https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/machovo-jezero-bude-cistejsi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Máchovo jezero bude čistější

19. února 2018 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724 102 406
Byla totiž dokončena poslední fáze projektu Opatření v povodí Robečského potoka.

Sníží přísun živin a sedimentů do jezera, což prospěje kvalitě zdejší vody. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny, která je správcem jezera, zdrojem financí Operační program Životní prostředí. Celkové náklady na všechny etapy projektu dosáhly 18,4 milionu korun.

„Dvouletý projekt [1] jsme zakončili zabezpečením stoky Břehyňského rybníka dřevěnými piloty a masivními fošnami. Splaveniny se odtud do Máchova jezera už dostávat nebudou. Prospěje to také zdejšímu cennému mokřadnímu společenství, zejména v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala [2] a národní přírodní památce Swamp [3],“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro další zlepšení kvality vody v Máchově jezeře by ale bylo potřeba podniknout ještě další kroky. Ty v roce 2009 popsala studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka“. Kromě právě ukončeného projektu mezi ně patří protierozní opatření na zemědělských pozemcích, vybudování dostatečně kapacitní sedimentační jímky nad všemi propustky pod státní silnicí Praha – Česká Lípa, rekonstrukce kanalizační sítě v Doksech a kempu Borný a vybudování profilů trvalého monitoringu vody v Robečském potoce. AOPK ČR doporučila místní samosprávě a dalším subjektům, aby tyto kroky postupně realizovaly. Navrhla také možné dotační zdroje.

Poznámky:

[1] Projekt zahrnoval odbahnění a opravu hrázky v Dokeské a Břehyňské zátoce Máchova jezera a zabezpečení stoky Břehyňského rybníka. Více o předchozí fázi na: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pristi-tyden-zacnou-planovane-prace-v-dokeske-zatoce-machova-jezera/

[2] Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala zahrnuje 968 hektarů v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Jižní část rezervace tvoří rybník Břehyně s přilehlými rákosinami, rašeliniště a mokřadní louky s podmáčenými smrčinami, rašelinnými bory, bažinnými olšinami a březinami. Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Celá rezervace je součástí ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko. V lesních porostech na severu na čedičové hoře Pecopala převládá buk a významné zastoupení zde má také bříza a smrk. V roce 2014 tu bylo doloženo první rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech.

Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=31

[3] Národní přírodní památka Swamp je tvořena na 75 hektarech severní a východní zátokou Máchova jezera, zbylá vodní plocha je součástí ochranného pásma. Celé chráněné území připomíná nížinnou boreální tajgu. Významná jsou především rašelinná stanoviště, která jsou domovem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Porosty mechových bultů se střídají s četnými rašelinnými jezírky a na vyvýšených místech s dřevinami. Rašelinná jezírka mají nesmírný význam díky výskytu řas, kterých zde bylo zjištěno téměř 400 druhů. Řada z nich byla z tohoto území popsána pro vědu a nebo jsou vzácné.

Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=556
Karolína Šůlová, tel: 724 102 406 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist