https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-podaly-dve-zaloby-proti-povoleni-dalnice-d1-u-prerova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země podaly dvě žaloby proti povolení dálnice D1 u Přerova

23. ledna 2023 | Děti Země
Nejsou uloženy zmírňující opatření a chybí nová rozptylová studie i s vlivy imisí na zdraví


Krajský soud v Ostravě již posuzuje dvě žaloby Dětí Země proti povolení padesáti tří objektů ministrem dopravy dne 5. prosince 2022 a čtrnácti objektů Ministerstvem dopravy dne 16. prosince 2022 pro dálnici D1 u Přerova. Rozhodnout má do konce dubna 2023.

Podle Dětí Země obě povolení neobsahují řadu ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu. Chyběla i nová rozptylová studie a nové posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví.

Výstavba dálnice začala 20. prosince 2022 před podáním žalob.

„Obě stavební povolení mají podle nás zásadní vady a nezákonnosti, takže nám nezbylo, než aby jejich obsah nestranně posoudil krajský soud. Hlavně jsme byli překvapení, že několik zmírňujících a kompenzačních opatření, které uložily orgány ochrany životního prostředí a hygienici, nebylo do stavebního povolení zahrnuto. Dále také chyběly opatření na ochranu vodních toků,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země nebyla uložena všechna opatření na zmírnění vlivu dálnice na krajinný ráz, na veřejné zdraví a opatření během výstavby a provozování dálnice.

Navíc se jim nelíbí, že byly zamítnuty i jejich návrhy na nepravidelné vysázení dřevin na tělese dálnice, nikoliv v řádcích, a to do jejího zprovoznění, nikoliv později.

„Ve spise měla být také nová rozptylová studie s použitím přísnějšího ročního imisního limitu z roku 2020 pro ultrajemný prach a s výpočtem emisí prachu podle nové metodiky z roku 2018, neboť lze očekávat i vyšší hodnoty jeho imisí. Současně nebyla předložena nová studie posouzení vlivu dálnice na zdraví lidí v jejím okolí, hlavně v Dluhonicích, která by tyto nové údaje zohlednila,“ popisuje Patrik jeden bod obou žalob.

Děti Země se spolky Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic naposledy se žalobou proti dálnici D1 u Přerova u Krajského soudu v Ostravě uspěly v říjnu 2020, kdy došlo ke zrušení změny územního rozhodnutí z června 2020.

Druhou jejich žalobu proti novému rozhodnutí z dubna 2021 ovšem krajský soud v červenci 2022 zamítl a Nejvyšší správní soud v prosinci 2022 zamítl i kasační stížnost Dětí Země.

„Nyní čekáme, kdy nám krajský soud zašle vyjádření účastníků řízení. Současně doufáme, že soud přizná oběma žalobám odkladný účinek, jak předpokládá i mezinárodní Aarhuská úmluva o účinné soudní ochraně spolků a také český zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí,“ uzavírá Patrik.

Pro dálnici D1 u Přerova vydaly v roce 2021 čtyři stavební úřady 7 stavebních povolení se 121 stavebními objekty, z nichž od prosince 2022 jsou již dvě pravomocná, takže pět jich čeká na výsledek odvolacího řízení.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh dvou stavebních řízení o povolení celkem 67 objektů na dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov


28.08.2020 = ŘSD ČR podává žádost na Ministerstvo dopravy o vydání stavebního povolení pro 53 objektů
21.06.2021 = Děti Země zasílají námitky
30.07.2021 = MD vydává stavební povolení
03.09.2021 = Děti Země zasílají blanketní rozklad
24.09.2021 = Děti Země doplňují rozklad o důvody
05.12.2022 = ministr dopravy stavební povolení mění
22.12.2022 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se třemi body (spis. zn. 38 A 8/2022)
20.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě doplnění své žaloby o další jeden bod

- - - - - - - - - - -

13.01.2021 = ŘSD ČR podává žádost na Drážní úřad o vydání stavebního povolení pro 14 objektů
23.08.2021 = Drážní úřad vydává stavební povolení
27.09.2021 = Děti Země se přihlašují do stavebního řízení a zasílají blanketní odvolání
19.01.2021 = Děti Země doplňují odvolání o důvody
16.12.2022 = Ministerstvo dopravy stavební povolení mění
09.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s pěti body (spis. zn. 38 A 1/2023)


II. Průběh povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 7,5 mld. Kč


01) 15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

02) 25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

03) 03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

04) 28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

05) 06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)


06) 30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

07) 02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

08) 14.04.2021 = KÚ v Olomouci mění rozhodnutí o změně umístění dálnice č. 32/2006 ze dne 3. 3. 2006, které vydal MM Olomouc (19. 11. 2019) na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017), přičemž první rozhodnutí KÚ (08.06.20) zrušil Krajský soud v Ostravě rozsudkem spis. zn. 38 A 6/2020 (20. 10. 2020)

09) 30.12.2020 = ministr životního prostředí mění závazné stanovisko EIA


10) 30.09.2021 = krajský úřad v Olomouci vydává nepravomocné stavební povolení pro 4 objekty

11) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 20 objektů

12) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 5 objektů

13) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 22 objektů

14) 24.11.2021 = MM Olomouc vydává nepravomocné stavební povolení pro 3 objekty


15) 05.12.2022 = ministr dopravy mění stavební povolení, které vydalo MD (30. 7. 2021) pro 53 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (28. 8. 2020)

16) 16.12.2022 = MD mění stavební povolení, které vydal Drážní úřad (23. 8. 2021) pro 14 objektů na základě žádosti ŘSD ČR (13. 1. 2021)

17) 19.12.2022 = MM Olomouc povoluje okamžité kácení 408 ks stromů a keřů na ploše 7,32 hektarů na základě žádosti ŘSD ČR (2. 9. 2022)

18) 20.12.2022 = slavnostní zahájení výstavby dálnice a předání staveniště zhotoviteli
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist