https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-uspely-u-nejvyssiho-soudu-ve-sporu-o-drubezarnu-ve-velkem-malahove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země uspěly u Nejvyššího soudu ve sporu o drůbežárnu ve Velkém Malahově

31. října 2017 | Děti Země

Děti Země jsou o krok blíž k tomu, aby se domohly dodržování smlouvy, kterou v roce 2003 podepsaly s firmou Česká drůbež a která ve Velkém Malahově umožňuje chovat jen poloviční počet slepic oproti současnému. Nejvyšší soud totiž zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, který žalobu Dětí Země o dodržování smlouvy zamítl, a vrátil mu věc k novému projednání. Požadavek Dětí Země na snížení kapacity velkochovu na maximální počet 210.000 nosnic v první hale krajský soud zamítl s tvrzením, že se Děti Země ve stavebním řízení nebránily výstavbě druhé haly a že žaloba je šikanózní.

„Nevyšší soud uznal, že o probíhajícím stavebním řízení jsme nic nevěděli, a i kdyby ano, tak jsme neměli povinnost se ho účastnit, když závazek nestavět druhou halu je zakotvený ve smlouvě s firmou Česká drůbež. Soud také odmítl, že bychom šikanózně zneužili právo. Dlouhé roky, kdy docházelo k překračování maximálního počtu slepic v klecích, jsme se snažili s firmou vyjednávat. Až když Česká drůbež postavila druhou halu a v rozporu se smlouvou tak zdvojnásobila počet chovaných nosnic, už nám nezbylo nic jiného než se obrátit na soud,“ komentuje aktuální rozsudek Martin Hyťha z Dětí Země.

Hlavním slibem České drůbeže ve smlouvě bylo mimo řady dalších to, že farma pro chov nosnic ve Velkém Malahově nepřekročí kapacitu 210.000 nosnic, které byly umístěné do jedné haly, a že nebude na území okresu Domažlice usilovat o výstavbu a provozování dalších farem pro chov drůbeže. Přesto druhou halu postavila a v roce 2013 zkolaudovala.

„Technologie chovu ve druhé hale předložená firmou Česká drůbež znamená podobně špatné životní podmínky pro zvířata, jako jsou v první hale. Navíc již v první hale opakovaně docházelo k překračování limitu pro počet slepic v klecích. Za těchto podmínek nevidíme důvod ustupovat a souhlasit s rozšířením velkochovu, když jsme dříve s velkým úsilím vyjednali ve smlouvě oboustranný kompromis,“ vysvětluje dále Hyťha, proč s výstavbou druhé haly Děti Země nesouhlasí a proč trvají na dodržování smlouvy z roku 2003.

Krajský soud v Plzni nařídil další jednání na 5. prosince 2017 od 13 hodin (dveře č. 142).

 

Kontakty:

Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň: 606 104 784, dz.plzen@ecn.cz

 

Rozsudek Nejvyššího soudu:

www.detizeme.cz/dokumenty/malahov_rozsudek_2017-09.pdf

 

Stručný přehled vývoje kauzy:

16. 1. 2003

Děti Země, Česká drůbež, místní sdružení a dotčené obce končí mnohaletý spor o výstavbu velkodrůbežáren na Domažlicku podpisem kompromisních smluv. V nich se Česká drůbež zavazuje, že kapacita velkochovu nosnic ve Velkém Malahově nepřekročí 210.000 nosnic.

6. 5. 2010

Česká drůbež přichází se záměrem výstavby haly č. 2. Děti Země po jednáních o podobě záměru vydávají prohlášení a tiskovou zprávu, že nesouhlasí s rozšířením velkochovu a trvají tak na plnění smlouvy.

6. 2. 2013

Městský úřad v Horšovském Týně vydává povolení o zahájení zkušebního provozu pro halu č. 2, čímž je kapacita počtu nosnic sjednaná ve smlouvě překročena.

4. 3. 2015

Děti Země podávají žalobu, jíž se domáhají plnění smlouvy.

2. 9. 2015

Okresní soud v Domažlicích vydává rozsudek, kterým nařizuje, aby Česká drůbež ve lhůtě 1 roku snížila kapacitu ve Velkém Malahově na 210.000 nosnic; Česká drůbež následně podává odvolání.

22. 1. 2016

Krajský soud v Plzni vydává rozsudek, kterým mění rozhodnutí okresního soudu tak, že žalobu zamítá; Děti Země podávají dovolání.

25. 9. 2017

Nejvyšší soud ruší rozsudek Krajského soudu v Plzni a vrací mu věc k novému projednání.

5. 12. 2017

Krajský soud v Plzni svolává od 13 hodin ústní jednání (dveře č. 142).

tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist