https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-zadaji-uzemni-rizeni-pro-dalnici-u-prerova-prerusit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země žádají územní řízení pro dálnici u Přerova přerušit

19. června 2019 | Děti Země
Chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a okraje lesa

Dětí Země v pondělí 17. června 2019 zaslaly na stavební úřad v Olomouci další své námitky k územnímu řízení o změně územního rozhodnutí z roku 2006 pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov. V nich navrhly, aby bylo řízení přerušené, neboť podle nich ve spisu chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a také okraje lesa.

Územní řízení začalo v březnu 2017 a podle původních plánů Ředitelství silnic a dálnic ČR mělo skončit v červenci 2017. S výstavbou dálnice se zatím počítá někdy od roku 2020.

„Ve svých námitkách z května 2018 jsme hlavně upozornili, že je nutné spis doplnit o potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska a také aktualizovat vyjádření, kterým skončila jejich platnost. Zjistili jsme však, že ve spisu není stanovisko o vlivu dálnice na krajinný ráz a také na okraj lesa, takže jsme navrhli, aby bylo územní řízení přerušené,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se na žádost obyvatel Dluhonic zabývají dálnicí již od roku 2004 a dosud se účastnily asi sedmi správních řízení.

Územní řízení pro obchvat Přerova bylo v březnu 2017 zahájené na stavebním úřadě v Přerově, avšak na základě podnětu Dětí Země a Vody z Tetčic z dubna 2018 s upozorněním na riziko systémové podjatosti vedení Přerova, včetně bývalého primátora Vladimíra Puchalského, probíhá od června 2018 v Olomouci.

„Hlavním bodem našich námitek zůstává kritika vydání závazného stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí v listopadu 2016 bez účasti veřejnosti a bez nového procesu, v němž by se mohlo posoudit odchýlení trasy dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic, což místní občané žádají již od roku 2000,“ upozorňuje dále Patrik. Tuto námitku předložilo i Občanské sdružení Krajina Dluhonice.

Podle Patrika by se touto nepatrnou změnou trasy dálnice D1 u Přerova v rámci schváleného koridoru nemusely žádné domy v Dluhonicích demolovat a dálnice by tak nebyla významnou rušivou stavbou pro kvalitu bydlení.

„Ze spisu jsme také zjistili, že s novou úpravou dálnice nesouhlasí Říkovice, Horní Moštěnice a Přestavlky, neboť se jim zhorší dopravní obslužnost nebo dojde k nárůstu počtu automobilů v obci,“ upozorňuje ještě Patrik.

Hlavním důvodem nového územního řízení pro dálniční obchvat Přerova délky 10,1 km za téměř 7,5 mld. Kč je změna křižovatky Přerov-sever, která snižuje zábor půdy asi o 35 hektarů a má být investičně méně náročná. Stavba je sice v rozporu s českou normou, neboť křižovatka nesplňuje minimální vzdálenost dva kilometry od křižovatky Přerov-západ, nicméně v dubnu 2016 získala od Ministerstva vnitra výjimku.


* * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 s upozorněním na riziko systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3


II. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za cca 7,5 mld. Kč


1) 15. 12. 2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25. 07. 2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03. 05. 2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28. 12. 2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06. 06. 2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30. 11. 2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 27. 03. 2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 32/2006

8) 02. 10. 2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist