https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/navrh-zakona-ma-umoznit-lesni-monokultury.vlada-pritom-slibila-ze-z-lesu-nemaji-byt-tovarny-na-drevo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Návrh zákona má umožnit lesní monokultury. Vláda přitom slíbila, že z lesů nemají být továrny na dřevo

20. března 2024 | Hnutí DUHA
V pátek 22. března končí lhůta k podávání připomínek k novele lesního zákona v mezirezortním připomínkovém řízení. Jen Hnutí DUHA jich zpracovalo 57 a ve středu je během happeningu “Neholte lesy dohola! Návrat monokultur nechceme!” předává zástupcům Ministerstva zemědělství. Návrh ministerstva nesměřuje k modernímu lesnictví, ale naopak podlamuje základy ochrany lesů založené v roce 1995 na povinnosti vnášet do lesů listnáče a jedle i pozdějších záruk, že v lesích bude zůstávat část těžebních zbytků a určitý počet starých stromů pro biodiverzitu, lesní živočichy i zdraví lesních půd.

Před ministerstvem se proto ve středu sešli někteří podporovatelé a příznivci kampaně Zachraňme lesy. Počet signatářů výzvy Zachraňme lesy od roku 2018, kdy kampaň začala, narostl celkem až na 85 733 lidí.[1] Že veřejnost stojí o lesy, které nejsou továrnami na dřevo, ale poskytují veřejnosti pestrou škálu přínosů díky své vitalitě a přirozenosti, ukazují mnohé průzkumy veřejného mínění.[2]

Mezi nejzávažnější nedostatky ministerského návrhu patří:
- Ruší povinnost alespoň minimálního podílu listnáčů a jedlí při obnově lesů pro soukromé vlastníky a obce. Legalizuje tak možnost výsadby nových rizikových monokultur.
- Ruší vydání vyhlášky, která měla stanovit limity pro odvoz těžebních zbytků a minima ponechaných starých stromů na dožití a k zetlení, které by zastavily degradaci lesních půd a zvýšily biodiverzitu lesů.
- Zavádí platby vlastníkům lesů bez záruky, že finanční podpora bude výraznější měrou zlepšovat zdravotní stav lesů, adaptovat je na změny klimatu a posilovat veřejné funkce lesů.
- Nesnižuje maximální povolenou rozlohu holosečí, které vysušují a ničí lesní půdu.
- Nezlepšuje ochranu lesní půdy před poškozením těžkou technikou při těžbě dřeva.

Pozitivní, ale nedotažený, je návrh novely k prodloužení lhůt zalesnění ze dvou na pět let. Lesy tak dostanou o něco delší čas na přirozenou obnovu. I tak je ale lhůta příliš krátká a bude nutit vlastníky k umělé výsadbě. Správným řešením by bylo lhůty zcela zrušit a nechat na vlastnících, jestli budou používat sazenice vypěstované ve školkách, nebo počkají na přírozenou obnovu, která vede k odolnějším lesům.

Během předání připomínek Hnutí DUHA k hazardní podobě lesního zákona byly před ministerstvem nejen zobrazeny jména tisíců lidí, kteří za kampaní stojí, ale i hesla “Naplňte programové prohlášení vlády”, “§ 24 Návrat monokultur nechceme”, “§ 33 Nepohřbívejte mrtvé dřevo”, “§ 31 Sázejme na přírodu. Dejme jí čas”, “§ 46b Ekosystémové služby = díra do rozpočtu” a “§ 31 Zakažte frézování lesních půd”.

Za těmito hesly stojí potřeba změn jednotlivých paragrafů zákona. K jednotlivým paragrafům dnes Hnutí DUHA předalo ministerstvu celkem 57 připomínek [3] reprezentující cíle výzvy s 85 733 signatáři.

Pokud se paragrafy nepromění, vrátí se právo českých lesů o desítky let zpět. Ministerstvo zemědělství bude nyní vypořádávat všechny obdržené připomínky a následně zákon posune ke schválení Vládě ČR, Parlamentu ČR a prezidentovi, aby 1. 1. 2025 mohl začít dle vyjádření ministerstva platit.[4]

Jan Skalík z kampaně Zachraňme lesy k heslu “§ 24 Návrat monokultur nechceme” řekl: „Ministerstvo tvrdí, že listnáče v lesích už stačí jen podporovat finančně a ne po vlastnících vyžadovat. V roce 2022 meziročně poklesl podíl plochy osázené listnáči o 6,5 % a k tomu ještě ministerstvo chce povolit výsadbu monokulturních plantáží zcela bez nich. Jedná se o největší ohrožení záruk přírodní pestrosti lesů za posledních dvacet let. Jde o návrat do doslova předrevoluční éry, kdy se lesy vnímaly hlavně přes peníze. Budujeme si tu novodobé plantážníky.”

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA k heslu “§ 33 Nepohřbívejte mrtvé dřevo” řekl: „Dřevo do lesů bezpochyby patří. Neměli bychom nosit dříví do lesa, ale ani všechno z lesů odnášet. Těžební zbytky a mrtvé stromy jsou totiž nepostradatelné především pro biodiverzitu, půdu či uložení uhlíku. Když lesy budeme luxovat, k čemuž ministerstvo směřuje, využije se biomasa s mnohem menším užitkem například v elektrárnách. A lesu nezbude nic.”

Profesor František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR řekl: „Lesní zákon by měl zohledňovat nejen produkční funkce lesa, zavázala se k tomu i vláda ve svém programovém prohlášení. Vláda správně říká, že lesy nemají být továrnou na dřevo, neměla by tedy konat přesně naopak. Jinak se jen těžko divit, že ztrácí důvěru a lidé ji podezírají z vazby na lesnické oligarchy.”


Kontakty:
Jan Skalík, kampaň Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Frantisek.Krahulec@ibot.cas.cz

Poznámky:
[1] Kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA dlouhodobě usiluje o pestřejší lesy, do kterých se vrátí život. Dosud ji podpořilo přes 85 733, které reprezentují pozměňovací návrhy předložené Hnutím DUHA k novele lesního zákona. Více o kampani je dostupné na webu www.zachranmelesy.cz
[2] Stachová, 2017. Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit. Dostupné na https://www.soc.cas.cz/aktualita/lesy-pohledem-ceske-verejnosti-jak-maji-vypadat-jak-se-v-nich-ma-hospodarit
Krajhanzl et al., 2016. Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Krajhanzl/publication/280776389_Ochrana_divoke_prirody_ocima_ceske_verejnosti_2015/links/55c6292408aeb97567439b00/Ochrana-divoke-prirody-ocima-ceske-verejnosti-2015.pdf
[3] https://drive.google.com/file/d/1qvzv9Ie194ZHZTo58K87g1sGi49DOzzE/view?usp=sharing
[4] Ministerstvo zemědělství uvádí, že novela lesního zákona bude platit od 1. ledna 2025. https://eagri.cz/public/portal/mze/legislativa/pripravovana-legislativa/navrhy-zakonu-pripravovane-mze/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-289-1995-sb-o-lesich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist