https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/klicovy-moment-obnovy-prirody-a-ochrany-pred-klimatickou-zmenou.podpori-ji-cesti-europoslanci-a-ministr-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká společnost ornitologická, Arnika, Beleco, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, WWF Central and Eastern Europe: Klíčový moment obnovy přírody a ochrany před klimatickou změnou. Podpoří ji čeští europoslanci a ministr životního prostředí Hladík?

Ve čtvrtek 15. června bude Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu, jehož členy jsou i zástupci stran české vládní koalice, hlasovat o návrhu nařízení o obnově přírody. Jeho přijetí je zásadní pro zajištění obnovy vymírající druhové pestrosti v celé Evropě a schopnosti evropské krajiny čelit klimatické změně. Proti nařízení o obnově přírody se nyní nejsilněji vyslovuje největší Evropská lidová strana, jejíž součástí jsou vládní strany KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Rada Evropské unie včetně ministra životního prostředí Petra Hladíka bude o návrhu hlasovat 20. června. České ochranářské organizace a vědci proto zveřejnili výzvu na podporu obnovy přírody a vyzývají europoslance i ministra, aby dostáli závazkům Programového prohlášení vlády a globálním závazkům a podpořili navrženou podobu nařízení.

Pro odmítnutí celého návrhu se v Evropském parlamentu v květnu postavily Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a Výbor pro rybolov [1] včetně europoslanců Vrecionové (ODS/ECR) a Hlaváčka (ANO/Renew). Rozhodující hlas má však Výbor pro životní prostředí, ve kterém budou hlasovat europoslanci Vondra (ODS/ECR) a Polčák (STAN/EPP). Podle výsledku tohoto hlasování pak bude o návrhu hlasovat plénum parlamentu.

Navzdory úsilí na evropské a mezinárodní úrovni pokračuje ztráta biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů v EU i celosvětově alarmujícím tempem s vážnými negativními dopady na lidi, hospodářství a klima. Hlavním cílem nařízení je proto zavést do roku 2030 opatření o obnově přírody alespoň na 20 % pevniny a moří v EU a do roku 2050 tak učinit ve všech ekosystémech, které potřebují obnovu. Nařízení kromě ochranářských organizací podporují i vědci, organizace z průmyslu a byznysu nebo zemědělství.[2] Ztrátu přírodní rozmanitosti vidí jako finanční riziko i Evropská centrální banka.[3] Podle vědců je obnova přírody zásadní nejen kvůli přírodě samé, ale i kvůli lidskému zdraví a kvalitě života, potravinové bezpečnosti a pro zmírnění extrémních dopadů klimatické změny.

Cíle nařízení přitom navazují na cíle schválené v rámci Globálního rámce pro biologickou rozmanitost Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti z minulého roku. K plnění těchto závazků se hlásí také vláda ve svém programovém prohlášení.[4] Pokud budou čeští europoslanci vládních stran z Výboru pro životní prostředí hlasovat proti návrhu, postavili by se tím proti postoji české vlády.

Jan Hradecký, docent fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské univerzity: “Připravovanou legislativu lze vnímat jako zásadní impulz k posílení obnovných procesů v rámci celé řady poškozených nebo zcela zničených ekosystémů naší evropské krajiny. Vnímám to jako příležitost pro masivnější revitalizaci našich vodních toků a ekosystémů na ně vázaných. Je to také příležitost, jak začít komplexněji a hlavně masivněji navracet klíčové prvky krajiny do dobrého stavu. V rámci probíhající změny klimatu je to šance, byť několik minut po dvanácté, ale pojďme ji využít naplno! Zodpovědnost je nyní na straně politiků, kteří o ochraně vody mluví velmi často. Nyní mohou hovořit činy v podobě vzniku nových legislativních nástrojů. Držme si pěsti!”

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické: „Obnova přírody je péče řádného hospodáře. Že tomu vládní strany a jejich experti rozumějí, vidíme z programového prohlášení. Teď záleží na tom, zda poslanci a ministři podlehnou nátlaku agrobyznysu, kterému se drancování přírody dosud vyplácelo, nebo se přihlásí ke svému programovému prohlášení a roli řádného hospodáře přijmou – k prospěchu všech občanů Evropy. Obnova přírody přinese kromě dostatku místních potravin a odolnosti proti změně klimatu i nová pracovní místa, prosperitu venkova a fyzické i mentální zdraví nám všem.”

Martin Rexa, koordinátor kampaně Tohle Žeru Hnutí DUHA: „Někdo říká, že návrh nařízení jde proti zemědělcům. Je to ale naopak. Ve skutečnosti je stěžejní pro zachování smysluplné schopnosti pěstovat potraviny v době zhoršujících se dopadů klimatické změny. Nedávné masivní záplavy střídající sucha na jihu Evropy jsou jen malou ukázkou toho, co nás i zemědělce čeká, pokud urychleně zemědělskou krajinu a půdu neoživíme a neobnovíme. Zemědělce v tom však musí podpořit celá společnost.”

Vlastimil Karlík, odborník na ochranu přírody sdružení Arnika: “Nařízení by přineslo významný pokrok v revitalizaci vodních toků a obnovy říční krajiny. Žeto potřebujeme jako sůl, abychom kompenzovali zvýšení výskytu období sucha a častější povodně v důsledku změn klimatu, ví dnes snad už každý.”

Poznámky:
[1] https://www.politico.eu/article/how-repairing-nature-became-the-eus-most-contentious-green-project/
[2] Prohlášení organizací z oblasti průmyslu a byznysu: https://drive.google.com/file/d/1SHspOyofZDZLJz-QvNzJJ5XZgETeFrWP/view
Prohlášení více než 200 vědců: https://www.birdlife.cz/vedci-vyzyvaji-europoslance-ke-schvaleni-nature-restoration-law/
Prohlášení více než 200 organizací občanské společnosti: https://www.restorenature.eu/File/UPDATED%20RestoreNature%20joint%20statement.docx.pdf
Podpora IFOAM, evropské asociace ekologických zemědělců: https://www.organicseurope.bio/news/nature-restoration-crucial-for-resilient-food-amp-farming-systems/
[3] https://www.ft.com/content/d83602d0-1296-4928-b58a-21cf2a6d2a0f
[4] “Zajistíme implementaci přijatých globálních a evropských cílů v oblasti ochrany biologické rozmanitosti prostřednictvím aktualizace národní strategie a konkrétních opatření v takové míře, která zabrání dalšímu úbytku biodiverzity a zajistí její celkovou ochranu; zrychlíme obnovu narušených ekosystémů v souladu s evropskými závazky v této oblasti, a tím podpoříme služby, které příroda poskytuje lidské společnosti.” https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Aktualizovane-Programove-prohlaseni-vlady-.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist