https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-podporuji-vystavbu-silnicniho-tunelu-pod-bilinou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země podporují výstavbu silničního tunelu pod Bílinou

6. listopadu 2019 | Děti Země
Trasa nového průtahu se podobá jejich návrhu z března 2007. Děti Země podporují výsledek jednání města Bíliny a Ředitelství silnic a dálnic ČR ze 4. listopadu 2019, podle kterého se místo východního obchvatu města silnicí délky 7,8 km za 3 miliardy korun má postavit průtah s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliard korun, čímž se ochrání stávající i budoucí přírodní hodnoty v okolí města.

Dohodnutá varianta se přitom velmi podobá návrhu, který Děti Země v březnu 2007 předložily do zjišťovacího řízení při zahájení procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, který skončil v březnu 2011 s doporučením vybudovat buď východní obchvat, nebo průtah městem na estakádě.

„Jsme spokojeni, že argumenty Dětí Země i řady místních ochránců životního prostředí převážily, takže došlo k odmítnutí východního obchvatu Bíliny a k dohodě na výstavbu nové trasy silnice I/13 s průtahem pro tranzitní automobilovou dopravu, která obsahuje tunel pod městem,“ hodnotí Miroslav Patrik z Dětí Země setkání zástupců ŘSD ČR s vedením Bíliny dne 4. listopadu 2019 s cílem snížit automobilovou dopravu ve městě.

Děti Země totiž různé návrhy obchvatů Bíliny poprvé odmítly ve svých připomínkách ze dne 7. prosince 1998 při posuzování konceptu 2. změn a doplňků ÚPn VÚC SHP procesem SEA a podruhé v připomínkách ze dne 9. února 2006 při posouzení konceptu ÚP VÚC Ústeckého kraje dalším procesem SEA.

„Vlastní námět dvoupruhového průtahu délky 3,5 km s tunelem délky 1,3 km pod městem jsme v únoru 2007 nechali zpracovat firmou Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň, neboť jsme ho potřebovali do vyjádření ze dne 23. března 2007 k oznámení EIA v rámci zjišťovacího řízení. Bohužel po jeho posouzení dostal v březnu 2011 ve stanovisku EIA přednost východní obchvat a průtah na estakádě,“ připomíná dále Patrik.

Podle něho by východní obchvat Bíliny délky 7,8 km zbytečně znehodnotil cenný krajinný ráz a zachovalou přírodu v okolí města, což by se jednak týkalo předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde měly být hluboké zářezy s hloubeným tunelem délky 550 metrů a kde se měly bourat i zahrádky, a jednak okolí Přírodní rezervace vrchu Trupelník s údolím potoka Syčivka, kde měla být estakáda délky 650 metrů a výšky 26 metrů.

ŘSD ČR ve svém informačním letáku z října 2019 uvádí, že nový silniční průtah Bílinou s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliardy korun má v roce 2001 získat nové stanovisko EIA a následně všechna nutná rozhodnutí, takže by se mohl začíst stavět od roku 2025. Děti Země ovšem tento termín považují za příliš optimisticky.


* * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů variant trasování silnice I/13 u Bíliny na životní prostředí


01) 05.03.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
02) 23.03.2007 = Děti Země posílají vyjádření k oznámení EIA s návrhem na západní průtah s tunelem
03) 07.05.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 6 podmínkami
04) 31.08.2010 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
05) 30.09.2010 = Děti Země posílají vyjádření k dokumentaci EIA
06) 20.01.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje posudek EIA
07) 21.02.2011 = Děti Země zasílají vyjádření k posudku EIA s preferencí průtahu na estakádě před obchvatem
08) 22.02.2011 = veřejné projednání záměru
09) 21.03.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko EIA se 62 podmínkami na 5 let
10) 11.02.2016 = Krajský úřad Ústeckého kraje prodlužuje platnost stanoviska EIA o 5 let
11) 04.11.2019 = Ředitelství silnic a dálnic ČR v tiskové zprávě informuje o plánu na výstavbu průtahu s tunelem


II. Varianta průtahu s tunelem délky 1,3 km ve vyjádření Dětí Země z 23. března 2007


Varianta dvoupruhového západního průtahu Bílinou vychází z námětu Dětí Země na řešení dopravní situace ve městě z roku 1998. Varianta byla předložena Dětmi Země v jejich vyjádření ze dne 23. 3. 2007 ke zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA a vypracovala ji firma Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Základní technické parametry západního průtahu Bílinou s tunelem byly tyto:
- délka nového silničního průtahu = 3,5 km
- šířka nového silničního průtahu = 12,0 m
- návrhová rychlost vozidel= 80 km/h
- počet kruhových objezdů = 2, vnější průměr 60 m
- délka tunelu nového silničního průtahu = 1,3 km (částečně hloubený a částečně ražený)
- maximální sklon tunelu nového silničního průtahu= 4 %
- hloubka stropu tunelu pod zástavbou na ulici Břežánecká = 24 m
- hloubka stropu tunelu pod řekou Bílina = 13 m
- mosty = 1 přes řeku Bílina

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist