Ondřej Petrovský "> Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nadace-podpori-ekologickou-vychovu-deti-3
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody: Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí

15. ledna 2024 | Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
Autor: Ondřej Petrovský, tel: 605 701 503
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podpoří ekologickou výchovu dětí již po dvaadvacáté. Nadace takto podporuje vzdělávání nejmladší generace v oblasti ekologické výchovy jak ve školách, tak i v kroužcích, které děti navštěvují. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. O podporu se mohou školy a organizace pracující s mládeží hlásit až do konce ledna. „Budování pozitivního vztahu veřejnosti k přírodě a vnímání důležitosti její ochrany považujeme v nadaci za klíčové. A kde začít nejlépe než u mladé generace,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Mezi podporované aktivity patří realizace praktických ekologických výukových projektů pro cílovou skupinu, což jsou žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje a organizované skupiny dětí v odpovídajícím věku. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, čímž je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Důraz je vždy kladen na samostatnou aktivitu dětí. „Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb, jako jsou různé hotové kurzy, často již jednou dotované. Vítáme zejména projekty zapojující jak žáky a pedagogy, tak i rodiče nebo veřejnost. Vítáme též projekty s delší časovou návazností,“ doplňuje Petrovský.

Další podrobnosti i samotný formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz. Na úspěšné projekty má nadace vyčleněno přibližně 250 tisíc korun. „Nerozdělujeme žádné vysoké částky, ale snažíme se vybírat ty nejkvalitnější projekty, které budou mít co nejvyšší dopad. Zároveň se snažíme minimalizovat administrativní zátěž na školy i školky, aby mohli učitelé trávit co nejvíce času s dětmi nikoliv papírováním. Žádost je tedy opravdu jednoduchá, není potřeba ji podepisovat ani vybavovat řadou jinde požadovaných příloh a stačí ji zaslat emailem,“ vysvětluje Petrovský. Po ukončení projektu předloží úspěšný žadatel stručnou závěrečnou zprávu s popisem realizovaných činností včetně fotodokumentace. Nezbytnou součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dodáním kopií prvotních dokladů a uvedení jejich soupisu v jednoduché tabulce, která je ke stažení na internetových stránkách nadace.

Program ekologické výchovy byl poprvé vypsán v roce 2002 a doposud bylo podpořeno 281 projektů celkovou částkou 3 499 915,- Kč. Finanční prostředky na tyto aktivity získává nadace i od místních firem a obcí. Významným dlouhodobým dárcem je Liberecký kraj, který na tento program věnoval celkově již 905 tisíc korun a jehož zástupci jsou i v poradním sboru hodnotitelů, který má nadace k tomuto programu již řadu let sestavený. „Velice si všech našich dárců vážím, neboť bez jejich podpory by byl tento grantový program jen velice obtížně realizovatelný,“ uzavírá Petrovský.
Ondřej Petrovský, tel: 605 701 503
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist