https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dobrovolnici-budou-od-nedele-revitalizovat-raseliniste-v-srdci-np-sumava-a-zlepsovat-tak-vodni-rezim-v-krajine-na-modravsku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Dobrovolníci budou od neděle revitalizovat rašeliniště v srdci NP Šumava a zlepšovat tak vodní režim v krajině. Na Modravsku začíná další Týden pro divočinu

3. srpna 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Čtrnáct dobrovolníků z celé naší země bude od pozítří týden napravovat staré chyby vzniklé odvodňováním Šumavy. Budou zahrazovat a zasypávat staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích na Modravsku. Budou tvořit hráze, zasypávat kanály půdou a přenášet rašeliníky. Zvýší a stabilizují hladinu podzemní vody pro obnovu rašelinotvorných procesů. Dobrovolníci tak jako každoročně pomohou jak vzácné šumavské přírodě, tak i zadržení vody a vodnímu režimu v krajině.

Šumava patří k nejrozsáhlejším a nejstarším pohořím střední Evropy. Na jejích rašeliništích často najdeme jezírka, která skýtají nejen romantické pohledy, ale i podmínky pro život mnoha vzácných živočichů a rostlin. Bohužel ani po devětadvaceti letech se rašeliniště nevypořádala s devastujícími zásahy z osmdesátých let. Tehdy byla uměle odvodňována, aby lidé získali snazší přístup do lesů a uvolnili nové plochy pro těžbu dřeva.

Kromě práce čeká na dobrovolníky i odborná exkurze po rašeliništích s expertkou NP Šumava Ivanou Bufkovou, přednášky na různá témata a zážitkové programy.

Od roku 2004 připravilo Hnutí DUHA na Šumavě už 32 dobrovolnických týdnů. Jen v minulém roce se podařilo vytvořit sedm hrázek na hlavním odvodňovacím kanálu na Soumarském rašeliništi a tři odvodňovací kanálky. Ty odvádějí vodu z kanálu a umožňují její rozliv do plochy a opětovné zamokření, což podporuje obnovu rašeliniště a zadržuje vody na místě místo jejímu rychlému odtoku do Vltavy.

Rašeliniště je typ mokřadního ekosystému, v němž dochází ke hromadění odumřelé organické hmoty (převážně rašeliníků), která se bez přístupu vzduchu mění v rašelinu neboli humolit. Zaujímají v České republice plochu jen kolem 25 000 hektarů. Skoro polovina z toho leží v jižních Čechách. Na Šumavě jsou rašeliniště považována za jedny z nejlépe zachovalých přirozených ekosystémů, a zároveň v přírodě slouží k zadržování vody v krajině. Vytvářet a udržovat tyto unikátní ekosystémy pomáhá právě voda, která v nich hraje klíčovou roli.

Organizací letošních letních Týdnů pro divočinu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů. Nyní, kdy se už v polovině krajů ČR šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti
a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz), jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy.
Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.

Revitalizovaná rašeliniště přispívají k odolnosti a zdraví okolního lesního ekosystému především zmiňovaným zadržováním srážkové vody v krajině. Zatímco se kulturní krajina potýká zejména v posledních letech s velkým suchem a rychlým odtokem srážek do údolí, rašeliniště fungují jako velká přírodní houba, která vodu dlouho udrží, postupně ji uvolňuje do okolí a udržuje vyšší hladinu spodní vody. Lesy i krajina v okolí jsou proto stabilněji a dlouhodoběji zásobeny vláhou, a proto odolnější. Ochrana a revitalizace rašelinišť je jedním z důležitých prvků při adaptaci na postupující změně klimatu a vysychání krajiny.

Týden pro divočinu na Šumavě je letošním třetím z celkem šesti, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 21. ročník této tradiční akce. Dvaceti ročníků se zúčastnilo 1942 dobrovolníků a odpracovali bezmála 70 000 hodin na pomoc lesům, přírodě a krajině [1].

Martin Voráč, expert Hnutí DUHA na ochranu přírody v NP Šumava, řekl:
"Hnutí DUHA spolu s dobrovolníky přispívá v rámci šumavského Týdne pro divočinu alespoň malým dílkem přímo v terénu k lepší kondici naší krajiny a lesů. Ty zejména teď v letních vedrech silně trpí nedostatkem vody. Účastníci týdne obnovují v minulosti odvodněná rašeliniště, a tím zlepšují jejich schopnosti zadržet velké množství srážkové vody. Ta se poté pomalu uvolňuje do okolí, udržuje vyšší hladinu spodní vody a dodává postupně vláhu okolním lesům. Bez rašelinišť by voda rychleji a snáze odtékala pryč do údolí. Rašeliniště nám tak pomáhají lépe zvládat následky člověkem způsobených změn klimatu, které vysilují naši přírodu.

Vedle této malé praktické pomoci pomáhá Hnutí DUHA českým lesům v kampani Zachraňme lesy. Apelujeme na politiky a správce hospodářských lesů, aby přiblížili lesní hospodaření přírodě. Vyzýváme je k šetrnější těžbě a péči o les i k podpoře pestrých, druhově i věkově rozmanitých lesů. To pomůže jejich stabilitě a odolnosti proti suchému klimatu nebo hmyzím škůdcům."

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, řekla:
"Na Týden pro divočinu na Šumavě se účastníci rádi vracejí opakovaně. Většina z nich již na Šumavě někdy dříve byla či by se tam ráda podívala. Kromě práce zároveň získají neopakovatelné prožitky z divočiny a čekají je i exkurze. Stále více lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v naší divoké přírodě. Pokud pro ni mohou navíc něco vykonat a seznámit se s novými zajímavými lidmi, získají ještě něco navíc."

Pavel Mašín, vedoucí Týdne pro divočinu, řekl:
"Týdnů pro obnovu šumavských rašelinišť se účastním už skoro deset let. Je to smysluplná činnost v překrásné přírodě a vynikajícím přátelském kolektivu. Stavbu hrázek v bývalých odvodňovacích kanálech či jejich zatěsňování mohou často dělat jen lidé ručně. Dobrovolníci rádi stráví týden dovolené fyzickou prací, která je výbornou psychickou vzpruhou, relaxací a balzámem na duši. Baví mě se vracet k rašeliništím, na jejichž revitalizaci jsem se v minulosti podílel. Nyní tam rostou krásně zapojené koberce rašeliníku a vzdouvá se hladina podzemní vody, takže často již není k poznání, že byla rašeliniště odvodněna".


Kontakty:
Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, 778 703 735, gabriela.stastna@hnutiduha.cz
Renata Placková, místní odborná spolupracovnice, 737136 911, renata.plackova@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/pozitri-zacina-prvni-letosni-tyden-pro-divocinu

Termíny letošních Týdnů pro divočinu:
30. června - 7. července 2018 - Týden pro divočinu v Kaleticích
21. - 28. července 2018 - Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
5. - 12. srpna 2018 - Týden pro divočinu na Šumavě, Soumarská rašeliniště
11. - 18. Srpna 2018 - Týden pro les v Albrechticích, Jeseníky
25. srpna - 1. září 2018 - Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty
1. září - 8. září 2018 - Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty

Týdny pro divočinu v roce 2018 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vnitra ČR.
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Setkání s přírodou

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist