https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-zjednodusovani-povolovacich-postupu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MPO ČR: MPO podporuje zjednodušování povolovacích postupů

16. června 2023 | MPO ČR
Na půdě Rady Evropské unie probíhají jednání o podobě několika návrhů evropských směrnic a nařízení, jejichž cílem je podpořit dekarbonizaci ekonomiky, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje snahy o zjednodušení a zefektivnění povolovacích procedur. Jedná se o efektivní způsob, který nevyžaduje ze strany státu vysoké náklady v podobě dotací či podpůrných programů.

V oblasti energetiky se jedná například o návrh směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie, v průmyslové oblasti jde o návrh nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu (tzv. Net Zero Industry Act). Dále spustila Evropská komise v rámci Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro vymáhání pravidel vnitřního trhu (Single Market Enforcement Task Force, SMET) několik pilotních projektů s cílem identifikovat a zejména odstraňovat neodůvodněné překážky pro podnikání na vnitřním trhu EU. Tyto iniciativy mají nejen přispět k ozelenění evropského a českého hospodářství, ale i posílit jeho konkurenceschopnost a přidanou hodnotu. Společným jmenovatelem zmiňovaných kroků je snaha o maximální zjednodušení a zefektivnění povolovacích procesů. Díky tomu pomůžeme zlepšit podnikatelské prostředí v Evropské unii a v České republice a zároveň přispějeme k dekarbonizaci a zvýšíme přidanou hodnotu. O zjednodušování povolování se snažilo i nedávné české předsednictví EU, kdy jedním z rekordně rychle přijatých krizových opatření v oblasti energetiky, v návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině, bylo právě zjednodušení procedur k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Pilotní projekt SMET o zjednodušení povolovacích postupů pro instalaci technologií obnovitelné energie

Hlavním cílem projektu je podpořit a urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren napříč EU. Komise vypracovala k překážkám souhrn opatření na odstranění překážek, které proces výstavby brzdí. V případě České republiky Komise identifikovala celkem šest překážek týkající se administrativní povahy a také udělování licencí na výrobu elektřiny. Česko tak i v reakci na doporučení Komise zvýšilo limit pro instalaci fotovoltaiky z 10 kW na 50 kW bez potřeby licence od Energetického regulačního úřadu nebo stavebního povolení. Na odstranění dalších překážek dále pracujeme.

Jako další krok představila Komise několik návrhů dobré praxe, které se osvědčily v jiných členských státech a mohly by tedy přispět k zefektivnění celého procesu zavádění OZE napříč EU. Jde např. o: zavedení jednotného kontaktního místa, které by mělo předcházet tomu, aby žadatel při předkládání žádosti nemusel kontaktovat velké množství úřadů; dostupnost jasných informací například prostřednictvím online manuálů; stanovení jasných termínů nejen pro celý proces, ale také pro všechny administrativní kroky potřebné pro udělení povolení k výstavbě a provozu projektů OZE; digitální postupy při udělování povolení a elektronická komunikace prostřednictvím online platformy. Některá navrhovaná řešení, jako např. dostupnost jasných informací, byla v ČR již zavedena. Jiná, např. zmíněná digitalizace povolovacích postupů, jsou momentálně v procesu implementace a očekává se jejich brzké zavedení do praxe.Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Návrh této směrnice je ve finální fázi schvalovacího procesu. Pokud dojde k jejímu přijetí v současné podobě, členské státy budou mít 18 měsíců na to, aby provedly koordinované mapování zavádění energie z obnovitelných zdrojů na svém území s cílem splnit alespoň své vnitrostátní příspěvky k cíli Unie pro rok 2030. Dále budou mít členské státy 27 měsíců na to, aby zavedly vyhrazené „akcelerační oblasti“ pro obnovitelné zdroje s obzvláště krátkými a zjednodušenými povolovacími procesy. Členské státy mají také možnost zavést v těchto oblastech tichý souhlas s výstavbou. Nově budou mít členské státy možnost uznat projekty obnovitelných zdrojů energie jako převažující veřejný zájem. Směrnice dále posiluje účast veřejnosti, upravuje vymezení vyhrazených oblastí infrastruktury pro rozvoj projektů rozvodných sítí a akumulace, urychluje proces udělování povolení pro projekty obnovitelných zdrojů energie a urychluje zavádění tepelných čerpadel.

Nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu

Návrh nařízení je mj. odpovědí Evropské unie na kroky některých třetích zemí, jež vedou k posílení vlastní průmyslové základny pro technologie klíčové pro dekarbonizaci. Důležitým akcentem tohoto návrhu je maximální zjednodušení a zrychlení administrativních postupů nezbytných pro spuštění výroby komponent pro čisté technologie. Návrh se zaměřuje na dobu trvání povolovacího postupu u projektů výroby čistých technologií, posuzování vlivů na životní prostředí a oprávnění, doba trvání povolovacího postupu u strategických projektů pro nulové čisté emise nebo aukce za účelem využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento návrh je nicméně teprve ve stavu projednávání na pracovní úrovni a konkrétní parametry změn tedy mohou být předmětem diplomatických jednání.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist