https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/martin-skorpik-ze-spravy-narodniho-parku-obdrzel-cenu-casopisu-ziva-za-popularizaci-biologie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa NP Podyjí: Martin Škorpík ze Správy národního parku obdržel cenu časopisu Živa za popularizaci biologie

16. května 2016 | Správa NP Podyjí
Autor: David Grossmann
Cenu J. E. Purkyně časopisu Živa za popularizaci biologických věd obdržel v polovině května vedoucí odboru speciální ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí Martin Škorpík. Porotci ocenili originalitu, tematický přínos a sdělnost jeho příspěvku o ochraně hmyzu v zemědělské krajině.

Ceny jsou vyhlašovány od roku 1997 redakční radou a redakcí tohoto časopisu Akademie věd. Purkyňovu cenu získá autor nejlepšího článku z posledního ročníku ve věkové kategorii nad 30 let.

Přečtěte si oceněný text: Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu (Živa 4/2015) - k dispozici na www.nppodyji.cz/martin-skorpik-ze-spravy-narodniho-parku-podyji-obdrzel-cenu

Podle Martina Škorpíka zemědělská krajina střední Evropy prochází v posledních desítkách let dramatickými změnami, které přinášejí vedle zvyšování a specializace produkce mnoho negativních změn do stability přírodních dějů. Aplikovaná entomologie a krajinná ekologie přináší stále více poznatků o významu krajinných útočišt se sníženou intenzitou využití, tradičními způsoby hospodaření a vysokou druhovou rozmanitostí společenstev bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Na takových místech přežívají i náročné, ohrožené druhy, které vymizely vzhledem k zániku svých biotopů a vysoké intenzitě hospodaření.

Článek uvádí modelové příklady takových zanikajících a ohrožených biotopů, přiblížení jejich významu a zdůrazňuje některé typické druhy hmyzu vázané na tyto biotopy. Pohled na zemědělskou krajinu jako na dynamický systém je vysvětlen na příkladu reakce některých druhů na změny intenzity a způsobu využití, které nastaly v posledních zhruba třiceti letech.

Jako náznak směrů možných řešení ke zvýšení stability, biotopové a druhové rozmanitosti zemědělské krajiny jsou pak navrhována některá opatření, která mohou zmírnit, případně otočit trend zániku mnoha vzácných a ohrožených druhů hmyzu. Tyto návrhy pak vycházejí z praktických zkušeností a znalosti situace zemědělské krajiny na jižní Moravě. Týkají se především omezené funkčnosti prvků Územního systému ekologické stability, organizačních a dotačních opatření formálně zaměřených na podporu rozmanitosti a stability zemědělské krajiny a ochrany hmyzu.

Slavnostní událost se konala v reprezentačních prostorách AV ČR, pražské vile Lanna. Předání zahájili předseda AV ČR prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., a prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Martin Škorpík se ji kvůli zahraniční cestě ale bohužel nemohl zúčastnit.

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání. Časopis vydává Nakladatelství Academia a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd ČR.
David Grossmann tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist