Lucie Ješátková "> Ministři životního prostředí České republiky a Polska podepsali deklaraci o boji proti přeshraničnímu znečištění ovzduší - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministri-zivotniho-prostredi-ceske-republiky-a-polska-podepsali-deklaraci-o-boji-proti-preshranicnimu-znecisteni-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministři životního prostředí České republiky a Polska podepsali deklaraci o boji proti přeshraničnímu znečištění ovzduší

15. listopadu 2023 | MŽP ČR
Autor: Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534
Ministr životního prostředí Petr Hladík podepsal s polskou ministryní klimatu a ochrany životního prostředí Annou Moskwovou společnou deklaraci, která potvrzuje připravenost obou stran realizovat opatření k omezení přeshraničního přenosu znečištění ovzduší. Deklaraci iniciovalo a připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Kroky na obou stranách hranice ke snížení znečištění ovzduší je nezbytné vzájemně koordinovat.

„Přeshraniční znečištění ovzduší je velký a v Evropě doposud nedostatečně řešený problém, který zdaleka nepostihuje pouze Česko nebo Polsko, ale probíhá v celé EU a příspívají k němu i regiony mimo území Unie. My jsme dnes nicméně s Polskem jasně vyjádřili, že nám přeshraniční znečištění ovzduší a jeho řešení není lhostejné a jsme odhodláni společně přispět k jeho omezení. V ČR je nejsilněji přeshraničním přenosem zatížen Moravskoslezský kraj, který zároveň společně s polskou částí Slezska patří mezi nejvíce znečištěné regiony EU. Proto jsem velice rád, že se nám podařilo identifikovat klíčové nástroje a kroky, které by měly přispět ke snížení zdravotních dopadů na obyvatele na obou stranách hranice,"vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Polsko-česká spolupráce v oblasti zlepšování kvality ovzduší probíhá od roku 2009. Společně s českým ministrem životního prostředí jsme se shodli na tom, že je nutné zavést nové společné iniciativy, které by pomohly posunout stávající spolupráci na další úroveň. Dnešní slavnostní setkání je dalším krokem k dosažení cíle, kterým je lepší kvalita života pro obce na obou stranách hranice,"říká ministryně klimatu a ochrany životního prostředí Anna Moskwová.

Deklarací stvrzují partneři své odhodlání realizovat klíčová opatření identifikovaná ve strategických nástrojích obou zemí. Jedná se zejména o Národní program snižování emisí a jeho polskou obdobu Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Ministři také deklarují, že pro ochranu ovzduší zajistí adekvátní financování, včetně prostředků na realizaci regionálních programů zlepšování kvality ovzduší. To je velmi důležité, jelikož klíčovým opatřením i do budoucna bude výměna zastaralých kotlů na pevná paliva na obou stranách hranice, která bez adekvátního financování nemůže být úspěšně realizována. V neposlední řadě je deklarace zaměřena na pravidelnou výměnu informací o plánovaných opatření prostřednictvím mezistátní expertní skupiny.

Partneři se hlásí také k tomu, že budou usilovat o dosažení cílů stanovených v evropském legislativním rámci ochrany ovzduší, což je velmi významné s ohledem na současně projednávanou revizi směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, v rámci které se na území EU plánuje významné zpřísnění imisních limitů od roku 2030.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist