Veronika Krejčí "> Ministr životního prostředí jmenoval nového ředitele CENIA, stal se jím Jiří Valta - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministr-zivotniho-prostredi-jmenoval-noveho-reditele-cenia-stal-se-jim-jiri-valta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministr životního prostředí jmenoval nového ředitele CENIA, stal se jím Jiří Valta

18. června 2024 | MŽP ČR
Autor: Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Novým ředitelem České informační agentury životního prostředí (CENIA) se stal Jiří Valta, dosavadní vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství CENIA. Na základě veřejného výběrového řízení jej 17. června jmenoval do funkce ministr životního prostředí Petr Hladík.

„CENIA má v oblasti dat o životním prostředí naprosto unikátní postavení, a to nejen pro MŽP, ale i pro celou vládu. Proto má být výkonnou datovou základnou a vysoce odbornou servisní agenturou, na jejíchž výstupech se staví politiky a strategie v celé oblasti životního prostředí. Jde hlavně o oblasti s vysokou prioritou, jako jsou odpadová data, IPPC, REACH, ohlašovací povinnost soukromých subjektů nebo shromažďování dat o vývoji jednotlivých složek životního prostředí u nás. Děkuji dočasně pověřenému řediteli Janu Práškovi za to, že provedl CENIA obdobím nutné a potřebné transformace a přeji novému řediteli, aby se mu podařilo uskutečnit jeho vize,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Chci rozvíjet CENIA jako dynamickou a efektivní organizaci, která poskytuje servisní a expertní služby zřizovateli, tedy Ministerstvu životního prostředí. CENIA se pod mým vedením zaměří na využívání nejnovějších technologií a postupů pro vývoj resortních agendových systémů. Cílem je vybudovat agenturu postavenou na vysoké odbornosti pracovníků, vytvářející informace s přidanou hodnotou získanou ze sběru a zpracování dat a jejím expertním vyhodnocením. Děkuji za nelehkou práci současnému pověřenému řediteli Práškovi, a jsem rád, že bude pokračovat v roli zástupce ředitele," říká nově jmenovaný ředitel CENIA Jiří Valta.

Nový ředitel se chce zaměřit především na vývoj a rozvoj agendových informačních systémů jako je GEOPORTÁL, který umožňuje na jednom místě vyhledat prostorové informace, zejména mapy se speciálním obsahem, nebo systém na zveřejňování informací o posuzování vlivu nejrůznějších projektů na životní prostředí (Informační systém EIA). CENIA by také měla rozvíjet přidanou hodnotu spravovaných dat, zejména jejich socio-ekonomický rozměr, tak aby MŽP mohlo ještě více využívat datovou základnu pro rozhodování v nejrůznějších oblastech.

Ing. Jiří Valta má dlouhodobé pracovní zkušenosti z oblasti projektového řízení datových systémů zaměřených především na odpady a oběhové hospodářství. Vedle CENIA spolupracoval s Technologickou agenturou České republiky a působil také v soukromém sektoru. Vystudoval Fakultu lesnickou a environmentální na České zemědělské univerzitě v Praze.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím hlavním úkolem je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů. CENIA tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby a spravuje a provozuje řadu informačních systémů. Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností, věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství a provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. V ČR je CENIA kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE.

Restrukturalizace agentury CENIA spočívala v redukci agend a úvazků, snížení provozních nákladů a převedení agend do jiných resortních organizací, na MŽP a jiné resorty. CENIA nadále plní výkonné agendy spojené přímo s výkonem státní správy a koordinací vůči Evropské agentuře životního prostředí (European Environment Agency, EEA).
Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist