https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/klimaticka-koalice-otevrenym-dopisem-vyzyva-ministryni-financi-alenu-schillerovou-k-odstraneni-nedostatku-v-cerpani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice: Klimatická koalice otevřeným dopisem vyzývá ministryni financí Alenu Schillerovou k odstranění nedostatků v čerpání evropských prostředků na klimatická opatření

13. února 2020 | Klimatická koalice
Autor: Michaela Pixová
Klimatická koalice se dnes formou otevřeného dopisu obrátila na ministryni financí Alenu Schillerovou s výzvou týkající se v současnosti běžícího procesu nastavování operačních programů pro čerpání EU fondů v nadcházejícím rozpočtovém období. Ministerstvo financí by podle výzvy mělo usilovat o to, aby finanční prostředky dostupné v letech 2021-2027 byly využívány způsobem, který umožní České republice dosáhnout kýženého pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a energetických úspor, a který je v souladu s národními závazky a příslušnými strategickými dokumenty.

V dopise jsou dále uvedena klíčová znepokojivá zjištění týkající se stavu čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v dobíhajícím programovém období pro r. 2014-2020, která byla identifikována na základě analýzy publikovaných dat a materiálů a také rozhovorů s řadou členek a členů monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů.

Mezi klíčová zjištění patří především tato:

· ČR nedokázala efektivně využít prostředky určené na opatření v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku a podle všeho nakonec vyčerpá méně než polovinu celkové alokované částky.

· Mezi důvody nedostatečného čerpání prostředků patří pozdní nastavení programů, neúnosné administrativní bariéry, průtahy při posuzování projektů apod. Především pro menší žadatele vč. obcí a malých podniků bylo často prakticky nemožné na alokované prostředky dosáhnout.

· ČR zejména selhala v oblasti energetických úspor, kdy hluboce zaostává za svým deklarovaným cílem a čerpá pouze zlomky alokované částky.

· Financování rozvoje obnovitelných zdrojů energie z Fondu soudržnosti se v praxi omezilo na rozvoj vodní energie a biomasy a zcela přehlíželo možnosti a potenciál větrné a solární energie.

· Nekonzistentnost a absence klimatických standardů při alokaci a čerpání prostředků z Fondu soudržnosti vedly k faktickému zvýšení emisí skleníkových plynů v přímé souvislosti s realizací řady projektů, což neutralizovalo pozitivní přínos těch projektů, které vedly k emisním úsporám.

· Některé operační programy vč. OP Doprava s potenciálem nastartovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku vůbec nebraly změnu klimatu v potaz a vedly ke stagnaci nebo dokonce zvýšení sektorových emisí, jiné snižování emisí zahrnuly jako doplňkové hodnotící kritérium u vybraných typů projektů.

Klimatická koalice proto na Ministerstvo financí apeluje, aby tyto závažné nedostatky v nadcházejícím programovém období odstranilo, a to v přímé souvislosti s dlouhodobou prioritizací klimatické agendy na úrovni EU a rostoucími mitigačními ambicemi, které se budou týkat i České republiky. Nejde totiž pouze o to, kolik prostředků bude mít ČR z rozpočtu EU k dispozici na transformaci svého hospodářství, ale především o to, zda tyto peníze dokáže účelně a smysluplně utratit. Členské organizace Klimatické koalice jsou připraveny být úřadu při této práci nápomocny a nabízí ministryni financí osobní setkání, během kterého se může se zpracovanou analýzou podrobněji seznámit.


Kontakt pro média:
Jana Maussen, Centrum pro dopravu a energetiku, jana.maussen@ecn.cz
Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, katerina.davidova@ecn.cz
Michaela Pixová, Klimatická koalice, michaela.pixova@ecn.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist