https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-vychazi-zemedelcum-vstric-kvuli-nedostatku-krmiva-v-mene-priznivych-oblastech-upravuje-prikrm-na-pastvinach-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Ministerstvo vychází zemědělcům vstříc kvůli nedostatku krmiva. V méně příznivých oblastech upravuje příkrm na pastvinách a sekání chráněných luk

28. srpna 2018 | MZe ČR
Autor: Václav Tampír
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku krmiva pro dobytek upravilo Ministerstvo zemědělství některá pravidla Programu rozvoje venkova (PRV). V oblastech s přírodním omezením (ANC) upravuje podmínky plateb s přímou vazbou na stavy hospodářských zvířat. Již nyní mohou zemědělci přikrmovat hospodářská zvířata na druhově bohatých pastvinách, mohou také dříve pokosit louky zařazené do titulu Ochrana chřástala polního, pokud jim to povolí orgán ochrany přírody.

Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti s letošním dlouhotrvajícím suchem, zejména s ohledem na nutnost zajištění krmiva pro hospodářská zvířata. Z toho důvodu již v průběhu července a srpna povolilo za určitých podmínek příkrm na druhově bohatých pastvinách, pokud zemědělec ohlásí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zásah vyšší moci. To samé platí i pro pokosení půdních bloků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, tam je ještě potřebný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody. Zemědělec pak nemusí individuálně doložit potvrzení o suchu od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Státní zemědělský intervenční fond si sám zajistí mapy od ČHMÚ a na jejich základě sucho posoudí.

Pobyt hospodářských zvířat na pastvině není povinný do konce září/října, jak se někdy mylně zemědělci domnívají. Žádná taková podmínka nevyplývá z nařízení vlády o environmentálních opatřeních PRV. V rámci Agro-environmentálně-klimatických opatření je pouze stanovena povinnost provést do 31. října druhou seč nebo pastvu.

Nad rámec výše uvedených opatření Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, která začne platit v nejbližších dnech. Cílem je upravit podmínky plateb v roce 2019 a 2020. Žadatelé budou moci snížit stavy hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na zimu, aniž by jim hrozilo nesplnění podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Bude tak zajištěno, že žadatelé postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 2020 kvůli nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou.
Václav Tampír tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist