https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dopis-senatora-petra-orla-ministrovi-zemedelstvi-vystavba-prehrady-skalicka-ohrozuje-ekosystem-becvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Dopis senátora Petra Orla ministrovi zemědělství: Výstavba přehrady Skalička ohrožuje ekosystém Bečvy!

17. ledna 2022 | Strana zelených
Vláda ve svém programovém prohlášení stanovila, že Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Z tohoto příslibu vyplývá, že výstavba kontroverzní přehrady Skalička na řece Bečvě nepřipadá v úvahu, protože se má jednat o nádrž protipovodňovou a se zásobováním obyvatel pitnou vodou nijak nesouvisí.

Celé záležitosti se podrobně věnuje náš senátor Petr Orel, který napsal ministrovi zemědělství dopis, ve kterém jej žádá o zvážení některých podstatných skutečností a přehodnocení plánu na výstavbu přehrady Skalička.


Celé znění otevřeného dopisu Petra Orla ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi:

Vážený pane ministře,

především si dovoluji Vám popřát vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví a úspěšné zvládnutí všech velmi složitých výzev rezortu zemědělství.

Samozřejmě vnímám, že máte v současné době přímo hektické povinnosti a přitom se detailně se seznamujete s chodem velkého úřadu, ale dovoluji si přesto požádat o to, aby jste věnoval pozornost problematice kolem záměru výstavby vodního díla Skalička na řece Bečvě.

Historie této akce sahá již k roku 1997. Dotčený úsek řeky Bečvy znám od svého dětství a o to více mě samozřejmě zajímá budoucnost tohoto významného moravského toku. Nebudu zabíhat do větších podrobností, určitě se Vám dostane řada informací od odpovědných pracovníků ministerstva, jenom velmi stručně vyjádřím svůj pohled na tento záměr.

Tak jako v případě celé řady jiných velkých staveb, infrastrukturních či právě vodohospodářských, tak zájmy ochrany přírody téměř vždy sahají za kratší konec. Tak je tomu i v daném případě a považuji to za velmi alarmující. Z multikriteriální analýzy (MKA) k vypracované k tomuto vodnímu dílu měla vyplynout nejvhodnější varianta. Bohužel byla vybrána varianta, která dle mého soudu přímo ohrožuje ekosystém řeky Bečvy, potencionálně hranický kras a léčivé, minerální prameny. V této souvislosti velmi oceňuji shodné stanovisko MŽP, které k MKA rezort zaujal.

Zásadní námitky a připomínky obsažené v tomto vyjádření považuji za velmi dobře formulované a plně odůvodněné, tak jako stanovisko AOPK ČR k technicko- ekonomické studii k akci „Skalička“. Na konferenci 6.12. 2021, která proběhla z iniciativy místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové na Palackého univerzitě v Olomouci a které jsem se aktivně zúčastnil, zazněla celá řada dalších závažných informací a nabyl jsem mylného dojmu, že rezort zemědělství se nad těmi argumenty velmi vážně zamyslí. Bohužel opak je pravdou, v tomto týdnu jsem se seznámil s tím jak se ministerstvo zemědělství vypořádalo s připomínkami MŽP a negativním vyjádřením rezortu zdravotnictví a musím konstatovat, že se tak nestalo. Ministerstvo zemědělství smetlo připomínky ze stolu, zjednodušeně řečeno jako neopodstatněné, ničím nepodložené.

Nepozastavilo se ani nad konstatováním, že výsledky MKA zásadně ovlivnila velká převaha zástupců vodohospodářských profesí. Že nebyl dokončen hydrogeologický průzkum, který měl být jedním z hlavních podkladů, pro mne byla přímo alarmující informace, že hodnotící metodika procesu MKA je z 60. let, tedy metodika zastaralá, která již neodpovídá současnému poznání. Je evidentní, že ministerstvo zemědělství s vypořádáním připomínek velmi spěchalo a to tak, aby tak bylo učiněno ještě za působení ministra M.Tomana. Za zcela nedostatečnou pak považuji komunikaci ministerstva zemědělství se zástupci dotčených obcí, což také komunální politici těchto obcí na předmětné konferenci silně kritizovali.

Se stejnou výtkou jsem se také setkal od zástupců komunálních politiků v obci Nové Heřminovy, kde jsem se na místě samém seznámil s problematikou plánované výstavby vodní nádrže na katastru této obce. I v tomto případě existuje již od roku 2005 relevantní, levnější a rychleji realizovatelné řešení protipovodňové ochrany dotčených obcí a měst než je řešení přehradou, které právě prosazují místní občané, tedy lidé, kteří detailně znají zájmové území a jsou bezprostředně akcí dotčeni.

Ještě si dovolím zmínit jedno téma a prosbu, které je aktuálně v mediích dnešního dne, a to aby jste prověřil smlouvu o bezúplatném převodu téměř 700 ha lesních pozemků ze správy LČR, s.p. do majetku Lesní správy Lány, příspěvkové organizaci Kanceláře prezidenta republiky, tento převod mi osobně přijde jako velmi problematický a neodůvodněný.

Vážený pane ministře, děkuji moc za Váš čas, který této problematice budete věnovat a velmi rád budu spolupracovat ve věcech týkajících se zemědělství, tak i problematiky ochrany přírody a krajiny, které se celoživotně věnuji.

S přátelským pozdravem
Petr Orel, senátor za Novojičínsko

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist