https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-dalo-megalomanskemu-jezu-u-decina-absurdne-treti-sanci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: MŽP dalo megalomanskému jezu u Děčína absurdně třetí šanci

20. září 2016 | Děti Země
Děti Země: vrácení dokumentace EIA považujeme za předvolební tah hnutí ANO

Ministerstvo životního prostředí dne 14. září 2016 již potřetí vrátilo Ředitelství vodních cest ČR jeho dokumentaci EIA o hodnocení vlivů jezu u Děčína na životní prostředí k přepracování, neboť byla opět zpracována v rozporu se zákonem. MŽP ve svém vyjádření v devíti bodech žádá například lépe posoudit vlivy na soustavu NATURA 2000 u nás a v Německu.

Děti Země tento postup považují za politicky tah hnutí ANO, neboť správně měl být vypracován nezávislý posudek a téměř jedenáct let probíhající proces EIA měl být již ukončen. Stát za přípravu jezu za 4,2 miliardy Kč dosud utratil již 600 miliónů Kč.

„Pokud ministerstvo před krajskými volbami potřetí vrací další lajdáckou dokumentaci EIA pro jez Děčín, ačkoliv je dávno zřejmé, že jez nelze bez významného škodlivého vlivu na přírodu postavit, považujeme to za nepřijatelný politický zásah ministrů Richarda Brabce a Dana Ťoka a hnutí ANO s cílem předstírat férovost, objektivnost a transparentnost rozhodování,“ hodnotí postup MŽP předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho jsou důvody pro třetí vrácení dokumentace EIA jen zástupné, neboť ignorují její trvalé závažné nedostatky jako manipulativní vyhodnocování variant vyšší splavnosti Labe a předstírání odbornosti.

Podle Dětí Země politicky motivované vrácení dokumentace EIA dokládá i formulace důvodů, neboť její třetí verze je stejně vadná jako druhá, u které byly důvody k vrácení podrobně uvedeny a nijak se nezměnily.

Hlavním autorem třetí špatné dokumentace EIA je Tomáš Šikula z firmy HBH Projekt, s. r. o., (18 dílčích studií) a spolupracujícími firmami jsou firmy WELL Consulting, s. r. o., (27 dílčích studií) a Ekopontis, s. r. o.

Neodborné hodnocení vlivů jezu na soustavu NATURA 2000 provedl Jiří Zahrádka z firmy AQ-Service, s. r. o. (3+3 dílčí studie). Obě ekologická hodnocení, placená z veřejných prostředků, potřetí neodpovídají zákonu.

Podle Dětí Země šéf ŘVC ČR Lubomír Fojtů, stejně jako jeho předchůdci Jan Skalický a Miroslav Šefara, prosazováním dopravně neodůvodněného a ekologicky vysoce škodlivého jezu u Děčína opět zbytečně utratil milióny korun za různé bezcenné studie a stanoviska, která zastírají skutečné negativní vlivy jezu.

„S ředitelem Fojtů máme ty nejhorší zkušenosti, neboť jeho úřad svou nečinností a obstrukcí neustále porušuje zákon o právu na informace. ŘVC ČR nám už asi devět měsíců nezákonně tají čtyři studie firmy HBH Projekt a WELL Consulting, které posuzovaly vliv kanálu u Přelouče na Slavíkovy ostrovy,“ upozorňuje dále Patrik, podle kterého mělo být ŘVC ČR dávno zrušené, protože jde o neužitečnou státní instituci.


* * * * * * * * * * *


I. Proces EIA pro plavení stupeň Děčín (4,2 mld. Kč, výstavba v letech 2018 až 2021):

1) 07.10.2005 = ŘVC ČR předkládá oznámení: zahájení procesu EIA
2) 12.12.2005 = MŽP vydává závěry zjišťovacího řízení s požadavkem vyhodnotit varianty
3) 24.08.2010 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 1
4) 23.05.2011 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 1 přepracovat
5) 31.01.2012 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 2
6) 23.05.2012 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 2 přepracovat
7) 21.10.2014 = odstoupení posudkáře RNDr. Tomáše Bajera, CSc., z důvodu rizika politického vlivu
8) 29.02.2016 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 3
9) 14.09.2016 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 3 přepracovat


II. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 23. května 2011 o vrácení dokumentace EIA č. 1

2. Konkretizace velikosti a významnosti vlivů na předměty ochrany EVL s propracovanější argumentací ohledně výsledné prezentace velikosti a významnosti vlivů. Konkrétně vyhodnotit velikost a významnost vlivů jednotlivých variant, včetně varianty nulové...

4. Podrobně odborně zdůvodnit závěr naturového hodnocení včetně interpretace pořadí hodnocených variant.

8. Podrobněji dokladovat koncepční řešení celého záměru ve vztahu k vodnímu hospodářství dle připomínek dotčených orgánů státní správy (odbor ochrany vod MŽP), jakož i zejména detailní vyhodnocení připomínek Německého svazu pro životní prostředí a ochranu přírody, včetně dopadů realizovaného záměru na životní prostředí na území Německa.


III. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 23. května 2012 o vrácení dokumentace EIA č. 2

3. Popis variant a hodnocení variant doplnit o variantu řešení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud je její provedení prokazatelně účelné a technických hledisek možné (viz jeden z požadavků MŽP v závěru zjišťovacího řízení, č. j. 8337a/ENV/710/05 ze dne 13. 12. 2005) ve smyslu jiné technické varianty na zlepšení splavnosti Labe mimo výstavby plavebního stupně Děčín (tzv. varianta veřejnosti technicko-organizační 2005)...

4. Podrobně odůvodnit vyhodnocení vlivu všech variant (včetně podrobného posouzení jiné technické varianty na zlepšení splavnosti Labe, než je výstavba plavebního stupně ve smyslu předchozího bodu) na jednotlivé složky životního prostředí... Do hodnocení začlenit variantu zlepšení splavnosti Labe na uvedeném úseku bez výstavby plavebního stupně. Podrobně a transparentně zdůvodnit výsledné pořadí variant.

11a. Konkretizovat velikost a významnost vlivů na předměty ochrany EVL Labské údolí, s propracovanější argumentací týkající se výsledné prezentace velikosti a významnosti vlivů (včetně ovlivnění migrační propustnosti zejména pro druhy, které jsou předmětem ochrany EVL Labské údolí a vlivy přírodní stanoviště 3260 a 3270... vyhodnotit velikost a významnost vlivů jednotlivých aktivních variant (včetně aktivní varianty jiného technického řešení mimo výstavbu plavebního stupně), včetně varianty nulové na předměty ochrany EVL Labské údolí a dalších EVL, uváděných v rámci naturového hodnocení, verze listopad 2011.

13. Vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k doplňku dokumentace; zejména výslovně a podrobně... zejména vyjádření Občanského sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu ze dne 21. 3. 2012 a Přátelé přírody o.p.s. ze dne 20. 3. 2012... zásadně s předloženými závěry doplňku dokumentace nesouhlasí.


IV. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 14. září 2016 o vrácení dokumentace EIA č. 3

2. Kumulativní dopad všech akcí souvisejících se zvýšením splavnosti Labe (jednoznačně uvést, zda pro zajištění splavnosti bude nutná realizace plavebního stupně Malé Březno či jiného plavebního stupně).

5. Vyhodnotit vliv záměru na hladinu podzemní vody na území SRN.

6. Vyhodnotit vliv záměru na protipovodňová opatření na území SRN.

8. Natura 2000 na území SRN – konkretizovat vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu „Údolí Labe mezi Schöna a Mühlberg“.


V. Plánované investiční stavby na zvýšení splavnosti Labe v úseku státní hranice ČR/SRN – Pardubice za cca 9 mld. Kč (včetně DPH):

1) výstavba jezu Děčín = cca 4,2 mld. Kč
2) modernizace komory Brandýs nad Labem = 110 mil. Kč
3) modernizace komory Velký Osek = 104 mil. Kč
4) stabilizace plavebních podmínek v přístavu Chvaletice = cca 88 mil. Kč
5) výstavba plavebního kanálu Přelouč II = cca 3,1 mld. Kč
6) výstavba silnice přes Labe mezi Valy a Mělicemi = cca 214 mil. Kč
7) modernizace jezu Srnojedy = cca 420 mil. Kč
8) výstavba přístavu Pardubice = cca 224 mil. Kč

tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist