https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/experimentalni-veteranizace-stromu-ma-pomoci-mizejicim-druhum-hmyzu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa NP Podyjí: Experimentální veteranizace stromů má pomoci mizejícím druhům hmyzu

14. března 2023 | Správa NP Podyjí
Minulý týden Správa NP Podyjí uskutečnila na vybraných lokalitách určených k péči o druhovou a biotopovou rozmanitost zkušební zásah, který lze shrnout pod pojem „veteranizace dřevin“. Cílem tohoto managementového opatření je simulovat podmínky historického hospodaření v lesích. Díky jeho specifikům v naší krajině vznikly biotopy po staletí vhodné pro život mnoha druhů živočichů a rostlin. Ty v současné době z intenzivně obhospodařované krajiny rychle a bez náhrady mizí.

Cílem zásahů je připravit podmínky pro urychlený vznik stromových mikrobiotopů, které v hospodářských porostech v současné době citelně chybí, a v nichž žijí vzácné a ohrožené druhy hub a bezobratlých živočichů. Jsou to například uzavřené přízemní dutiny, otevřené korunové dutiny a zlomy, i odkorněné části živých stromů. „Těchto biotopů, které jsou časté v přirozených a přírodě blízkých lesích, je v NP Podyjí nedostatek především v těch lesních porostech, které sloužily ještě před třiceti lety hospodářským účelům. Proto i na území národního parku mnoho kriticky i silně ohrožených druhů žije ve velmi nízkých, rozptýlených a ubývajících populacích,“ vysvětluje entomolog Správy NP Podyjí Martin Škorpík. Příkladem jsou například evropsky významné druhy brouků kovařík fialový (Gambrinus violaceus) nebo páchník hnědý (Osmoderma barnabita), ale i známější druhy, jako je například tesařík obrovský.cerdak-5-sobes-10.6.04.jpg

Specializované zásahy spočívají v odstranění části kůry a dřeva na živých stromech tak, aby byl tvarově simulován vznik přirozených poranění způsobených pádem sousedních stromů, úderem blesku, vylomením větví, činností velkých kopytníků poškozujících kořenové náběhy a kmeny, pády kamenů, poškození sněhem, činností datlovitých ptáků a hmyzu, narušení požáry a podobně. „Takto připravené prostředí začnou osidlovat dřevní houby a hmyz, což urychlí vznik dutin - nezbytné podmínky života specializovaných ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Ty z naší krajiny velmi rychle ubývají a dnes je najdeme na nemnoha posledních místech v Česku, jako jsou například zámecké parky nebo staré aleje. Příkladem může být kriticky ohrožený brouk tesařík Necydalis ulmi, který je znám jen z několika málo lokalit v Česku a byl také nedávno zjištěn právě v NP Podyjí,“ vysvětluje entomolog.fig.-3..jpg

Toto opatření bylo uskutečněno zhruba na dvaceti stromech, které budou dlouhodobě monitorovány a bude sledováno jejich osidlování houbami a hmyzem. Aktivita vychází z plánované péče o NP Podyjí, v nichž jsou taková opatření umožněna v porostech určených k ochraně a rozvoji biologické rozmanitosti (zóna soustředěné péče).

V případě zájmu o podrobnější seznámení se s problematikou „veteranizace“ doporučujeme komplexní článek z Ekolistu: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/veteranizace-pollarding-a-krouzkovani-stromu-vs.jejich-ochrana

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist