https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kodan-nastavi-zrkadlo-politickym-lidrom
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Slovenská klimatická koalícia: Kodaň nastaví zrkadlo politickým lídrom

8. prosince 2009 | Slovenská klimatická koalícia
Včera sa v dánskej Kodani začal pätnásty klimatický COP (Conference of the Parties) od ktorého sa očakáva najvýznamnejšia politická dohoda na ochranu klímy. Dohoda, ktorá určí či bude náš svet ochotný odvrátiť klimatickú katastrofu prechodom na nízkouhlíkové technológie, úspory energií a zdrojov alebo budeme naďalej kráčať po samovražednej ceste. Občianske združenie ZA MATKU ZEM a Slovenská klimatická koalícia* považujú medzinárodne akceptovateľnú dohodu v Kodani za kľúčovú pre politickú časť ochrany klímy.

Na to, aby bola dohoda, alebo aspoň rámec dohody, v Kodani efektívny a užitočný musia krajiny sveta:
- Znížiť emisie skleníkových plynov o 40% do roku 2020, resp. o 80-100% do roku 2050. Bez prijatia legislatívy a kvalitnej medzinárodnej dohody nebude možné udržať zmenu svetovej klímy pod +2°C, teda teplotu, na ktorú sú ešte schopné sa ekosystémy Zeme a ľudstvo adaptovať.
- Podporiť obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, verejnú dopravu, ekologické poľnohospodárstvo, nízko emisný priemysel a zamedzenie odlesňovania ako hlavné možností znižovania emisií CO2.
- Podporiť najchudobnejšie krajiny sveta v prechode na nízkouhlíkový a energeticky úsporný priemysel. Aby mohli zlepšiť svoju životnú úroveň aj bez nárastu emisií, musíme im pomôcť s rozvojom udržateľných technológií, ktorý bude založený na obnoviteľných zdrojoch a adaptácii na nevyhnutné zmeny podnebia. Pokrytie týchto potrieb zodpovedá príspevku každého občana EÚ vo výške cca 6,- EUR za mesiac. Väčšinu sumy by ale mali zaplatiť znečisťujúce firmy,.
- Vytvoriť seriózny mechanizmus financovania klimatických zmien, ktorý bude brať do úvahy historickú zodpovednosť za emisie skleníkových plynov, najväčších súčasných emitentov a finančné možnosti jednotlivých krajín.
- Prejsť na aukčný systém obchodovania s emisiami, kde budú všetci znečisťovatelia musieť kupovať každú emitovanú tonu za cenu na aukciách. Prideľovanie voľných alokácií neviedlo k reálnemu zníženiu emisií CO2 a firmy odignorovali možnosť dobrovoľného investovania zisku z obchodovania s emisiami na prechod na nízkoemisné technológie.
- Dohodnúť seriózne podmienky transferu technológií z vyspelých do rozvojových krajín, ktorý pomôže rozvíjajúcim krajinám spravodlivý prístup k najefektívnejším technológiám nízkoemisného priemyslu.
- Zamedziť aby sa jadrová energetika dostala medzi technológie podporované z hľadiska znižovania emisií CO2 (CDM - Clean Develompent Mechnisms). Okrem toho, že jadrová energetika nemá vyriešené mnohé vážne problémy (bezpečnosť, vplyv nízkych emisií rádioaktívnych látok na ľudské zdravie, likvidácia vyhoretého jadrového paliva...), mohla by doslova vycucať všetky prostriedky. Jadrové elektrárne sú totiž ekonomicky náročným a časovo nevýhodným riešením. Emisie CO2 by ale klesli minimálne keďže jadro sa týka len elektroenergetiky, nie dopravy, tepla, poľnohospodárstva a pod.

„Cieľom novej dohody by v podstate malo byť eliminovanie neúspechov Kjótskeho protokolu, hlavne prechod z alokačného/voľného prideľovania emisných povoleniek na aukčný systém obchodovania, právne záväzky a postihy za nedodržanie záväzkov, výrazne vyššie ciele pre zníženie emisií CO2, dlhodobé záväzky (nielen do roku 2020) a rok 2015 by mal byť všeobecne akceptovaný ako posledný možný rok pre zvýšenie globálnych emisií CO2”, uviedol Pavol Široký, koordinátor Slovenskej klimatickej koalície (o.z. ZA MATKU ZEM), „Dôležité tiež bude, aby nová dohoda reflektovala aj historické emisie CO2. Ekonomicky vyspelé krajiny ako USA alebo krajiny EÚ sú historicky zodpovedné za viac ako 55% emisií CO2, Čína za 5%, ale na druhej strane je momentálne najväčším emitentom CO2. Bez ekonomickej a technologickej pomoci Číne a iným rozvíjajúcim sa ekonomikám nie je možné od nich požadovať rovnaké alebo podobné záväzky ako pre industrializovaný svet.”, dodal Pavol Široký.


Kontakt a viac informácií:

Mgr. Pavol Široký – koordinátor Slovenskej klimatickej koalície, 0903-791060, siroky@zmz.sk
Pre rozhovor na Slovensku k dispozícii 8.-9.12.2009 v Bratislave. V čase od 10.12. do 19.12.2009 bude na konferencii v Kodani - k dispozícii na tel. čísle +421-903-791060, alebo e-maily siroky@zmz.sk

Zaujímavé odkazy a linky:

Web stránky Slovenskej klimatickej koalície a ZA MATKU ZEM:
www.zmz.sk
stránka ZA MATKU ZEM ku COP 15 - http://www.zmz.sk/index.cfm?Module=Static&page=w&s=cop15
ECO – denný spravodaj mimovládnych organizácií združených v sieti Climate Action Network (CAN): http://www.climatenetwork.org/eco
Oficiálna web stránka COP 15 v Kodani - http://en.cop15.dk/
United Nations Framework Convention on Climate Change – oficiálna stránka OSN ku klimatickej konferencii v Kodani - http://unfccc.int/2860.php
Denný program COP 15 - http://unfccc.int/meetings/cop_15/conference_programme/daily_programme/items/5068.php
Otvárací film COP 15 - https://www.youtube.com/watch?v=NVGGgncVq-4
Průvodce rodičů po klimatické konferenci v Kodani - Jan Beránek- http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=8282

___________________________________________________________________________________________________
* Slovenská klimatická koalícia je sieť environmentálnych mimovládnych organizácií, ktoré sa aktívne snažia znižovať emisie skleníkových plynov ako na úrovni zmeny legislatívy, tak na úrovniach zvyšovania verejnej vzdelanosti, spolupráce s firmami a finančnej podpore programov rozvoja obnoviteľných zdrojov a programov úspor energií.
Koordinátorom siete je o.z. ZA MATKU ZEM a členmi koalície sú Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme – CEPA, CEEV Živica, o.z. TATRY, o.z. Mladí zelení a Centrum energetických alternatív.
Slovenská klimatická koalícia je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a kofinancovaná Heinrich Boll Stiftung Praha.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist