpůrná vyjádření, takže nic nebrání tomu, aby Ministerstvo dopravy jeho obsahu do dvou týdnů vyhovělo. Anebo aby o něm v obdobné lhůtě rozhodl ministr dopravy Martin Kupka, neboť rozkladová komise se během měsíce jistě již s rozkladem seznámila a rozhodnutí se rovněž asi už jen dopisuje,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země v rozkladu žádají do stavebního povolení uložit dvě nové podmínky o zavedení ekologického deníku a o měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu a dále zahrnout chybějící požadavky závazného stanoviska EIA. Podle nich je také nutné do spisu doložit závazné stanovisko ke zmírnění zásahu povolované dálnic do okraje lesa, které během měsíce mohlo být již vydané.

„Ze stavebního povolení vyplývá, že dálnice se má stavět v letech 2024 až 2028 a že vinou ŘSD ČR se řízení protáhlo si o sedm měsíců. Pokud tedy může výstavba začít dříve, tak pro to musí investor s ministerstvem něco opravdu udělat, nikoliv napadat aktivní účast veřejnosti v řízeních. Například loni se jim podařilo zkoordinovat tři řízení tak, že od 20. prosince 2022 se mohla dálnice D0136 Říkovice – Přerov začít stavět,“ připomíná Patrik.

Ministr dopravy Kupka totiž dne 5. prosince 2022 zamítl rozklady proti povolení 53 objektů na dálnici D1 u Přerova, Ministerstvo dopravy dne 16. prosince 2022 zamítlo odvolání Dětí Země proti povolení 14 objektů a ŘSD ČR dne 19. prosince 2022 získalo povolení ke kácení dřevin, u něhož olomoucký magistrát nelogicky vyloučil odkladný účinek, takže umožnil jejich rychlé vykácení ještě před rozhodnutím krajského úřadu o odvolání.

Děti Země připomínají, že spolu se stavebním řízením na Ministerstvu dopravy o povolení čtyřiceti čtyř objektů probíhalo od března 2023 na krajském úřadě v Hradci Králové ještě řízení o povolení devíti objektů. Stavební povolení bylo vydáno 13. září 2023, přičemž Dětem Země není známo, zda proti němu někdo zaslal odvolání.

Podle letáku ŘSD ČR ze září 2015 se dálnice D1109 měla stavět v letech 2019-2021 a měla stát 12,6 mld. Kč, podle letáku z ledna 2020 měla výstavba probíhat v letech 2024-2027 a náklady činit 12 mld. Kč a podle letáku ze září 2023 se má stavět v letech 2023-2027 a náklady mají být 13,1 mld. Kč (reálně tu může být 11,3-11,7 mld. Kč).


* * * * * * * * * * *


I. Průběh stavebního řízení o povolení dálnice D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR délky 21,175 km se 44 stavebními objekty


01.07.2022 = ŘSD ČR zasílá žádost
26.01.2023 = MD oznamuje zahájení řízení (za 6,5 měsíců)
27.02.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení a vyjádření
12.04.2023 = MD stavební řízení přerušuje, neboť ŘSD ČR má zaslat platná vyjádření a chybějící podklady
14.06.2023 = MD oznamuje, že účastníci řízení se mohou ke spisu vyjádřit do 10 pracovních dní (za 2 měsíce)
03.08.2023 = MD vydává stavební povolení se 47 podmínkami
04.09.2023 = Děti Země zasílají blanketní rozklad
05.09.2023 = MD zasílá Dětem Země výzvu k doplnění rozkladu do 5 dní o důvody
25.09.2023 = Děti Země zasílají rozklad s důvody
26.09.2023 = MD oznamuje, že účastníci řízení se mohou k rozkladu vyjádřit do 10 dní
23.10.2023 = Děti Země zasílají upřesnění svého rozkladu


II. Průběh stavebního řízení o povolení dálnice D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR délky 21,175 km s 9 stavebními objekty


27.03.2023 = ŘSD ČR zasílá žádost
15.06.2023 = KÚ v Hradci Králové oznamuje zahájení řízení (za 2,5 měsíců)
07.08.2023 = KÚ v Hradci Králové oznamuje, že účastníci řízení se mohou ke spisu vyjádřit do 5 dní
13.09.2023 = KÚ v Hradci Králové vydává stavební povolení se 46 podmínkami


III. Účast Dětí Země při rozhodování o dálnici D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR


01/2008-04/2011 = hodnocení vlivu dálnice na životní prostředí (proces EIA)
10/2017-01/2019 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 30 zvláště chráněných druhů a rodů organismů
12/2017-12/2019 = územní řízení na MěÚ Trutnov
10/2021-01/2022 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 4 zvláště chráněných druhů živočichů
12/2022-05/2023 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 44 zvláště chráněných druhů a rodů organismů
07/2022-??/202? = stavební řízení na MD
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist