https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kurovec-v-jizni-casti-chko-cesky-les
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa CHKO Český les: Kůrovec v jižní části CHKO Český les

30. srpna 2019 | Správa CHKO Český les
V roce 2018 se lýkožrout smrkový masivně rozšířil na Klatovsku a Kdyňsku, odkud se počátkem letošního roku dostal do jižních partií chráněné krajinné oblasti Český les. V nejcennějších partiích, kde má jeho regulace ještě smysl, stanovila AOPK ČR, Správa CHKO Český les pro asanaci kůrovcem napadených stromů přísné podmínky. Patří mezi ně například to, že veškeré vytěžené dřevo, nebo jeho část zůstávají na místě k zetlení, stejně jako stojící sterilní souše.

„Gradace kůrovce se nejvíce dotkla v letních měsících lesů v okolí Čerchova, které jsou z převážné části v majetku města Domažlice. Vážné problémy jsou i u okolních státních a soukromých majetků,“ říká Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.

Dlouhodobé řešení spočívá ale v celkové přestavbě lesů na smíšené, různověké porosty stanovištně vhodných dřevin, které budou na ekologicky stabilnější. „Již přes 10 let proto spolupracujeme s vlastníky a správci lesa na zlepšení stability lesních porostů v CHKO. Do porostů jsou doplňovány jedle, buky, javory, jilmy, ale i třešeň ptačí nebo tis. Další oblastí spolupráce je zadržování vody v lesích budováním soustav tůní a obnovou lesních rybníčků,“ uvádí Miroslav Žižka, lesník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Český les.

Přes veškeré úsilí lesníků není možné postup lýkožrouta smrkového kvůli přetrvávajícím nepříznivým podmínkám, jako je sucho a teplé počasí, úplně zastavit. Přesto se lze pokusit o ochranu alespoň některých porostů. V Českém lese mají paradoxně největší šanci ty aktuálně nejvíce zasažené, v oblasti Čerchova. Jejich velká část má přírodě blízký charakter a smrk se v nich vyskytuje ve směsi, především s bukem. Tyto porosty mají i v horkých dnech lepší mikroklima než čisté smrčiny, jsou zde lepší půdní podmínky, listnaté stromy navíc dokáží i mechanicky omezovat a zpomalovat šíření lýkožrouta smrkového.

“Podmínky stanovené výjimkou ze zákona o ochraně přírody a krajiny pečlivě kontrolujeme a zatím jsme jejich porušení nezaznamenali,“ říká Miroslav Žižka. Na souhlas státní ochrany přírody je rovněž vázáno i používání biocidů, tj. postřiků vytěženého dříví dočasně uloženého u lesních cest.

„Turisté a cyklisté se budou v oblasti Čerchova setkávat s těžbou a těžkou lesní technikou. Je důležité, aby se při pohybu po lesních cestách chovali obezřetně a brali ohled na lesnický provoz, který pomáhá zachránit cenné lesní porosty v nejvyšších partiích Českého lesa,“ žádá návštěvníky Jan Benda.


Kontakt:
Miroslav Žižka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email: miroslav.zizka@nature.cz, tel.: 725 724 957
Ing. Jan Benda, jednatel společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.,email: info@domazlicke-lesy.cz, tel.: 606 287 708

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist