https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jarni-terenni-monitoring-nove-divociny-na-pomezi-chodova-kunratic-a-seberova-byl-zahajen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Mgr. Lubomír Bartoš: Jarní terénní monitoring nové divočiny na pomezí Chodova, Kunratic a Šeberova byl zahájen

29. dubna 2020 | Mgr. Lubomír Bartoš
Autor: Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 607608033
Podle harmonogramu projektu Výzkum nové divočiny na pomezí Chodova, Kunratic a Šeberova byl koncem dubna zahájen jarní terénní monitoring nové divočiny v zájmovém území. Konkrétně na protihlukovém valu na levé straně dálnice D1 směr Praha. Lokalita je přibližně ohraničena: dálnicí D1, ulicí Roztylská a ulicí Na Jelenách a má rozlohu přibližně 15 hektarů.

Hlavním cílem projektu je realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nové divočiny na pomezí Chodova, Kunratic a Šeberova a návrh vhodných opatření k jeho využívání, správě, případně i managementových zásahů k podpoře zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a k ochraně jejich biotopů.
Součástí hlavního cíle projektu je také aktivní příspěvek k naplňování strategických cílů ochrany přírody, krajiny a biologické rozmanitosti stanovených na úrovni Evropské unie (Strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020), České republiky (Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky /2005/, Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020) a hl. m. Prahy (Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze).

Dílčí cíle projektu:

• Inventarizace ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných rostlinných a živočišných druhů na této lokalitě.
• Zmapování výskytu nepůvodních invazních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
• Zhodnocení biologické kvality a významu lokality.
• Návrh opatření pro podporu udržitelného využívání lokality.
• Návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů managementu lokality.
• Seznámení veřejnosti s problematikou nové divočiny.

Jedním z očekávaných přínosů projektu je zjištění výskytu ohrožených, zvláště chráněných a z přírodovědeckého hlediska významných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů na lokalitě nové divočiny na pomezí Chodova, Kunratic a Šeberova. Tato zjištění budou využitelná pro další management a rozhodování o využití lokality. Případně jako jeden z podkladů její možné ochrany.

Dalším přínosem bude návrh vhodných a šetrných postupů a způsobů managementu a využívání, použitelný i pro ostatní podobné lokality na území hl. m. Prahy, ale i celé ČR.
Významným přínosem projektu bude také zvýšení environmentálního a ekologického uvědomění širší veřejnosti, zejména prostřednictvím tiskových zpráv a popularizačního článku na internetových portálech věnovaných životnímu prostředí.

Projekt Výzkum nové divočiny na pomezí Chodova, Kunratic a Šeberova realizuje Mgr. Lubomír Bartoš a trvá od září 2019 do prosince 2020 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist