https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/glyfosat-a-eu-ministr-marian-jurecka-bude-zitra-spolurozhodovat-o-dalsim-povoleni-podpori-nebezpecny-herbicid-navzdory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Glyfosát a EU: Ministr Marian Jurečka bude zítra spolurozhodovat o dalším povolení. Podpoří nebezpečný herbicid navzdory stanovisku Evropského parlamentu, deseti zemím EU, výzvám lidí i svým vlastním výrokům?

8. listopadu 2017 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Už zítra proběhne další jednání a hlasování o budoucnosti zdraví a přírodě nebezpečného herbicidu glyfosát. Po říjnovém setkání, kdy zástupci evropských států nepodpořili další desetileté prodloužení, budou zítra hlasovat o povolení na pět let. Evropská komise navrhuje další prodloužení navzdory tomu, že proti je deset zemí EU (např. Francie, Itálie, Rakousko, Slovinsko a další) i Evropský parlament. Skončit s používáním glyfosátu si přeje také evropská veřejnost.

O ne/prodloužení registrace glyfosátu jednají evropské státy už od první poloviny loňského roku. Už na počátku nebyla vůle členských států registraci prodloužit dostatečná, a od té doby stále klesá. Zatímco v březnu 2016 byly proti prodloužení registrace na patnáct let Francie, Itálie a Nizozemí a dalších osm států se zdrželo hlasování, letos v říjnu se proti prodloužení - nyní už jen na deset let - postavilo už deset zemí (Francie, Itálie, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Rakousko, Slovinsko a Švédsko). Německo s Portugalskem se zdržely hlasování. Naopak český ministr zemědělství Marian Jurečka pokaždé hlasoval pro patnáctileté, respektive desetileté prodloužení.

Hnutí DUHA proto spolu s více než dvěma tisíci lidmi na něj apeluje, aby nepodpořil neomezené prodloužení glyfosátu na dalších pět let. Přesně to má ale ministr v plánu [1]. Přitom v květnu minulého roku napsal na svém twitterovém účtu: "U glyphosatu podporuji zkrácení doby registrace a zúžení jeho použití. Ukončit jej nyní by byl velký problém, nemáme bezpečnější náhradu." [2] Podle Jurečky je zákaz ze dne na den problematický. O takovém zákazu však nikdo neuvažuje - možností je tří až pětiletá lhůta k postupnému ukončení, kterou navrhuje například Francie, Itálie, Slovinsko nebo Malta. Ministr Jurečka by měl i na základě vlastních prohlášení zastávat stejnou pozici.

Některé z důvodů pro okamžité výrazné omezení a postupné nahrazení glyfosátu postupy šetrnými ke zdraví i přírodě:

● Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem u nás i ve světě. Testování ho objevilo v potravinách - například medu, pečivu, zmrzlině nebo pivu [3]; v hygienických potřebách, tělech zvířat žijících v zemědělské krajině [4] i v tělech lidí [5].

● Pro lidské zdraví představuje riziko. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny, řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny [6]. K tomuto závěru došla na základě nezávislých, zveřejněných a tzv. peer-reviewed studií. Existuje podezření, že působí genotoxicky, může narušovat fungování hormonální soustavy a poškozovat vývoj plodu a průběh těhotenství [7]. Studie publikovaná v lednu 2017 také prokázala souvislost mezi glyfosátovými herbicidy a závažným onemocněním jater [8]. Běžně se navíc používá ve směsi s dalšími látkami, dopady tzv. koktejlového efektu na lidské zdraví přitom nejsou známyvůbec.

● Glyfosát se zřejmě nerozkládá tak rychle, jak uvádí výrobce a jak se doposud soudilo. Nejnovější evropský výzkum objevil rezidua glyfosátu v 45 % půdy [9].

● Poškozuje životní prostředí. Glyfosát je jedovatý pro vodní organismy, může se přitom vyplavovat do řek a spodních vod. Poškozuje ornou půdu a snižuje její úrodnost. Snižuje biodiverzitu a vede k šíření rezistentních plevelů [7]. Existuje také podezření, že glyfosát je jednou z látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev.

● Aféra Monsanto papers ukazuje, že výrobce ovlivňoval studie dopadu glyfosátu na lidské zdraví. Interní dokumenty společnosti Monsanto ukazují, že firma ovlivňovala studie podepsané nezávislými vědci a snažila se zakrýt data prokazující škodlivé dopady glyfosátu a glyfosátových herbicidů na lidské zdraví. Dokumenty byly zveřejněny v rámci soudních procesů v USA, ve kterých zhruba dva tisíce farmářů žaluje firmu Monsanto za to, že jim glyfosátové herbicidy způsobily rakovinu [10].

● Monsanto dlouhodobě útočí na vědce, jejichž studie poukazují na zdravotní škodlivost glyfosátu nebo glyfosátových herbicidů. Vědci IARC čelí těžké kritice a snahám o diskreditaci od zařazení glyfosátu na seznam pravděpodobných karcinogennů [11]. "Obětí" Monsanta se stal také francouzský toxikolog Gilles-Éric Séralini, který v průběhu dvou let přidával do pitné vody laboratorních potkanů Roundup a krmil je geneticky modifikovanou kukuřicí ošetřenou glyfosátem. Potkani vykazovali poškození jater, u samiček se ve zvýšené míře objevila rakovina prsu. Po zveřejnění studie se na toxikologa snesla neobvyklá vlna kritiky, například pro "využívání zvířat k propagandě". Nedlouho po zveřejnění Séraliniho práce zasedl do rady časopisu, který studii uvěřejnil, bývalý zaměstnanec Monsanta, a po půl roce časopis studii stáhl [12].

● Evropská komise navrhuje prodloužení na základě závěrů EFSA a ECHA, podle kterých glyfosát není karcinogenní. Oba úřady však své stanovisko opírají i o nezvěřejněné studie poskytnuté samotným průmyslem. EFSA také čelí kritice, že ve svém hodnocení zkopírovala celé pasáže z hodnocení předloženém samotným výrobci glyfosátu [13].

● Evropský parlament požaduje zákaz glyfosátu do roku 2022. Parlament chce také okamžitý zákaz použití na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikaci), neprofesionální použití a používání v parcích, hřištích a veřejných zahradách. Poslanci se také shodli na tom, že hodnocení pesticidů na úrovni EU musí být založeno pouze na zveřejněných, nezávislých a tzv. peer-reviewed studiích. Návrh předložil český europoslanec Pavel Poc a získal podporu většiny poslanců.

● Alternativy ke glyfosátu existují jak pro správu veřejných prostranství, tak v zemědělství. Podle studií nemusí být přitom nákladnější než použití glyfosátu, při zohlednění nákladů na poškozené zdraví a životní prostředí vycházejí naopak nechemické metody levněji [14].

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla:
"Ministr Marian Jurečka bude mít zítra další možnost ovlivnit, jak dlouho se u nás bude glyfosát používat. Prodloužit povolení na dalších pět let naději na výrazné omezení a postupné nahrazení glyfosátu nedává, pouze posouvá problém o další léta. Pokud je ministr skutečně pro omezené používání a postupné nahrazení, jak avizoval, měl by prosazovat závaznou několikaletou lhůtu k ukončení, tak jako například Francie, Itálie nebo Slovinsko."

"Další prodloužení glyfosátu o pět let jde i proti doporučení Evropského parlamentu. Ten žádá úplně ukončit používání do roku 2022 a okamžitě ukončit používání pro desikaci (vysoušení plodin), na veřejných prostranstvích a pro neprofesionální používání. Tento návrh předložil europoslanec Pavel Poc. Bylo by skvělé, kdyby totéž prosazoval i Marian Jurečka. Naplnil by tak své prohlášení z května minulého roku."

"Nahrazení glyfosátu možné je, i když to nebude ze dne na den. O šetrných způsobech víme, jsou dobře zmapované jak pro použití na veřejnosti - mnohá města bez glyfosátu dobře fungují, tak pro zemědělství. Je proto potřeba podpořit obce i zemědělce, aby tyto nechemické postupy začali využívat."


Kontakty:
Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství, 775 731 431, klara.kyralova@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-podpori-prodlouzeni-evropske-licence-herbicidu-glyfosat
[2] https://twitter.com/MJureka/status/732498631035518976
[3] https://www.huffingtonpost.com/carey-gillam/fda-finds-monsantos-weed_b_12008680.html, https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/17/pesticide-residue-breads-uk-crops, https://www.euro.cz/byznys/glyfosat-roundup-rakovinotvorny-eu-zakaz-1379746, https://www.novinky.cz/ekonomika/395901-nejprodavanejsi-nemecka-piva-obsahuji-karcinogenni-herbicid.html
[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-odhalila-vysoke-koncentrace-jedovateho-herbicidu-glyfosatu-v-organismu-zajice
[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid
[6] http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)70134-8/abstract
[7] www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf
[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-glyfosat-pusobi-zavazne-onemocneni-jater-uz-pri-kontaktu-s-velmi-malymi-davkami
[9] http://www.pan-europe.info/press-releases/2017/10/press-release-new-study-glyphosate-persists-and-european-top-soils-are
[10] Více o kauze Monsanto papers například zde: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-09/monsanto-was-its-own-ghostwriter-for-some-safety-reviews
http://www.spiegel.de/international/world/monsanto-papers-reveal-company-covered-up-cancer-concerns-a-1174233.html
https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-key-documents-analysis/
[11] http://gmwatch.org/en/news/latest-news/17688
[12] https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2017/10/setting-record-straight-false-accusations-dr-c-portier-work-glyphosate
[13] https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkiller-safety-copied-text-from-monsanto-study?CMP=share_btn_tw
[14] Alternativám ke glyfosátu se věnuje nejnovější studie dopstupná na www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports... Alternativy odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích pak publikace Parky a trávníky bez rizikového glyfosátu - jak na to?, dostupná zde: hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist