https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nahradni-vysadba-byla-pro-dalnici-d1-u-prerova-ulozena-chybne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Náhradní výsadba byla pro dálnici D1 u Přerova uložena chybně

21. prosince 2023 | Děti Země
Soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu v Olomouci o povolení kácení


Spolku Krajina Dluhonice byl v sobotu 16. prosince 2023 doručen rozsudek olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě z 15. listopadu 2023 (spis. zn. 65 A 57/2023), který zrušil vadné rozhodnutí krajského úřadu v Olomouci z června 2023 o povolení kácení více než čtyř stovek stromů a keřů na ploše více než sedmi hektarů, které byly v trase nové dálnice D0136 Říkovice – Přerov vykácené již na začátku roku.

Soud zjistil, že náhradní výsadba byla uložena bez řádného odůvodnění, takže se musí o ní znovu rozhodnout.

„S rozsudkem jsme spokojeni, neboť soud rozhodl již za tři měsíce a ještě uznal tři body naší žaloby ze čtyř, které se týkají lhůty a umístění náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu kácením dřevin. Současně nám vadí, že krajský úřad naše připomínky k nejasnostem uložení tohoto kompenzačního opatření olomouckým magistrátem ignoroval,” komentuje rozsudek předseda místního spolku Krajina Dluhonice Pavel Ježík.

Krajský soud totiž zjistil hlavně nepřezkoumatelnost rozhodování krajského úřadu, neboť není zřejmé, proč se těmito upozorněními spolku k náhradní výsadbě pečlivě nezabýval.

Navíc magistrát v rozporu se zákonem vložil do spisu dva nové podklady, aniž účastníkům řízení, včetně Dětem Země, umožnil se k nim vyjádřit.

Podle soudu bylo první závažnou vadou to, že i když spolek logicky žádal, aby mimo těleso dálnice byly nové dřeviny vysázeny již do tří let od jejich kácení a ne až do dvou let od zprovoznění dálnice D0136, což může být zbytečně až za pět let, tak úřady formalisticky rozhodly vysadit všechny nové dřeviny k pozdějšímu termínu.

Druhou závažnou vadou bylo, že 180 kusů stromů se nemá standardně vysadit jako náhrada za způsobenou ekologickou újmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ale jako nová výsadba podle plánu komplexních pozemkových úprav a navíc za nejasných podmínek, tzn. podle úplně jiného zákona a s odlišným účelem.

„Rozsudek opět prokázal, že účast veřejnosti v řízeních o stavbách s vlivem na životní prostředí je důležitá, neboť nelze stavbu povolit, aniž se podle zákona uloží konkrétní a logicky odůvodněná náhradní nebo zmírňující opatření,“ pochvaluje si rozsudek i předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které byly rovněž účastníky řízení.

Děti Země v období od prosince 2022 do prosince 2023 zaslaly na Krajský soud v Ostravě sedm žalob, v nichž napadají sedm stavebních povolení pro dálnici D0136 kolem Přerova, které vydaly Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, krajský úřad v Olomouci a magistrát Olomouc.

Řízení jsou nyní přerušená do rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení části § 23a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o délce platnosti závazného stanoviska EIA.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení kácení 408 kusů stromů a keřů na ploše 73.194 m2 pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov na k. ú. Předmostí, Dluhonice, Přerov a Lověšice u Přerova


02.09.2022 = ŘSD ČR zasílá žádost o povolení kácení dřevin
19.12.2022 = MM Olomouc kácení dřevin povoluje, ale odvolání nemá odkladný účinek, takže lze ihned kácet
05.01.2023 = Děti Země zasílají blanketní odvolání
17.01.2023 = Krajina Dluhonice zasílá blanketní odvolání

31.01.2023 = Děti Země zasílají doplněné odvolání o důvody
07.02.2023 = Krajina Dluhonice zasílá doplněné odvolání o důvody
23.06.2023 = KÚ v Olomouci rozhodnutí MM Olomouc mění a odvolání obou spolků zamítá

03.08.2023 = Krajina Dluhonice zasílá správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci
15.11.2023 = krajský soud rozhodnutí KÚ v Olomouci ruší (spis zn. 65 A 57/2023)


II. Průběh 7 stavebních řízení o povolení 121 objektů na dálnici D0136 Říkovice – Přerov


28.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na Ministerstvo dopravy o vydání stavebního povolení pro 53 objektů
30.07.2021 = MD vydává stavební povolení
05.12.2022 = ministr dopravy stavební povolení mění
22.12.2022 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 3 body (spis. zn. 38 A 8/2022)
20.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě doplnění své žaloby o další 1 bod


13.01.2021 = ŘSD ČR zasílá žádost na Drážní úřad o vydání stavebního povolení pro 14 objektů
23.08.2021 = Drážní úřad vydává stavební povolení
16.12.2022 = Ministerstvo dopravy stavební povolení mění
09.01.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s 5 body (spis. zn. 38 A 1/2023)


27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 20 objektů
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
08.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 4 body (spis. zn. 39 A 4/2023)


27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 22 objektů
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
08.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 4 body (spis. zn. 38 A 4/2023)


20.01.2021 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 3 objekty
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
09.03.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
14.04.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s 5 body (spis. zn. 38 A 5/2023)


27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na MM Přerov o vydání stavebního povolení pro 5 objektů
24.11.2021 = MM Olomouc vydává stavební povolení
27.10.2023 = KÚ v Olomouci stavební povolení mění
05.12.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu se 4 body (spis. zn. 38 A 7/2023)


27.08.2020 = ŘSD ČR zasílá žádost na KÚ v Olomouci o vydání stavebního povolení pro 4 objekty
30.09.2021 = KÚ v Olomouci vydává stavební povolení
30.10.2023 = Ministerstvo dopravy stavební povolení potvrzuje
08.12.2023 = Děti Země zasílají na Krajský soud v Ostravě správní žalobu s 5 body (spis. zn. 39 A 8/2023)
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist