https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/lesnici-zemedelsvi-a-ochranci-prirody-spolecne-vyzyvaji-poslaneckou-snemovnu-k-prijeti-novely-zakona-o-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, ČSO, Hnutí DUHA a Spolek vlastníků honebních pozemků: Lesníci, zemědělsvi a ochránci přírody společně vyzývají Poslaneckou sněmovnu k přijetí novely zákona o myslivosti

Sedm významných neziskových organizací a spolků – Asociace soukromého zemědělství (ASZ), Česká společnost ornitologická (ČSO), Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Hnutí DUHA (HD), Spolek vlastníků honebních pozemků (SVHP), Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)a Pro Silva Bohemica (PSB) dnes vyjádřilo podporu vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti. Novela je kompromisem vzniklým na základě složitých jednáních politiků, odborníků i hospodářů. Přesto přináší zásadní a dlouho potřebnou modernizaci současného, dlouhodobě nefunkčního systému myslivosti. Zítra se novelou v tzv. prvním čtení bude poprvé zabývat poslanecká sněmovna.

Jaké klíčové změny novela přináší?

Novela zákona o myslivosti je nezbytná pro řešení současných problémů způsobených nadměrnými stavy spárkaté zvěře [1], které vedou k rozsáhlým ekonomickým a ekologickým škodám. Je to zásadní překážka na cestě k adaptaci naší krajiny na klimatickou změnu. Bez jejího schválení Parlamentem ČR se nepodaří obnovit druhově pestré a odolnější lesy, jelikož příliš početná zvěř poškozuje či úplně ničí většinu mladých listnáčů a jedlí. Novela zavádí několik klíčových opatření:
* Plánování lovu podle míry škod způsobených zvěří:
* Lov se bude plánovat na základě skutečného stavu lesa, resp. míry jeho poškození. Je to jediný způsob jak nastolit rovnováhu mezi lesem a početností zvěře.
* Zmenšení minimální výměry honiteb:
* Minimální výměra honiteb se zmenší z 500 na 250 hektarů, což umožní alespoň středním vlastníkům sladit zemědělské, lesnické a myslivecké hospodaření a efektivní výkon myslivosti i tam, kde aktuálně není možné dosáhnout dohody mezi vlastníky pozemků a myslivci.
* Umožnění lovu vlastníkům a nájemcům pozemků:
* Zemědělci a vlastníci pozemků splňující všechny zákonné požadavky budou moci lovit netrofejovou zvěř a sami tak ochránit svůj majetek.
* Vypuštění chráněných druhů ze seznamu myslivecky obhospodařované zvěře: To přispěje ke snížení nelegálního lovu vzácných zvířat a sjednotí kompetence při jejich správě a povolování výjimek k odlovu problémových jedinců.

Řada návrhů vlastníků pozemků, zemědělců, lesníků i ochránců přírody nebyla do vládního návrhu zapracována. Některé organizace například navrhovaly významnější snížení minimální velikosti honitby až na 115 ha jako za první republiky nebo zákaz pronájmu honiteb ve státních lesích. Přesto však novelu zákona podporují, jelikož přijetí opatření, která nastolí rovnováhu mezi lesem a zvěří, sníží škody a alespoň částečně posílí práva vlastníků pozemků, není možné dále odkládat.

Proč je novela zlomovým krokem na cestě k pestré krajině pro budoucí generace?

Tomáš Pospíšil, předseda Pro Silva Bohemica, říká: „Stavy spárkaté zvěře skokově narůstají, přitom současný zákon neumožňuje většině vlastníků lesů efektivně zasáhnout. Nenávratně tak ztrácíme čas k adaptaci našich lesů na klimatickou změnu. Novela přináší potřebné změny, které umožní nalezení rovnováhy mezi potřebami lesa a zvěře. Díky tomu budeme moci výrazně více využít tvořivých sil přírody při přeměně našich lesů na pestřejší a odolnější.“

Jaroslav Šebek / Daniel Pitek, Asociace soukromého zemědělství ČR, říkají: „Současný systém myslivosti je reliktem socialismu a brání drtivé většině malých zemědělců chránit svůj majetek před přemnoženou zvěří. Vláda se v programovém prohlášení zavázala práva vlastníků posílit. Důrazně apelujeme na všechny koaliční poslance, aby vládní návrh schválili, splnili vládní slib a ukázali voličům, že vládní slovo platí.“

Richard Podstatzký, místopředseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) říká: „Pro naši organizaci SVOL je reforma legislativy v myslivosti dlouhodobým cílem. Obhospodařované honitby vlastní, které jsou v rukou vlastníků lesů, vykazují výrazně menší škody, než jiné honitby pronajímané. Jsme přesvědčeni, že největší motivaci škodám předcházet má vlastník lesních či zemědělských pozemků, proto by mu mělo být umožněno myslivecky hospodařit. Prioritou pro nás tak bylo snížení minimální výměry honitby, otevření možnosti tvorby honiteb, umožnění individuálního práva lovu vlastníka či pachtýře na obhospodařovaných pozemcích, či liberalizace způsobů lovu. Snížená minimální výměra honitby bude jistě od vlastníků pozemků použita tam, kde škody jsou značné a neznamená to, že se toto ustanovení použije masivně. Je to jedna z možností, která zapadá do celého souboru opatření.”

Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody, říká: “Novela mysliveckého zákona přináší šanci na snížení škod způsobených zvěří v lesích i zemědělské krajině. O její potřebnosti svědčí i to, že se poprvé v novodobé historii ČR spojili lesníci, zemědělci a ochránci přírody, aby pomohli prosadit potřebnou novelu.”

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, říká: „I přesto, že novela zdaleka neřeší všechny problémy spojené s českou myslivostí, je to krok správným směrem. Mezi lovnou zvěří sice stále zůstává celosvětově ohrožený polák velký, ale ostatní chráněné druhy z mysliveckého zákona budou vypuštěny. Novelu je třeba schválit a v reformě našeho přístupu ke krajině a zvířatům pokračovat.”

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká: “Budoucnost našich lesů je teď v rukou poslanců. V případě, že novelu mysliveckého zákona neschválí nebo ji vykostí, budou dál miliardy vynaložené na sazenice při pokusech o obnovu lesů končit v žaludcích jelenů, srnců, daňků a siky, jejichž početní stavy v posledních desetiletích exponenciálně rostou, zatímco současná podoba mysliveckého hospodaření selhává. Přemnožená spárkatá zvěř spase i většinu přirozeného zmlazení listnáčů a jedliček, které se mají stát základem odolnějších lesů.”

Bohumír Nekola, předseda Spolku vlastníků honebních pozemků, říká: “Novela je fatálně opožděným krokem a přesto, že ji považujeme za značný kompromis, míří správným směrem. Některé současné vládní návrhy navrhovala zapracovat do legislativy naše tehdejší předsedkyně, paní Mgr. Věra Petrová, již před 20 lety. Současný návrh ale nezajišťuje výkon práva myslivosti vlastníkům, tzv. přičleněných pozemků k honitbě vlastní, ani společenstevní. Nadále opomíjí ústavní právo občana-jednotlivce na příznivé životní prostředí, kdy se do zákona mj. mohl konečně vrátit osvědčený prvek z prvorepublikové legislativy: obnovit právo vlastníka na tvorbu malých honiteb pro drobnou zvěř s četnými krajinnými prvky z doby milionových stavů koroptví a zajíců.”


Kontaktní informace
Asociace soukromého zemědělství: Jaroslav.sebek@asz.cz, tel.: 777032332, Daniel Pitek, tel.: 602229823
Česká společnost ornitologická: Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz.cz, tel.: 773 380 285
Český svaz ochránců přírody: Karel Kříž, karel.kriz@csop.cz, tel.: 777800458
Hnutí DUHA:
Jaromír Bláha, jaromir.blaha@hnutiduha.cz, tel.: 731 463 929
Eva Pernicová, eva.pernicova@hnutiduha.cz, tel.: 734 770 020, tisková mluvčí
Spolek vlastníků honebních pozemků: Bohumír Nekola, nekolab@volny.cz, tel.: 727 989 661
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, SVOL: Richard Podstatzký, podstatzky@post.cz, info@svol.cz, tel.: +420603267625
Pro Silva Bohemica: Tomáš Pospíšil, predseda@prosilvabohemica.cz, tel.: 724 523 123

POZNÁMKY:
[1] Spárkatá zvěř je odborný myslivecký název pro skupinu volně žijících sudokopytníků, který je odvozen od rohovitého útvaru, který mají sudokopytníci na třetím a čtvrtém prstu svých běhů a který jim slouží k pohybu. Skupina spárkaté zvěře zahrnuje zvěř parohatou, například jelen, jelen sika, daněk, los, srnec, dále zvěř rohatou, například kamzík, muflon, případně koza bezoárová a zvěř černou, to je prase divoké.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist