https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-opakovane-upozornuje-obec-dolni-vestonice-na-problematickou-projektovou-dokumentaci-sanace-sesuvu-se-tak-kvuli-vedeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: MŽP opakovaně upozorňuje obec Dolní Věstonice na problematickou projektovou dokumentaci. Sanace sesuvu se tak kvůli vedení obce protahuje, přestože peníze na sanaci má MŽP připraveny

24. srpna 2016 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP ČR, tel: 267 122 534, 602 656 403
Na začátku letošního března podala obec Dolní Věstonice žádost o dotaci na sanaci sesuvu v rámci dotačního programu "Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014" ve výši přes 160 milionů korun, ačkoli celý program dostal od vlády 50 milionů korun, a navíc požadovala více než třikrát vyšší částku, než jaký byl její součet škod po vyhlášení krizového stavu. Už v lednu 2016 brněnská pobočka České geologické služby vedení obce upozornila, že navržený projekt je svým rozsahem předimenzovaný a mnohá navržená opatření nejsou pro zajištění území po sesuvu nutná. MŽP proto pro urychlení řešení situace zaslalo vedení obce na konci června t.r. konkrétní návrh vhodného odborného řešení sanace sesuvu, který však obec neakceptovala. Místo toho ve spolupráci s krajem i přes mnohá upozornění ze strany ministerstva životního prostředí započala stavební práce dle původní projektové dokumentace, která ale odporuje pravidlům programu a vynaložené prostředky daňových poplatníků tak nemohou být obhájeny.

Ministerstvo životního prostředí opakovaně vedení obce upozornilo, že podaná žádost o dotační podporu ve výši 167 milionů korun vychází z chybné projektové dokumentace, která nejen překračuje finanční rámec programu, ale navíc navrhuje neúčelná opatření pro nápravu škod a další zamezení sesuvů v dotčené oblasti. Pro potvrzení dosavadních závěrů nechalo MŽP vypracovat nezávislou odbornou souhrnnou zprávu o stavu území a potřebných opatřeních u České geologické služby. Ta uvedla na pravou míru předpokládaný rozsah prací na sanaci sesuvu a zhodnotila obcí předloženou projektovou dokumentaci jako odborně nedostatečnou a svým rozsahem zcela předimenzovanou, např: "navržené velkoprofilové kotvené pilotové stěny nejsou pro stabilizaci zjištěných svahových deformací efektivním opatřením a nejsou v navrženém rozsahu potřebné", uvádí se ve zprávě ČGS.

"Za naprosto nedostatečnou shledal posudek také historickou údržbu krajské silnice. V souvislosti s posouzením svahových nestabilit v daném území bylo totiž zjištěno, že jednou z příčin sesuvu byla obcí Dolní Věstonice naprosto zanedbaná údržba tzv. propustků (odvádějících déšť pod silniční komunikací), které nebyly po 2 roky funkční, tedy nevyčištěné, a to ani po dramatických událostech září 2014. Je proto zarážející, že příkopy a propustky odvádějící srážkovou vodu z přilehlých pozemků v okolí uzavřené pozemní komunikace III/42117 byly vyčištěny až v létě letošního roku," říká náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová.


V pozadí pomluv o nečinnosti MŽP je nebezpečná aktivita kraje

Ve světle výše uvedeného je jakékoliv tvrzení o blokování peněz ze stran MŽP naprosto liché. MŽP rozhodně žádné prostředky nezadržuje, ani neblokuje. Hejtman Jihomoravského kraje je navíc ze strany MŽP velmi dobře informován o stávající situaci, kdy obec požaduje prostředky nad rámec nutných prací, které je třeba provést k zajištění svahu, a finančních možností programu. K dispozici má i hodnotící zprávu ČGS. Proto je pro MŽP velkým podivem, že hejtman Hašek přesto rozhodl o financování této neodborně navržené akce z krajského rozpočtu částkou 20 milionů korun.

"MŽP nemůže a nebude financovat předražený a nedostatečně zpracovaný projekt z peněz daňových poplatníků. Hejtman Hašek ani vedení obce Dolní Věstonice nerespektují ani odborné podklady, ani vládní Strategii obnovy částí území Jihomoravského kraje (v níž si kraj sám vyčíslil škody na desítky, nikoli stovky milionů korun, o něž je žádáno přes dotační program)," upozorňuje náměstkyně Peštová a pokračuje:

"Zejména voliči v Jihomoravském kraji by se tedy měli ptát, zda pan hejtman Hašek svou nabídkou 20 milionů korun z krajského rozpočtu opravdu vynakládá prostředky s péčí řádného hospodáře, když je hodlá vynaložit na spolufinancování neadekvátních opatření za 167 milionů korun zcela nedostatečně navrženého projektu, který předložila obec Dolní Věstonice. Ostatně právě neodůvodněný rozsah včetně chabé kvality projektu hodlá MŽP řešit dalšími právními kroky."

K dnešnímu dni poslalo MŽP krajskému úřadu podnět k přezkumu rozhodnutí obce s rozšířenou působností Mikulov. Ta totiž obci Dolní Věstonice úředním rozhodnutím uložila rozsáhlou sanaci celého území dle zmiňované nedostatečně zpracované projektové dokumentace. Peníze vynaložené na takovou sanaci považuje MŽP jako neobhajitelné před daňovými poplatníky.

MŽP má obavy ze snahy o politizaci této kauzy k odvedení pozornosti od skutečných problémů. A znovu varuje obec Dolní Věstonice i Jihomoravský kraj před neúčelným vynakládáním finančních prostředků.


Ministerstvo nabízí řešení problému

MŽP s ohledem na komplikovanou dopravní situaci v Dolních Věstonicích upozorňuje na možnost realizace prozatímního dopravního řešení. Dle aktuálního zjištění doporučuje totiž zpráva ČGS na základě vyhodnocení současného geologického stavu území kyvadlově zprovoznit (momentálně uzavřenou) silnici III/42117 v úseku Dolní Věstonice - Pavlov. Takový provoz za daných podmínek považují odborníci z ČGS za konstruktivní i bezpečné řešení. "Pokud se týká sanace, nadále platí, že MŽP je stále připraveno okamžitě uvolnit připravené prostředky, ovšem za podmínky, že obec podá žádost přepracovanou v souladu s hodnotící zprávou ČGS a tedy dle pravidel programu," uzavírá náměstkyně Berenika Peštová.
Tiskové oddělení MŽP ČR, tel: 267 122 534, 602 656 403 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist